Hur Ofta Värper Hönor Ägg?


Hur Ofta Värper Hönor Ägg
Värphöns – En höna börjar värpa vid cirka 20 veckors ålder och lägger därefter fem till sex ägg i veckan. En höna värper normalt bara under den ljusa årstiden. För att vi ska kunna äta ägg året om används lampor som tänds och släcks så att dygnet blir lika ljust som på sommaren.

 • Vita höns värper oftast vita ägg och bruna höns oftast bruna ägg.
 • Äggen kan också ha olika storlek.
 • Det beror tex på att unga hönor värper små ägg och äldre hönor värper större ägg.
 • Svenska värphönor lever på olika sätt.
 • En del hönor går fritt inomhus.
 • Vissa hönor har också tillgång till rastgårdar utomhus medan andra lever tillsammans i burar med rede, sittpinne och ströbad.

Gemensamt är att de får ett foder som är fritt både från GMO och från konstgjorda färgämnen. Det finns idag cirka 7 miljoner svenska värphöns, de allra flesta bor på stora gårdar, där det finns mer än 20 000 höns.
Visa hela svaret

Varför lägger hönor ägg varje dag?

Varför lägger höns så många ägg? De flesta hönsfåglar lägger generellt många ägg under en säsong. Vissa vaktelarter kan sålunda lägga uppemot 30 ägg i en kull. Andra arter nöjer sig med färre ägg i varje kull men har då i gengäld flera kullar per år. Undersökningar av tamhönsens äggstockar har också visat att de skulle kunna lägga flera tusen ägg under en livstid.

 1. Det sker dock sällan, eftersom hönorna i regel inte lever tillräckligt länge för det.
 2. I likhet med en del andra fåglar lägger hönsfåglar nya ägg i sitt rede, om några av de gamla försvinner, och det är denna förmåga som vi människor utnyttjar.
 3. Tar man hela tiden bort äggen från redet, kommer hönsen nämligen att fortsätta att lägga ägg.

På det sättet kan vanliga tamhöns lägga över 200 ägg om året. Äggproduktionen kan ökas ytterligare med hjälp av konstgjort ljus. Höns lägger nämligen flest ägg på våren, då det finns mest föda till kycklingarna. Efterliknar man vårljuset, lägger hönsen därför fler ägg.
Visa hela svaret

Hur många ägg värper en höna på ett dygn?

Summering –

Det finns fyra olika produktionssystem för äggproduktion i Sverige.95 % av alla värphöns i Sverige är vita. Resten är bruna. Det finns ca 8,5 miljoner värphöns i Sverige. Alla hönsägg, oavsett storlek, innehåller samma mängd kalcium. En höna producerar som mest ägg vid 25-30 veckors ålder, och värper då nästan ett ägg per dag. En höna, som får ett välbalanserat foder äter ca 100 gram foder per dag.

Låna till gård
Visa hela svaret

Kan en höna värpa två ägg per dag?

Ett ägg om dagen? – Om du har tur och får ett prima praktexemplar till höna kan den komma att lägga upp till ett ägg om dagen. Det är dock inget du ska räkna med, det är väldigt ovanligt. Normalhönan lägger färre ägg än så, och det är dessutom ett faktum att antalet ägg varierar beroende på hur hönan bor.

Det är lätt att tro att en höna som får gå fritt på en vanlig bakgård lägger fler ägg än en höna som får bo i en fabrik. Sanningen är faktiskt att det är helt tvärtom. En höna som är en del i industriproduktionen av ägg har det som sin enda uppgift och allt runtomkring den är anpassat för att den ska värpa så mycket som möjligt.

Det handlar om mat, om boende och om ljusförhållanden. En höna som får gå och sprätta lite som den vill och lägga ägg i sin egen takt kommer att producera färre ägg, men å andra sidan kommer den vara en lyckligare höna som också kommer ge en större livstidsproduktion till följd av ett längre liv.
Visa hela svaret

Hur länge värper en höna ett ägg?

Ägg – Olika hönsraser värper ägg med olika skalfärg; vita, bruna eller gröna. Lantrashönsen värper ägg av samma färg som vildhönsen; benvita till ljust bruna. Äggskalets färg har ingenting med smaken att göra. Smaken beror på vad hönsen äter. Grönt och kryddväxter ger gulan en naturligt gul färg och frisk smak, medan t ex fiskmjöl sätter helt andra spår.
Visa hela svaret

Hur många hönor ska man minst ha?

Hur många hönor ska man ha? – I en villaträdgård är ungefär fyra till sex hönor plus en tupp lagom. En tupp bör man ha till sina hönor eftersom tuppen gör hönorna lugnare. Tuppens uppgift i livet är att leta upp mat och hålla utkik efter faror och därför känner sig hönorna betydligt tryggare med en tupp som herre på täppan. Du minskar också risken för slagsmål mellan hönorna ifall du har en tupp.
Visa hela svaret

Måste hönor ha en tupp för att få ägg?

Senast ändrad: 25 oktober 2021 Höns och tuppar tillsammans. Foto: Lotta Jönsson. Våra värphöns och tuppar parar sig naturligt. En höna kan lägga ägg utan att vara befruktad av en tupp, men för att en kyckling ska utvecklas i ägget krävs att hönan är befruktad. Befruktning kan ske via naturlig parning eller via artificiell insemination.

 1. I Sverige tillämpas naturlig parning och då går tuppar och hönor tillsammans i stora grupper i flervånings- eller envåningssystem.
 2. Gruppstorlekarna kan här vara 1000-tals djur.
 3. I flocken finns ca 1 tupp per 10 hönor.
 4. Befruktade ägg samlas in varje dag från redena för vidare transport till något kläckeri.

Befruktade ägg kan lagras under ca en vecka innan de läggs in i ruvmaskinen. Efter en parning lagrar hönan sperma i äggledaren för ca en veckas “behov”. För att hönan ska fortsätta lägga befruktade ägg krävs alltså en ny parning efter ca en vecka. Man brukar samla ägg för kläckning då hönan är mellan 25 till ca 65 veckor gammal.

En höna kan därmed bli mamma till 180-200 kycklingar varav hälften är hönkycklingar och resten tuppkycklingar. Artificiell insemination förekommer vid avelsarbete utomlands. Då hålls hönor och tuppar skilda från varandra, en till tre i burar. Tupparna mjölkas regelbundet på sperma och hönorna insemineras via kloaken ca var femte dag under samma tidsperiod som vid naturlig parning.

Vid avel av moderna högproducerande värphöns sker avelsarbetet i flera led. Resultatet blir en korsning av flera linjer, där varje linje bär på särskilda egenskaper som ska föras över till nästa generation. Avkomman, blir därmed en korsning av linjerna, och benämns som hybrid.

Svenska representanter för de internationella avelsföretagen importerar varje år föräldradjuren (parents) som daggamla kycklingar av tupp- respektive hönlinje. Äggen som hönorna lägger när de blivit könsmogna och befruktade av tupparna kläcks och ger upphov till brukshönorna som producerar äggen som säljs till konsument.

Omkring 6 miljoner unghöns föds årligen upp i Sverige. Principerna för korsning mellan linjer (A-D) för att ge produktionsdjur (ABCD) De befruktade äggen ruvas med den trubbiga änden upp under 18 dagar i ruvningsmaskiner under kontrollerad temperatur (37,0-38,0°C) och luftfuktighet. Äggen tippas automatiskt 90° varje dag för att gulan (embryot) ska hållas centrerad och inte fastna mot skalets insida eller komma i kontakt med den luftblåsa som bildas vid äggets tjockända.

 1. Därefter flyttas äggen över till kläckningsmaskiner och efter tre dagar kläcks de och kycklingarna kryper ut.
 2. Efter kläckning könssorteras kycklingarna.
 3. Önssorteringen bygger vanligen på att det finns små, små skillnader i utseendet av de yttre genitalorganen.
 4. För att se denna skillnad krävs ett skarpt och tränat öga samt stor fingerfärdighet.
You might be interested:  Hur Länge Ruvar Måsar På Sina Ägg?

Av tradition har detta hantverk utvecklats till fulländning i Japan och inflyttade japaner står för det mesta av könsorteringen även i Sverige. En flink sorterare klarar ca 1200 kycklingar i timmen och endast en liten andel av kycklingarna felsorteras.

I dag avlivas merparten av tuppkycklingarna redan på kläckeriet eftersom det saknas användning för dessa. Det har gjorts ansatser att föda upp tuppkycklingarna för humankonsumtion. Uppfödningsperioden blir då lång och foderåtgången per kilo tillväxt hög eftersom värphönshybrider är selekterade för hög äggproduktion och inte med fokus på tillväxt och muskelansättning.

Det har visats sig svårt att hitta avsättning för köttet som blir dyrare än vanligt kycklingkött och kräver en annan anrättning än det kycklingkött som vi är vana vid. Forskning pågår i många länder för att få fram en metod att redan tidigt under ruvningen kunna avgöra vilket kön embryot i ägget kommer utvecklas till.
Visa hela svaret

Hur många timmar sover en höna?

De får också sova i lugn och ro minst 8 timmar i sträck varje natt.
Visa hela svaret

Vilken tid på dagen värper höns?

Värphöns – En höna börjar värpa vid cirka 20 veckors ålder och lägger därefter fem till sex ägg i veckan. En höna värper normalt bara under den ljusa årstiden. För att vi ska kunna äta ägg året om används lampor som tänds och släcks så att dygnet blir lika ljust som på sommaren.

Vita höns värper oftast vita ägg och bruna höns oftast bruna ägg. Äggen kan också ha olika storlek. Det beror tex på att unga hönor värper små ägg och äldre hönor värper större ägg. Svenska värphönor lever på olika sätt. En del hönor går fritt inomhus. Vissa hönor har också tillgång till rastgårdar utomhus medan andra lever tillsammans i burar med rede, sittpinne och ströbad.

Gemensamt är att de får ett foder som är fritt både från GMO och från konstgjorda färgämnen. Det finns idag cirka 7 miljoner svenska värphöns, de allra flesta bor på stora gårdar, där det finns mer än 20 000 höns.
Visa hela svaret

Hur många timmar ljus behöver en höna?

Hönsen måste få tid att äta Höns ser dåligt i mörker och de behöver ljus för att kunna hålla sig aktiva, äta och dricka. De behöver minst 8 ljustimmar / dag för att hinna med det de behöver göra. Om det är mörkt och vinter ute kan de behöva extra belysning för att hinna äta det de behöver få i sig.

Bor du där det är mindre än 8 ljustimmar på vintern – försök att tända en stund hos dina höns. Är du inte hemma på dagarna, löser du det enkelt med en timer kopplad till en extrala mpa. Låt timern tända en stund innan du går till hönsen och släcka en stund efter du varit där, så hinner du ta en titt på dina höns medan de är aktiva och då upptäcka om något verkar fel.

Avsluta gärna med en lampa som bara är som stödbelysning med låg watt, ca 30 minuter innan det släcks helt. Hönsen lär sig snart att “nu blir det natt” och de hinner hoppa upp och sätta sig innan det blir becksvart i hönshuset. Tänk på att de elinstallationer du använder skall vara elmässigt säkra! : Hönsen måste få tid att äta
Visa hela svaret

År höns ägg mens?

Debattinlägg: Påsktraditionen med nykokt hönsmens är absurd Under påskveckan kommer vi trycka i oss enorma mängder ägg – närmare bestämt trettio miljoner stycken. Det är en äcklig vana som vi inte ens är medvetna om ursprunget till. Varför inte stanna upp en sekund, inse att vad du äter egentligen är hönsmens, och istället skänka en tanke till alla de utslitna värphönor som plågas i matindustrin för vår skull? skriver matbloggaren Mattias Kristiansson.

 • Jaaa, äntligen är den här! Påsken.
 • Den blodigaste högtiden på året.
 • Högtiden då menstruerande hönor jobbar på högvarv för att tillfredsställa det groteskt stora behovet av ägg som svenskarna måste få mättat.
 • En högtid som 7 166 919 svenskar inte har en aning om varför vi firar.
 • Men ägg ska vi äta och det utan någon egentlig anledning.

Okej, så värst blodig är påsken kanske ändå inte. Men sån tur att hönor lägger behändiga ägg och inte blöder som kvinnor, då hade påskbordet sett ut som ett mindre blodbad. För det är ju precis vad ägg är, mens. Hönsmens. Mens i en lite snyggare förpackning.

 1. Mumsigt? Nja.
 2. Tänk dig själv om alla kvinnor gick ihop strax före påskhelgen och laddade upp för mensfest.
 3. Jo, jag känner mig rejält svullen, har krängt choklad sen i tisdags och i morse ville jag bara slita av huvudet på busschauffören.
 4. Tror att jag kommer blöda så att det räcker till hela släkten”.
 5. För ägg måste vi ju ha under påsk.

Men varför? Det måste ju finnas en alldeles förträfflig orsak, vi skulle ju aaaldrig omotiverat trycka i oss 30 000 000 ägg under påskveckan annars. Eller? Efter lite sökande lärde jag mig att det finns två anledningar till denna mensfrossartradition.

Den ena är att ägget symboliserar Jesus uppståndelse på påskdagen. Huh? Varför det blev just ett ägg och inte en nöt, blomma eller saftig frukt framgår inte. Och varför vi i ett land med över 8 000 000 ateister väljer att käka ägg till minne av Guds son får jag inte riktigt ihop. Det låter ju rent av idiotiskt.

Nej, det måste vara något annat. Fastan? Efter 40 dagars fasta blev det oturligt nog ett överskott på ägg, så när det väl vankades påsk var man såklart tvungen att kränga ägg så att det sprutade ur öronen på en. Men vi fastar ju inte. Inte alls faktiskt.

 • Jag menar, förutom några halvtaskiga nyårslöften som vi har glömt bort lagom till att julgranen kastas ut, så finns det ingen tillstymmelse till fasta.
 • Och att vi helt plötsligt skulle ha 30 000 000 ägg över låter ju nästan perverst.
 • Så vad har vi då kvar? Ja, hur jag än vrider och vänder på det så framstår äggätandet under påsken allt mer omotiverat.
You might be interested:  Hur Många Kalorier Har Ett Kokt Ägg?

Så omotiverat att det blir pinsamt. Vi äter 2000 ton ägg bara för att “det ska vara så”.30 000 000 ägg och otaliga sönderslitna värphöns för att vi ska hålla liv i en tradition vi inte ens vet om varför vi har. Så vad vill jag då? Jo, för det första vill jag att du stannar upp och tänker.

 1. När du har tänkt klart vill jag att du slutar att äta så jäkla många ägg! Du behöver inte sluta helt, ta ett för traditionens skull, men inte fler.
 2. Och oroa dig inte, jag tänker inte springa runt och rädda ägg från påskborden.
 3. Jag tänker inte slita kartongerna från kyldisken och släppa ut äggen i det fria.

För jag är inte galen, jag är raka motsatsen. Jag är en sund och ödmjuk rädda världenian som vill att folk ska tänka lite mer på vad de äter, speciellt kring högtider med gående bord och bufféer utan slut. Så när du nu sitter i påsk och ska käka nykokt hönsmens, fundera på varför du egentligen gör det och om det verkligen är värt det.
Visa hela svaret

Varför värper inte mina höns?

Vilken årstid det är – En annan komplicerande faktor är tid på året. Och det är en av de vanligaste anledningarna till att hönsen inte lägger några ägg. Höns värper i allmänhet mindre under vintern och under de kallare månaderna är det helt normalt att de går ner i produktion, eller helt slutar under en period.

Det här beror på att det är mindre dagsljus under vintermånaderna. När sommaren är över och det går mot mörkare tider så utlöser det ett hormonsvar hos hönsen. Hönor behöver vanligtvis mellan 12-14 timmar dagsljus varje dag för att lägga ägg och det ultimata är 16 timmar, och det är anledningen till att de ofta lägger mycket färre ägg under vintern.

Hönor som blir värpfärdiga under hösten eller vintern kanske inte lägger ägg igen förrän på våren.
Visa hela svaret

Kan en höna bli en tupp?

Publicerad 5 juli 2006 När det började gala från hönshuset trots att tuppen var ute, trodde Marianne Roos i Söderköping inte sina öron. Det visade sig vara hönan Astrid som börjat byta kön. Astrids förvandling började för ett år sedan. Hon började gala och det växte fram både tuppkam och sporrar.

 1. Enligt veterinär Désirée Jansson på Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala är fenomenet ovanligt.
 2. Det kan bero på att hönan fått en hormonproducerande tumör, eller att hennes enda äggstock skadats.
 3. Hönan, som numer kallas Karl-Astrid, har dock ruvat de andra hönornas ägg och tar nu väl hand om fem kycklingar, skriver Norrköpings Tidningar.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer
Visa hela svaret

När börjar höns värpa igen efter ruvningen?

Värpperioden – Vid ca 16 veckors ålder flyttas hönsen från uppfödnings- till produktionsmiljön. De har nu drygt två veckor på sig att vänja sig vid sin nya miljö innan de blir könsmogna och värper sina första ägg. Äggproduktionen ökar sedan successivt och vid 25-30 veckors ålder når den sin höjdpunkt innebärande mer än 90 ägg per 100 hönor och dag.

De första äggen är små (45-50 gram) men storleken ökar snabbt och når vid slutet av produktionen en genomsnittlig storlek omkring 65-70 gram, beroende på djurmaterial. I samband med könsmognaden, innan äggproduktionen kommit riktigt i fas, händer ibland att två eller flera gulor samtidigt lossnar från äggstocken.

Detta ger upphov till extra stora s.k. dubbellägg som kan väga upp emot 100 g. Ägg med upp till fyra gulor som väger upp till 200 g har också rapporterats. Allteftersom äggen blir större och hönan åldras minskar skalstyrkan liksom äggproduktionen och efter ca 75 veckors ålder är hönan inte längre lönsam utan slaktas.
Visa hela svaret

Vilken dag kan man lysa ägg?

28 mars 2022 21 dagar tar det från att ett befruktat ägg läggs tills att en alldeles underbar dunbeklädd kyckling hackar sig ut ifrån ägget. Något som kan kännas som en oändlighet för den som väntar men är ack så spännande! Nu väntas ljusare tider och de efterlängtade vårmånaderna är äntligen på intåg.

På våren kommer också många av oss igång med nya projekt, trädgårdsarbete och andra utomhusaktiviteter. Under våren föds det också många djurungar och en djurbebis som har mycket stark koppling till våren är ju kycklingen. Att det blivit mycket populärt att ha höns är ju ingen hemlighet och såhär till våren är det många som bestämmer sig för att just skaffa höns.

Ett alternativ är att skaffa vuxna individer eller unghöns men man kan även köpa ägg eller kycklingar och vara med från början, på riktigt! Det kräver dock lite mer pyssel och jobb att börja med kycklingar än att börja med höns. Kycklingtiden är riktigt spännande och givande oavsett om du köpt nykläckta små kycklingar, kläckt ägg i äggkläckare eller haft ruvande höns! Kycklingens utveckling i ägget : Dag 2 bildas blodkärl och efter 38h ruvning så börjar det lilla hjärtat att slå.

 1. Dag 4 Nu har blodkärlen börjat att hämta näring till kycklingembryot ifrån äggulan.
 2. Är man mycket erfaren har ett tränat öga kan man redan dag fyra lysa ägget för att se om ägget är befruktat.
 3. Dag 5 Börjar den lilla att röra på sig inne i ägget, näbben börjar att formas.
 4. Dag 7-9 Börjar embryot sakteliga att likna en liten kyckling.

Runt dag 7-9 bör man lysa äggen för att se att embryot fortfarande lever. Väntar man för länge kan det vara svårt att se. Dag 10 Äggtanden och klor är nu synliga. Dag 13 Kycklingen börjar att få fint dun över kroppen. Dag 14 Här vänder sig den blivande kycklingen i ägget och placerar sig med huvudet mot äggets tjockare ände.

Dag 15-16 Nu är skelettet färdigutvecklat och gulan börjar att dras in i kycklingen och blir då gulsäcken som kycklingen faktiskt lever av under de två första dygnen som nykläckt. Hela kroppen är dessutom fjäder/dunbeklädd. Dag 18 Nästan färdig! Kycklingen ligger nu med sitt huvud under den högra vingen.

Dag 19 Nu är gulsäcken helt indragen i kycklingens mage och det finns inte mycket plats i ägget, kycklingen fyller i princip hela ägget förutom luftblåsan. Dag 20 Kycklingen har gjort hål i luftblåsan med äggtanden som sitter på näbben. Kycklingen andas nu med sina lungor.

 • Ycklingen försöker snart att göra sina första hålslag och är snart ute.
 • Dag 21 Kläckning! Genomlysning Man lyser helt enkelt ägget för att säkerställa att den blivande kycklingen fortfarande lever och frodas inne i ägget.
 • Ägg som inte har något levande embryo i är bra att plocka ut så fort man kan.
 • Ägg som ruttnar kan i värsta explodera och på så vis skada de andra äggen.
You might be interested:  Hur Kan Man Se Att Ett Ägg Är Gammalt?

Porerna i äggskalet kan nämligen täppas igen ifall de blir för smutsiga eller kladdiga. När du lyser äggen behöver du ett bra ljus, exempelvis en ficklampa. Det är även fördelaktigt att göra det i ett mörkt rum så att du ser genomlysningen bättre. Lyft försiktigt upp ägget ur redet eller inkubatorn/äggkläckaren.

 1. Håll äggets större ände mot ljuset och vrid det långsamt för att se embryot inne i ägget.
 2. Det är viktigt att du inte håller ägget mot lyset för länge så att det blir för varmt, det kan bli skadligt för embryot.
 3. Det du ska kika efter när du lyser ett ägg vill du kunna urskilja en liten “spindel”.
 4. Detta är blodkärlen som förser embryot med näring.

Ett dött ägg får en så kallad “dödsring” där du kan urskilja en mörkare ring i ägget. Ett obefruktat ägg är helt blankt dag 7-9 och du kan varken se någon “spindel” eller dödsring. När du är klar med lysningen och embryot lever så lägger du försiktigt tillbaka ägget och är det dött eller blankt tar du bort det från de övriga.

Ägg med levande embryon bör vara tillbaka inom 20-30 minuter max.21 dagar av väntan Även om du inte har egna befruktade hönsägg så kan du få dina egna kycklingar. Se efter en uppfödare som säljer ägg av rasen höns du önskar. När du hämtar ägg är det viktigt att låta äggen ligga ett dygn. Under transport kan gulan hamna lite fel och man kan hjälpa gulan att hitta tillbaka genom att exempelvis låta äggen vila i en äggkartong och sedan luta kartongen åt ena hållet i 12 h och sedan åt det andra i 12 h.

Märk äggen med med blyerts på flera sidor så att du vet att äggen är avsedda för kläckning. På så sätt kan du även ha koll när du själv vänder äggen om du har kläckare. Det är även fördelaktigt att märka på fler sidor av ägget ifall de ska ruvas under höna, hon kan råka sudda ut markeringarna vid ruvning.

Har du höna som ruvar är det också viktigt att hålla koll på äggen och vilka ägg som hon ligger på. Höns kan nämligen flytta på ägg och lägga dit fler ägg till redet. Det blir sorgligt om hönan slutar att ruva när de första äggen kläcks och det ligger kvar ägg i redet som är halvgångna. Under ruvningen är det bra om hönan som ruvar kan få lugn och ro och se så att hon får i sig ordentligt med mat och vatten.

Kläcker du ägg manuellt och använder dig av en kläckare ska du inte vända på äggen efter dag 18 och var noga med att följa instruktioner om luftfuktighet och värme för just din kläckare. Har du en höna som som ruvar tar hon hand om kycklingarna när de kläcks.

 1. Hon ser till att de håller sig varma samt visar dem vart mat och vatten finns.
 2. Har du däremot ägg i kläckare får du hålla tassarna i styr! Du får absolut inte öppna inkubatorn när kycklingarna kläcks, om ägghinnan torkar så fastnar kycklingen och kommer inte ut.
 3. Från första hålslaget till kläckning kan det ta upp till två dygn.

Låt dina kycklingar vara kvar i kläckaren tills dess att de är helt torra. Hur Ofta Värper Hönor Ägg Foder, värme och kärlek. Kycklingar är extremt känsliga för kyla, drag och fukt eftersom deras lungor sitter ganska oskyddat uppe i ryggen. De behöver därför ha värmelampa eller värmetak, speciellt viktigt om du har kläckt fram dina kycklingar själv och inte har någon höna som ser efter dem.

Har du en höna så kommer hon värma kycklingarna bra, men se ändå till att ha en värmelampa så att kycklingarna har tillgång till att sätta sig under den om de vill. Du behöver inte ge kycklingarna mat de första två dagarna, de får näring ifrån gulsäcken fortfarande. Vatten behöver dem däremot! Se till att erbjuda kycklingarna vatten ifrån vattenautomater som är säkra för kycklingarna.

De ska inte kunna ramla i vattnet eftersom att det kan vara direkt livshotande för dem att bli kalla och blöta. De ska såklart inte heller kunna drunkna i vattnet. Välj en automat med en smal, grund ränna. Sen behöver dem foder som är anpassat för kycklingar som deras små näbbar kan äta av och som ger dem rätt näring för att de ska ha rätt förutsättningar till att växa.

 1. För det gör dem, fort! De behöver specifikt mer protein medans de växer och det finns det gott om i ett startfoder.
 2. Detta kan även hönan äta utan problem och hon lär kycklingarna hur dem ska göra för att äta och vart de hittar maten.
 3. Har du kläckt fram kycklingarna själv får du agera hönsmamma genom att picka i fodertråget och leda kycklingarna till maten tills dem förstår.

Välj en fodertråg/automat till kycklingarna som inte inbjuder till att knata runt i maten eller där de har möjlighet att göra detta. Detta för att hålla god hygienisk kvalitet. Man behöver också se till att de har bra underlag som de inte halkar på. Den första tiden är handdukar ett bra alternativ.

 • Var också noga med att städa ur hos kycklingarna, genom att hålla en god miljö för kycklingarna kan man förebygga att sjukdomar osv.
 • Håll kycklingarna i en skyddad miljö som är kycklingvänlig tills de är ca 12 veckor innan du har dem ute hos hönsflocken.
 • Med värme och en miljö som fungerar för kycklingar kan de komma in i hönshuset tidigare men de behöver ha möjlighet att kunna komma ifrån vuxna höns lätt.

Kycklingarna är lite känsliga i magen precis som de flesta bebisar. Därför bör man inte blanda in för mycket olika saker i fodret när dem är riktigt små. Efter att de är ca 3-4 veckor gamla kan man börja att erbjuda dem lite annat som sysselsättning och tillägg till deras fullfoder. Hur Ofta Värper Hönor Ägg Foderboden Höns Kyckling
Visa hela svaret

Hur varmt ska det vara i hönshuset?

Höns klarar några minusgrader, faller temperaturen under –10C°, så bör det finnas uppvärmningsmöjligheter. Vattnet får inte frysa så rent praktiskt är det smart att hålla hönshuset frostfritt. Höns behöver frisk luft varje dag och ska helst få röra sig fritt.
Visa hela svaret