Svensk Honung Sveriges Biodlares Riksförbund?


Svensk Honung Sveriges Biodlares Riksförbund
Biodlarnas etikett – en kvalitetsmärkning Pressmeddelande – 15 Januari 2021 11:00 -Vår honungsbedömning har lång tradition och är till för att skapa trovärdighet hos konsumenten, säger Monica Selling, ordförande i Biodlarna. Sedan 1911 har Biodlarnas välkända etikett varit ett kvalitetsmärke för svensk honung.

 • För att få använda Biodlarnas etikett måste medlemmen få sin honung godkänd genom en så kallad honungsbedömning.
 • De lokala föreningarna använder bedömningen för att säkerställa att honungen som konsumenten köper är av god kvalité.
 • Ommittén bedömer smak, lukt och konsistens.
 • Det viktiga är att få fram att en honung kan variera i alla egenskaper beroende på växtplats, säsong och dragväxter.

Det gör att vi kan få ett brett spektrum av honungar i både smak och nyans, säger Monica Selling ordförande i Biodlarna. Biodlarnas mål är att lyfta fram det lokala och det unika med en småskaligt hanterad honung. -I Sverige har vi som organisation länge förordat en tydligare märkning både av inhemsk honung och av importerad honung från länder inom och utanför Europa.

Dessvärre har Livsmedelsverket i Sverige ansett att detta inte behövs, berättar Monica Selling. Eftersom situationen på honungsmarknaden i världen blir alltmer kaotisk, där tillgången minskar och efterfrågan ökar, krävs ett flertal åtgärder för att säkra såväl kvalitet som tillgång. En eu gemensam märkning är ett sätt.

Att upplysa konsumenterna om hur och var man handlar äkta honung är ett annat. Att alltid tveka inför billig honung ett tredje. Vilka drabbas av detta? -Först och främst du som konsument. Som tror att du köper äkta svensk honung eller i värsta fall importerad honung när det egentligen är sirap i flaskan eller burken.

 1. De som drabbas är naturligtvis konsumenterna men också alla seriösa biodlare som är våra medlemmar säger Monica Selling.
 2. Det är denna utveckling vi idag ser i många europeiska länder.
 3. Biodlare som inte kan konkurrera med den billiga honungen.
 4. Äkta honung kräver mycket och kvalificerat arbete av både bin och biodlare innan den hamnar på hyllorna.
You might be interested:  Är Ris Bättre Än Pasta?

: Biodlarnas etikett – en kvalitetsmärkning
Visa hela svaret

Var köper man bin?

Här kan du köpa bin i form av Paketbin med drottningar odlade från våra bästa avelsdrottningar. Bina kan hämtas från när drottningarnas paras vid midsommar och fram till slutet av juli, Priset är 2250kr inklusive moms och vid köp av tio samhällen eller fler ger vi mängdrabatter. Svensk Honung Sveriges Biodlares Riksförbund Ny avläggare från Paketbin med grön drottning. Hämtas i Karlshamn på flera datum. Vi kör även till Jönköping och Stockholm första halvan av juli. Exakt datum bestäms innan årsskiftet. Information om paketbin Paketbin är ett enkelt sätt att köpa bin på. Bina sitter som en svärm i buren tillsammans med en nyparad drottning.

Bina kommer från starka produktionsbigårdar som testats av bitillsyningman för att få så starka bin som möjligt att börja med. Det är enkelt och snabbt att skaka ner sina bin i en ny kupa även om man inte har erfarenhet av bin sen tidigare. Vi säljer bin i paketform eftersom det är lätt att hantera och ger bra resultat.

Paketbin passar alla oavsett om du vill köpa 1 samhälle eller 100+ samhällen.
Visa hela svaret

Måste man ha tillstånd för bikupor?

De flesta får tillstånd – Kommunen ger oftast tillstånd för att ställa upp bikupor och då för maximalt fem bikupor på samma plats. Normalt ska bikuporna stå minst 50 meter från exempelvis bostadsområden, gång- och cykelvägar, förskolor och lekplatser. Den som äger bikuporna är ansvarig för sina kupor och bin. På kuporna ska det alltid finnas namn och telefonnummer till ägaren.
Visa hela svaret

You might be interested:  Var Utvecklas Ett Befruktat Ägg Till Ett Foster?

Kan man tjäna mycket pengar på biodling?

Page 3 – Produktkatalog Page 3 – Produktkatalog P.3 Kan man leva på biodling ? Absolut. Det är som vilket lantbruk som helst fast enklare. Man behöver inte äga någon mark eller investera i dyra maskiner. De flesta kommuner ställer upp med mark och många privatpersoner är tacksamma om det kommer bin.

 • Om jag har 100 bisamhällen.
 • Hur mycket kan jag tjäna på det ? Det beror lite på hur mycket arbete man lägger ner och hur duktig man är.
 • Om man bara räknar ett genomsnitt på vilka intäkter kuporna kan ge så ser det ut som följer: 30 kg Honung vilket är en genomsnittsskörd i Sverige per säsong.
 • Tappat i burk får man ca 80:- kg exkl moms.

Ger en intäkt på ca 240.000:- När man vill ha fler bisamhällen så delar man samhällena på sommaren. På detta sätt kan man fördubbla antalet samhällen varje säsong.Man kan också dela ett bisamhälle i ännu fler om man snabbt vill komma upp i antal, men då påverkar det honungsproduktionen.

 • Om man säljer dem nästkommande vår får man ca 2000:- st exkl moms.
 • Ger en intäkt på ca 200.000:- Man kan också samla in pollen.
 • Varje samhälle ger minst 1-2 kg.
 • Torkat, rensat och förpackat får man ca 650:- kg exkl moms.
 • Ger en intäkt på ca 100.000:- Totalt ca 540.000:- Utöver det kan man tillverka salva, cerat, ljus m m.

Man kan också sälja bidrottningar. För oparade drottningar får man ca 125:- st och för parade drottningar ca 500:- st exkl moms. Man skall dock räkna med att det kan komma bakslag. Ca 10% är den normala bidödligheten under vintern i Sverige. Dåligt väder och sjukdomar skall man också väga in i kalkylen.

Page 3 – Produktkatalog
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar man per bikupa?

I bakgrunden syns tre bikupor i väggen, en till vänster och två till höger om dörren in till rummet där korna bor. blir mycket lägre skördar. Med till exempel 300 bisamhällen och 50 kilo per år och ett pris på 165 INR/kg (cirka 23 SEK/kg) ger detta en omsättning på upp till 2 475 000 INR/år (341 000 SEK/år).
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Länge Kan Man Frysa Hummer?

Är det lönsamt att vara biodlare?

Biodling är lönsamt – Biodling är en hobby eller näringsverksamhet som är lönsam både för dig och för naturen. Biodling går utmärkt att kombinera med många andra verksamheter. Pollineringen som bina bidrar till i Sverige beräknas vara värd flera hundra miljoner kronor.
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar en biodlare?

Biodlare har 26400 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 26400 kronor i yrket. Någon aktuell lönestatistik för män saknas. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.
Visa hela svaret

Hur många blommor för 1 kg honung?

Visste du att. –

Ett bi kan flyga 2-3 kilometer från sin bikupa för att hämta mat, och hitta hem igen. Drottningen kan lägga 2 000 ägg om dagen under sommaren. Alla bina i bikupan har samma mamma, men kan ha olika pappor. Om ett arbetsbi får riktigt mycket mat när den är en liten larv blir den en drottning. Drönaren lever bara fram till dess att han parar sig med drottningen. Och har han inte hittat en drottning att para sig med kastar arbetsbina ur honom ur kupan på hösten, så på vintern finns det bara tjejer i kupan. Arbetsbina dansar för att berätta var man hittar nektar och pollen. För att få ihop nektar till ett kilo honung måste bina besöka 6 till 8 miljoner blommor.

Visa hela svaret