Varför Lägger Binnikemasken Så Många Ägg?


Varför Lägger Binnikemasken Så Många Ägg

Bred binnikemask
Dibothriocephalus latus
Systematik
Domän Eukaryoter Eukaryota
Rike Djur Animalia
Stam Plattmaskar Platyhelminthes
Klass Bandmaskar Cestoda
Ordning Pseudophyllidea
Familj Diphyllobothriidae
Släkte Dibothriocephalus
Art Bred binnikemask D. latus
Vetenskapligt namn
§ Dibothriocephalus latus
Auktor ( Linné, 1758) Lühe, 1899
Hitta fler artiklar om djur med Djurportalen

Bred binnikemask eller fiskbinnikemask, Dibothriocephalus latus (tidigare Diphyllobothrium latum), är en parasitisk bandmask där fiskätande däggdjur som exempelvis människa och björn fungerar som slutvärd. Masken är platt, vit eller gulaktig och liknar ett en centimeter brett band med leder, avsmalnande mot huvudändan.

Den blir vanligtvis mellan 4 och 15 meter lång, men kan i vissa fall bli betydligt längre. Tillväxthastigheten kan vara så hög som upp till 22 cm per dag, och man har påträffat binnikemask i människa med en ålder på över 25 år. Omkring 20 miljoner människor i världen var infekterade år 2009 och antalet bedöms öka, på grund av antalet populära maträtter som innefattar okokt fisk.

Dock är vetskapen kring infektionen relativt stor, samt behandlingen effektiv och enkel.
Visa hela svaret

Hur blir man av med binnikemask?

Spolmask

 1. Du är här:

Spolmask är en parasit som lever i tarmen. Den är ovanlig i Sverige. Smitta sker oftast utomlands, i områden där vattnet kan vara förorenat. Med läkemedel dör spolmasken och försvinner ur kroppen efter ett par dagar. Spolmasken påminner om en daggmask och är ofta 10–30 cm lång.

Färgen kan vara ljusbrun till vit. Spolmask smittar inte från person till person. En lindrig infektion ger oftast inga symtom, utan masken upptäcks vanligtvis i bajset. Du eller barnet kan också få upp spolmask genom munnen, om du kräks eller hostar kraftigt. Ibland kan du eller barnet få ont i magen av spolmask.

Ett barn kan också bli trött och inte vilja äta. Vid en kraftig infektion kan du eller barnet få följande symtom, även om det är ovanligt:

 • Mycket ont i magen och,
 • Hosta och andningsbesvär.
 • Gulsot, då blir huden gulaktig och kliar.

Du kan också få näringsbrist vid en kraftig infektion. Tecken på näringsbrist är bland att man blir trött, matt och nedstämd. Ett barn med näringsbrist växer inte som hen ska. När och var ska jag söka vård? Kontakta en om du tror att du eller barnet har spolmask.

 • Många mottagningar kan du kontakta genom att,
 • Ontakta en eller en så snart det går om tror att du eller barnet har en kraftig infektion av spolmask.
 • Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt.
 • Vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.
 • Ring telefonnummer 1177 om du vill ha och hjälp att bedöma symtom.

Undersökningar och utredningar Det kan räcka med att beskriva masken, om du har sett den i bajset eller fått upp den när du har hostat eller kräkts. Har du möjlighet kan du ta med masken till läkaren. Den skickas då för att undersökas i mikroskop. Du eller barnet kan annars få lämna prov på bajset, så kallat avföringsprov.

 • Provet undersöks i mikroskop för att se om det finns maskägg.
 • Ibland behövs också ett,
 • Det är för att se om det finns en särskild sorts vita blodkroppar i blodet, vilket kan vara ett tecken på en allergisk reaktion mot larverna.
 • Spolmasken utvecklas från ägg till larver till maskar.
 • Läs mer om spolmaskens olika utvecklingsstadier i kapitlet Hur smittar spolmask? Behandlingen består av ett läkemedel som innehåller det verksamma ämnet mebendazol.

Det behövs recept för att få läkemedlet. Både vuxna och barn över två år behandlas med läkemedlet. Efter ett par dagars behandling har alla larver och maskar försvunnit.
Visa hela svaret

Är binnikemask vanligt i Sverige?

Fiskbinnikemask – Fiskbinnikemasken är en tämligen harmlös mask som är vanligt förekommande i tempererade områden (som Nordeuropa). Smittade personer har i regel inga symtom alls, men en del kan utveckla vitamin B 12-brist. Det är numera ovanligt att man påvisar masken hos personer i Sverige.

Vad orsakar infektion med fiskbinnikemask och hur sprids det? Fiskbinnikemasken, Diphyllobothrium latum, kan bli fyra till tio meter lång. Fiskätande däggdjur som människa, hund, björn fungerar som huvudvärd (och reservoar). En vuxen mask kan leva i många år. Man smittas om man äter infekterad rå eller dåligt genomkokt sötvattensfisk (gädda, lake, abborre eller gärs) och dess rom.

Eventuella larver finns i fiskköttet, och dessa kan utvecklas till fullvuxna maskar i människans tarm, varefter äggen via avföringen kan nå något vattendrag för att där kläckas till nya larver. Detta första larvstadium infekterar mellanvärd ett, små kräftdjur av släktet Cyclops.
Visa hela svaret

Kan binnikemask smitta?

Spolmask hos barn Både barn och vuxna kan få spolmask. Barn (4 till 6 år) är särskilt utsatta, eftersom deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. Det är däremot mer ovanligt att spädbarn, bebisar och småbarn (1 till 3 år) får spolmask. Spolmask upptäcks ofta i barnets bajs eller när barnet kräks.

 1. En spolmask kan vara 10 till 30 centimeter lång, vilket gör att upptäckten kan vara väldigt obehaglig.
 2. Spolmask är vanligt i vissa delar av världen med varmt och fuktigt klimat.
 3. Barn smittas ofta genom kontakt med infekterad jord eller via dåligt sköljda grönsaker.
 4. Du kan också smittas via hund och katt.

Den sortens spolmask kan dock inte utvecklas till fullskaliga maskar hos människor. Spolmask kan inte heller smitta mellan människor. Ett barn får först i sig äggen genom att svälja dem. Äggen kläcks sedan till larver i tunntarmen. Larverna tar sig därefter vidare till lungorna, varifrån de förs till luftrören.

 1. När barnet hostar kommer larverna upp och sväljs sedan ned i magsäcken där de utvecklas till fullskaliga, vuxna maskar.
 2. Vanliga symptom på spolmask är att barnet blir trött, får dålig aptit eller ont i magen.
 3. Vid lindrig förekomst ger spolmask inte några symptom alls.
 4. I vissa fall kan barnet få gulsotsliknande besvär när maskarna täpper till gallgångarna.

Eftersom spolmasken kan passera lungorna, kan den också ge upphov till hosta och andningsbesvär. Spolmask kan också leda till så kallad allergisk,
Visa hela svaret

Kan människor få binnikemask?

Mask i magen förekommer främst i tropiska utvecklingsländer. Ett flertal olika maskarter kan leva i magen, eller tarmen, hos människa. Vissa typer av maskar kommer in i kroppen via munnen som ägg eller larver. Andra tränger in genom huden som larver när du går barfota i tropiska klimat.

 • Mildare infektioner, som är det vanligaste i Sverige, ger ofta inga symtom.
 • Det finns läkemedel som kan ta död på maskarna och larverna.
 • Springmask, Enterobius vermicularis, är trådsmala, rörliga och gulaktiga maskar mellan åtta och tjugofem millimeter långa.
 • Det är den vanligaste maskinfektionen i Sverige, särskilt vad gäller mask i magen hos barn.
You might be interested:  Hur Många Ägg Äter Vi På Påsken?

Infektionen förekommer främst bland förskolebarn och smitta sker genom att äggen sväljs. Larver frigörs sedan och passerar genom tarmen. Efter ungefär fyra veckor finns vuxna honor som lägger ägg vid ändtarmsöppningen om natten. Lindrigare infektioner ger sällan symtom, men vid en kraftigare infektion kan det klia mycket i ändtarmsöppningen om natten, när honorna kryper ut.

 • Äggen sprider sig därifrån till den omkringliggande miljön, till exempel kläder, damm, sängkläder och andra textilier.
 • Barn kan också bli smittade om igen om de till exempel kliar sig i stjärten och sen stoppar fingrarna i munnen.
 • Äggen dör av direkt solljus.
 • Spolmask, Ascaris lumbricoides, ser ut ungefär som en stor daggmask och en fullvuxen mask kan vara tio till trettio centimeter lång.

Spolmasken lever i varm och fuktig jord i tropiska och subtropiska klimat och ägg eller larver kan komma in i människa genom munnen, via förorenat vatten eller mat. Larverna tar sig från tarmen till lungorna via blodet och därifrån tillbaka till tarmen via luft- och matstrupen.

I tarmen utvecklas de till vuxna maskar och producerar ägg som kommer ut med avföringen. Hakmaskinfektioner kan orsakas av maskarterna Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum och Necator americanus. De är vanligare i utvecklingsländer med tropiskt eller subtropiskt klimat. Larverna tar sig in genom huden på människor som går barfota och tar sig sedan via blodet till lungorna och därefter via luft- och matstrupen till tarmen.

Där utvecklas larverna till vuxna maskar som suger blod från tunntarmens slemhinna. Ungefär fem till sju veckor efter infektionen kan ägg från vuxna maskar ses i avföringen. Piskmask, Trichuris trichiura, är liksom hakmask och spolmask, en inälvsmask. Denna art är vanlig i utvecklingsländer och maskarna är mellan tre och fem centimeter långa, med en piskliknande framdel.

Maskarnas ägg kommer ut via avföringen och antalet maskar beror därför på antalet ägg som du fått i dig när du smittats. Dvärgtrådmask, Strongyloides stercoralis, finns förutom i tropiska länder även i södra Europa. Larverna finns på marken och tränger igenom huden när du går barfota, som hakmasken. Larven förs sedan vidare till lungor och därefter till tunntarmens slemhinna där vuxna maskar utvecklas.

De ägg som vuxna maskar producerar kläcks redan i tarmväggen, varför avföringen hos en smittad person kan innehålla larver. Vissa nyproducerade larver kan återinfektera den drabbade under upprepade livscyklar. En kronisk infektion kan därför vara i upp till fyrtio år även utan en nyinfektion.

Det finns olika sorters bandmask, exempelvis nötbandmask, Taenia saginata och svinbandmask, Taenia solium. De är numera ovanliga i Sverige men finns i andra delar av Europa och världen. Du kan få i dig nötbandmask om du äter infekterat nötkött och svinbandmask om du äter infekterat fläskkött, som inte upphettats tillräckligt.

Larver från köttet utvecklas då till vuxna maskar i tarmen. I sällsynta fall kan larverna ta sig igenom tarmväggen och via blodet till olika organ, vilket kan ge allvarliga följder. En vuxen nötbandmask kan bli mellan fem och femton meter lång, medan svinbandmask blir ungefär en meter.

 • Nöt- och svinbandmask kallas även för binnikemask.
 • Fiskbinnikemask, Diphyllobothrium latum, är en annan typ av bandmask som kan bli mellan fyra och tio meter lång.
 • Du kan få i dig fiskbinnikemask genom att äta infekterad och otillräckligt tillagad sötvattensfisk, eller dess rom.
 • Masken, som lever i tarmen, lägger ägg som lämnar tarmen med avföringen.

Om äggen hamnar i vatten och blir uppätna av hoppkräftor kan de utvecklas till larver. Om en infekterad hoppkräfta sedan äts av en fisk blir även fisken infekterad. Binnikemasken är en parasit som i vuxen ålder tar upp mycket av sin värds vitamin B12. Mask i magen uppkommer vanligen genom att ägg eller larver intas genom munnen.

 • Det kan ske exempelvis genom att du dricker förorenat vatten, äter förorenad mat, eller vid direktkontakt med någon som är smittad och inte skött handhygienen ordentligt.
 • Vissa maskarter tränger in genom huden om du går barfota där det finns larver i jorden.
 • Milda maskinfektioner ger sällan symtom och det är vanligt att upptäcka maskar eller ägg i avföringen eller vid ändtarmsöppningen utan tidigare besvär.

Vid springmask kan det klia mycket om nätterna vid ändtarmsöppningen, eftersom maskhonorna då kryper ut genom ändtarmsöppningen för att lägga sina ägg. Det kan också klia vid slidöppningen, där slemhinnan kan bli röd, svullen och irriterad. Det smittade barnet kan då

få svårt att sova bli rastlöst bli irriterat.

Kraftig infektion av spolmask kan ge symptom som

tarmvred gulsot hosta andningsbesvär näringsbrist.

Massiv infektion av piskmask hos undernärda barn kan leda till dysenteri och rektal prolaps, ett tillstånd där ändtarmen kommer ut genom ändtarmsöppningen i samband med krystning. Det kan också ge anemi (blodbrist), Även svår infektion av hakmask eller infektion av fiskbinnikemask kan leda till anemi.

 • Nötbandmask ger sällan symtom.
 • Vid en invasiv infektion (infektion som kommit in i kroppen) av svinbandmask tar sig larver från äggen in i muskler och centrala nervsystemet, vilket kan leda till allmänna symtom på infektion och epilepsi,
 • Var noga med hygienen om någon i hemmet drabbats av springmask.

Läs mer om hur du kan göra i texten om springmask, Drick bara vatten på flaska och ät endast tillagade grönsaker, om du reser till områden där maskinfektioner är vanliga. Då minskar du risken att smittas av bland annat spolmask. Ät bara väl upphettat nöt- och fläskkött, för att undvika infektion av nötbandmask och svinbandmask.
Visa hela svaret

Vad händer om man har mask i magen för länge?

Springmask Springmask är en vanlig tarmparasit. Det märks oftast genom att det kliar i rumpan, framför allt på kvällen och på natten. Behandlingen består av läkemedel och att vara noggrann med hygienen. Springmask är vanligast hos barn, men även vuxna kan få det.

Ibland behöver du kontakta sjukvården innan behandling med läkemedel. Det kan gälla små barn och gravida. Springmask finns naturligt i vår miljö. De finns ofta i damm och i tyger, till exempel i sängen och på en soffa. Maskarna sprids genom att man får i sig springmaskens ägg genom munnen. Äggen utvecklas till larver i magsäcken och därefter till vuxna maskar i mag-tarmkanalen.

De vuxna maskarna tar sig till ändtarmen där de lägger nya ägg alldeles utanför ändtarmens öppning. Springmask är inte skadligt för tarmen. Äggen kan sedan spridas genom bland annat händer, underkläder och sängkläder. Det kan också spridas genom att man tar på leksaker och ytor, till exempel att det finns ägg på ett bord eller någon annan möbel.

 • Det gör att man kan få tillbaka infektionen fort, även om man har behandlats med läkemedel mot springmask.
 • Barn kan smitta sig själva med sina egna maskars ägg om de stoppar fingrarna i munnen efter att ha kliat sig i rumpan.
 • Äggen kan överleva ett par veckor utanför kroppen.
 • Springmask kan inte leva hos djur, men äggen kan finnas i djurs päls och spridas på det sättet.

Det är ganska vanligt att flera som bor tillsammans har springmask även om inte alla har besvär.
Visa hela svaret

Varför får jag mask hela tiden?

Orsaker till springmask – Springmask sprids via maskens ägg. Äggen kan till exempel fastna på fingrar, leksaker, textilier, damm eller i pälsen hos djur. Om du får in äggen i munnen utvecklas de till maskar. Livscykeln hos en springmask från ägg till vuxen mask kan pågå över en månad.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Veta Om Ägg Är Kokt?

Hur snabbt dör masken vid avmaskning?

Vid avmaskning avdödas i första hand de vuxna maskarna i tarmen vilket stoppar fortsatt utskiljning av ägg i träcken. De döda maskarna och äggen som finns i tarmen matas ut med träcken under 3–4 dagar efter avmaskning. Effekten på larvstadier varierar mellan olika substanser.
Visa hela svaret

Hur länge kan en mask leva?

Daggmaskar – Daggmaskar – Oligochaeta – är en klass i stammen ringmaskar – Annelida. Daggmaskar är i princip byggda som rör med munnen framtill och tarmen löpande genom hela kroppen. Daggmaskar har en tydlig yttre segmentering. Antalet borst är litet. De är tvåkönade, och könsorganen finns endast i ett fåtal segment i kroppens främre del.

 1. Parningen sker vanligen under fuktiga nätter, då djuren kryper upp till markytan.
 2. Deras föda utgörs bland annat av växtdelar, svamphyfer, bakterier.
 3. Daggmaskarna berikar jorden genom att dra ner växtlämningar i sina gångar och genom att äta jord och växtrester.
 4. De lämnar sina exkrementer på markytan och vänder på så sätt långsamt jorden så att löv m.m.

överlagras och hamnar nere i jorden, så att jordens mullhalt ökar. I maskexkrementerna finns kemiska ämnen (kalium, kväve och fosfor) i en form som är tillgänglig för växterna. Den jord som passerat maskarnas tarm har pH7, och maskarna motverkar därför försurning.

De bidrar även till jordens genomluftning och dränering samt stimulerar mikrofloran. Daggmaskarna visar en förvånandsvärd förmåga att angripa förnan. Askens småblad verkar vara en favorit, men även löv av till exempel alm, hassel, al – och i brist på bättre – björk äts med god aptit. De mjuka löven rullas ihop till en strut och dras inte sällan ner i maskhålens mynningar.

De hårdare lövslagen, som ekens, bokens och i viss mån aspens vållar maskarna större besvärligheter, eftersom de normalt förtärs endast i mer framskridet förmultningsstadium. Som konsekvens av maskarnas arbete kommer ett mer eller mindre mäktigt ytskikt av marken att bestå av en intim blandning av finfördelad humus och stenfri mineraljord.

Denna form av humustäcke kallas mull. I friska jordar kan det finnas upp till 8 miljoner daggmaskar per hektar. Maskarna kan där omsätta 50 ton jord per hektar och år. Det finns cirka 2.000 landlevande daggmaskarter, varav ungefär 20 arter finns i Sverige. Om man räknar in de daggmaskar som även finns i sötvatten och i haven så finns det cirka 3.000 arter, varav cirka 100 här i Sverige.

I Sverige finns det 20-talolika arter av daggmaskar i i 6 släkten. De största är Lumbricus terretris och Allolobophora longa som blir upp till 30 cm och är ljusröda, men även kompostmaskar som Eis enia foetida, som bara blir 10 cm långa och är nötbruna till lila är daggmaskar.

 1. Daggmaskarna har inga käkar, utan äter genom att bilda ett tryck i svalget och suga in maten.
 2. I krävan blandas maten med saliv och bryts ner till mindre bitar.
 3. Men daggmaskar äter inte bara löv.
 4. De äter gärna organiskt material som bark, strån, alger, bakteriemattor, svamphyfer och fjädrar.
 5. Däremot är de kräsna när det gäller löv.

Inga färska löv, utan lövet måste vara litet nedbrutet av bakterier och svampar. De kan inte tillgodogöra sig näringen i färska löv. Favoritmat är löv med hög vattenhalt, till exempel poppelblad, Ek-, bok- och lönnblad passar inte för deras matsmältningen.

Hur många löv äter en daggmask? Här två exempel: Förutsättningarna är att ett löv väger cirka 1 gram – egentligen mellan 0,1–4 gram beroende på art, men tänk ett genomsnittligt löv – och att en mask kan vara aktiv cirka 250 dagar om året. När det är kallt är ämnesomsättningen (metabolismen) lägre och att masken bara äter löv.

En Lumbricus terrestris kan väga uppemot 10 gram och den äter 100-300 milligram föda per gram kroppsvikt varje dag. Den äter så mycket som 3 löv om dagen eller 750 löv/år. En daggmask kan bli över 10 år gammal, men i det vilda kanske inte mer än 2 år. I så fall hinner den äta kanske 1.000 löv under sitt liv, eftersom den inte är fullvuxen hela tiden.

En Eisenia foetida är däremot mycket mindre än Lumbricus terrestris,men den äter mycket mer relativt sin kroppsvikt – ca. halva kroppsvikten varje dag. Den väger 0,3-0,5 gram och kan då äta 1/4 löv per dag eller 62 löv på ett år. Alla dessa uträkningar är förstås fulla av avrundningar och antaganden, men det ger en fingervisning om vilken dimension daggmaskarnas ätande har.

Varför är det så viktigt att kunna grunderna inom foto & film? LBS Jönköping

Tänk att på en bra svensk åker finns cirka 50 maskar per kvadratmeter som till exempel arten Allolobophora caliginosa, men i en kompost rekommenderas en masktäthet på cirka 17.000 maskar per kvadratmeter. Redan Darwin var förtjust i daggmaskar och insåg dess nytta för jordbruket.

Med hans siffror kan man räkna ut att på cirka 25 år har hela vårt matjordslager på cirka 20-30 cm passerat genom tarmen på någon daggmask. Kanske är det dags att maskarna får den respekt de förtjänar för sitt idoga arbete? Uppgifterna kommer från en bok och en artikel av Astrid Lofs-Holmin, en av daggmaskarnas stora förkämpar.

Varför ser man så många maskar på asfalterade vägar efter ett häftigt regn? Tusenfotingar. Foto: Lars-Åke Janzon De flesta daggmaskar lever i jord, men ett par arter är mer eller mindre bundna till vatten – inte minst “sumpdaggmasken” som är vanlig i bäckar och åar. Jorden måste vara fuktig, så att maskens hud inte torkar ut. Samtidigt andas masken genom huden och tar upp syre från den luft som normalt fyller maskgångarna.

Om det regnar häftigt fylls gångarna med vatten, men vatten innehåller inte lika mycket syre som luft gör. Alla maskar klarar en viss tid i vatten, men för de maskarter som inte är direkt anpassade till vattenliv gäller att de förr eller senare drunknar. Vid häftigt eller långvarigt regn kan därför en mask tvingas upp till markytan, men kan då möta ett annat problem: om det är dag är solens ultravioletta strålar livsfarliga för masken.

Detta gäller även när det är molnigt! Masken kryper därför iväg en bit, men vill egentligen snarast ner i marken igen, och blir då kanske “fångad” på fel sida av en asfaltsyta! _ ** Synantropt – ett djur som är beroende av människan Mer finns att läsa på webbsidan ” Livet i marken ”
Visa hela svaret

Hur känns mask i rumpan?

Det kliar mycket i ändtarmsöppningen. Det kliar oftast mest på kvällen och natten. Det kan göra att det är svårt att somna eller att man sover dåligt. Att det kliar runt ändtarmsöppningen beror på att springmasken lägger sina ägg precis utanför ändtarmsöppningen.
Visa hela svaret

Kan man få mask i underlivet?

Irriterat runt slidöppningen – Springmask kan orsaka klåda i slidöppningen och slemhinnan i slidan blir då röd, irriterad och svullen.
Visa hela svaret

You might be interested:  Soppa När Man Är Sjuk?

Kan man få mask i magen av sushi?

Sjukdomsinformation om anisakiasis — Folkhälsomyndigheten Annan benämning: Torskmask. Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.
Visa hela svaret

Hur många ägg lägger en springmask?

Hur behandlar jag springmask? – Springmask är en infektion med masken Enterobius vermicularis i tarmen. Masken är cirka en centimeter lång och ser ut som en gulvit tråd. Honmasken kryper ur tarmen och lägger ägg runt ändtarmsöppningen under natten. En mask kan lägga flera tusen ägg.

Under loppet av några timmar är äggen mogna och kan smitta andra eller komma ner i tarmen igen hos en som redan är smittad. Äggen kläcks vanligen i tarmen och där utvecklas även nya maskar som kan lägga nya ägg. Denna cykel tar 2 – 7 veckor. Efter ett par dygn dör maskar och larver, men inte äggen. När avföringen återfår sin normala färg så har hela dosen passerat mag-tarmkanalen.

Det kan räcka med en behandling för att bli maskfri men det är bra att ta en andra dos efter två till tre veckor för att ta död på maskar som kläckts ur de ägg som klarat sig efter den första behandlingen. Även om du inte behandlar springmask så dör den.
Visa hela svaret

Vilket medel mot springmask är bäst?

Ett nytt läkemedel, Pyrvin (pyrvinium) tablett 100 mg, har i Sverige godkänts mot springmask. Bakgrund Under en längre tid har Vanquin, receptfritt läkemedel mot springmask, inte funnits tillgängligt. Patienter med springmask har därför behövt kontakta vården för att få recept på Vermox.

 1. Pyrvin – nytt läkemedel godkänt Ett nytt läkemedel, Pyrvin (pyrvinium) tablett 100 mg, har i Sverige godkänts mot springmask.
 2. Pyrvin är sedan tidigare godkänt i Finland.
 3. Pyrvin kommer finnas i förpackningsstorlekar 6, 20 och 40 st.
 4. Preparatet är receptfritt och finns nu tillgängligt för apoteken att beställa.

Användning Pyrvin tas som en engångsdos som upprepas efter 2 veckor. Pyrvin är godkänd att användas från 10 kg. Precis som Vanquin rekommenderas att tabletten sväljs hel då de är röda och kan missfärga tänderna om de delas. I produktinformationen anges dock att det är möjligt att dela/bryta tabletten om doseringen (tex för små barn) så kräver.

Pyrvin har styrkan 100 mg per tablett till skillnad från det befintliga läkemedlet Vanquin som har styrkan 50 mg.Doseringen och maxdosen av Pyrvin skiljer sig något jämfört med Vanquin men detta bedöms sakna praktisk betydelse.Läkemedlen har snarlika skrivningar om graviditet och amning men i produktinformationen för Pyrvin rekommenderas som försiktighetsåtgärd att undvika att använda läkemedlet under graviditet. Läkemedelsverket bedömer dock att Pyrvin kan användas under graviditet och amning om behandling behövs eftersom pyrvinembonat inte tas upp från magtarmkanalen och därför inte heller passerar över till fostret eller modersmjölken.

Förändrad rådgivning och patientflöde I och med att det finns ett receptfritt läkemedel för springmask är det återigen möjligt att rekommendera patienterna att köpa Pyrvin som egenvård på apotek. Även Vermox blir nu receptfritt. Dispens: finsk-svenska förpackningar första tiden Läkemedelsföretaget har fått dispens att till en början sälja finsk-svenska förpackningar i Sverige vilket innebär att informationen på förpackningen och bipacksedeln är på både finska och svenska. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Karin Andersson, apotekare, Strama Blekinge och terapigrupp Infektion Olof Blivik, ordförande i Strama Blekinge och terapigrupp Infektion Rebecca Ruben, familjeläkare, Strama Blekinge och terapigrupp Infektion
Visa hela svaret

Hur ser en binnikemask ut?

Bred binnikemask
Dibothriocephalus latus
Systematik
Domän Eukaryoter Eukaryota
Rike Djur Animalia
Stam Plattmaskar Platyhelminthes
Klass Bandmaskar Cestoda
Ordning Pseudophyllidea
Familj Diphyllobothriidae
Släkte Dibothriocephalus
Art Bred binnikemask D. latus
Vetenskapligt namn
§ Dibothriocephalus latus
Auktor ( Linné, 1758) Lühe, 1899
Hitta fler artiklar om djur med Djurportalen

Bred binnikemask eller fiskbinnikemask, Dibothriocephalus latus (tidigare Diphyllobothrium latum), är en parasitisk bandmask där fiskätande däggdjur som exempelvis människa och björn fungerar som slutvärd. Masken är platt, vit eller gulaktig och liknar ett en centimeter brett band med leder, avsmalnande mot huvudändan.

 1. Den blir vanligtvis mellan 4 och 15 meter lång, men kan i vissa fall bli betydligt längre.
 2. Tillväxthastigheten kan vara så hög som upp till 22 cm per dag, och man har påträffat binnikemask i människa med en ålder på över 25 år.
 3. Omkring 20 miljoner människor i världen var infekterade år 2009 och antalet bedöms öka, på grund av antalet populära maträtter som innefattar okokt fisk.

Dock är vetskapen kring infektionen relativt stor, samt behandlingen effektiv och enkel.
Visa hela svaret

Kan vuxna få mask i magen?

Mask i magen Fråga:Jag kan uppleva på kvällstid att det kliar i rumpan. Hur vet jag om jag har mask i magen? Den vanligaste masken i magen är springmasken. Om du har springmask kan du ofta uppleva att det kliar i rumpan, särskilt under kvällen och natten.

 1. Ofta syns små, vita och tunna maskar i avföringen.
 2. Maskarna är ungefär en centimeter långa.
 3. Är den vanligaste masken i magen.
 4. Den smittar alltid mellan människor och drabbar oftast barn i förskoleålder.
 5. Du smittas genom att du får i dig maskägg i munnen som sväljs och hamnar i tarmarna.
 6. Äggen kan föras vidare via bland annat händer och fingrar, leksaker, sängkläder eller handdukar.

Maskarna är ofarliga och besvären kan försvinna med hjälp av noggrann hygien, men ibland krävs medicinering för att infektionen ska dö ut. Om du har springmask är det viktigt att du sköter din hygien noggrant.

Tvätta händerna efter varje toalettbesök och innan du äter.Tvätta händerna på morgonen. Om du har kliat dig under natten kan ägg ha fastnat under naglarna.Tvätta rumpan och runt ändtarmsöppningen dagligen.Byt underkläder och sovkläder dagligen.Tvätta underkläder, sovkläder och sängkläder så fort som möjligt för att inte eventuella ägg ska leva vidare i tvättkorgen.Städa och rengör toalett, handfat och badrum så ofta som möjligt.Tvätta av barnens leksaker/gosedjur så ofta som möjligt.

Spolmasken är en annan mask som kan finnas i magen men den är ovanlig i Sverige. Den kan bli 15-30 cm lång och finns främst i länder med lägre hygienstandard. Om du drabbas upprepade gånger av spolmask kan det ge svåra mag- och tarmbesvär. Var uppmärksam om du ser långa maskar i avföringen och har besökt ett land där spolmask kan förekomma.
Visa hela svaret

Varför försvinner inte springmasken?

Vad orsakar springmaskinfektion och hur sprids den? – Orsakande organism är en rundmask, Enterobius vermicularis, vilken som vuxen blir cirka tio mm lång. Masken kan ibland ses som små vita trådar i avföring eller runt ändtarmen. Människan är enda värddjur för springmasken.

Masken lever i tarmen och den vuxna honan lägger sina ägg strax utanför ändtarmsmynningen. Äggen sprids i miljön till exempel på sängkläder, i textilier och i damm och förblir smittsamma i flera veckor. De dör dock i direkt solljus. Man infekteras genom att svälja ner äggen. Barn återinfekteras ofta av sina egna maskars ägg, om de stoppar fingrarna i munnen efter att tidigare ha kliat sig i stjärten.

Inkubationstiden är svårdefinierad, eftersom symtom ses först efter upprepade återinfektioner och månader efter den första infektionen. Maskens livscykel varar i två till sex veckor.
Visa hela svaret