Varför Lägger Grodor Så Många Ägg?


Varför Lägger Grodor Så Många Ägg
Grodorna samlas i vattensamlingar för att leka i april-juni. De lägger sina ägg i form av stora romklumpar. En groda lägger omkring 1000-3000 grodägg samtidigt, men fienderna är många och bara omkring 5 av 3000 utvecklas till vuxna grodor. Äggen ser ut som genomskinliga geléklumpar med svarta prickar i mitten. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Bildtext De svarta prickarna i grodrommen är de egentliga äggen. Bild: Jon Rikberg/Natur och Miljö grodrom,vetamix,följ med våren I varmt vatten utvecklas både äggen och grodynglen snabbare. Utveklingen blir långsammare i kallt vatten. Äggen klarar av några frostnätter men om frosten håller i sig en längre period på våren kan grodrommen förstöras.

 • Grodynglen utvecklas i genomsnitt på ett par veckor.
 • Grodynglen har inga ben i början, bara en svans.
 • De andas med gälar.
 • Under sommaren växer grodynglen till små vuxna grodor.
 • Först utvecklas bakbenen, och strax efter dem kommer frambenen.
 • Samtidigt som benen växer ut, försvinner gälarna.
 • De får lungor och simmar upp till vattenytan för att andas.

Men de kan också samtidigt andas genom huden. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Bildtext Grodynglen andas med gälar. Bild: Yle/Monica Forssell yxskär,grodyngel I Finland finns det två grodarter som till utseendet påminner mycket om varandra: vanlig groda och åkergroda. Åkergrodans rom stannar kvar på bottnen och flyter sällan upp till ytan. Arternas rom är svår att skilja åt. Därför duger all grodrom som observation i projektet Följ med våren. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Bildtext En åkergroda heter på latin rana arvalis. Bild: Wikimedia commons åkergroda,Åkergroda,Anura
Visa hela svaret

Hur många ägg kan en groda få?

Grodans livscykel – Grodans livscykel brukar delas in i fyra stadier: ägg, yngel, halvvuxen groda och fullvuxen groda. Hur lång tid det tar från ägg till vuxen groda varierar mellan 1-4 månader, beroende på art och hur gynnsam miljön är för grodans utveckling.

 • Grodägg. Grodägg kallas också för grodrom.
 • Grodägg är små svarta prickar med ett mjukt skal som liknar gelé.
 • Honan lägger sina ägg i pölar och vattendrag där fisk inte får tag på dem.
 • En groda lägger omkring 1000–3000 grodägg men bara omkring 5 av dem utvecklas till vuxna grodor.
 • Grodyngel.
 • Ur grodäggen kläcks små larver med svans som kallas för grodyngel.

Ynglen andas med gälar. De äter alger, växtdelar och smådjur. Efter ett tag börjar det växa ut ben, först bakben därefter framben. Samtidigt som benen växter ut försvinner gälarna. De får lungor och måste nu upp till ytan för att kunna andas. Men de kan även andas genom sin hud.

Halvvuxen groda. Efter en tid börjar grodynglens svans att försvinna och de utvecklar en tunga. Den halvvuxna grodan lever fortfarande i vattnet. Vuxen groda. I det sista utvecklingsstadiet är grodan redo att ta steget upp på land. Den vuxna grodan har nästan inga likheter med ett grodyngel. Den har ingen svans och inga gälar men däremot en tunga, lungor och ben både fram och bak.

Denna omvandling kallas för metamorfos. När grodor är runt 3–4 år gamla kan de para sig och honorna lägga nya ägg.
Visa hela svaret

Varför så mycket grodor?

Därför vill vi hjälpa grodorna –

Trots fridlysning blir groddjuren färre i världen. I Sverige ser det lite ljusare ut efter att en del våtmarker återställts. I Sverige är alla groddjursarter fridlysta och de flesta står listade i EU:s Art- och Habitatsdirektiv som innebär att dessa arter och deras livsmiljöer måste skyddas och bevaras. Trots det har flera arter av Sveriges groddjur minskat i antal och försvunnit från platser som de tidigare uppehöll sig på.

Störs av trafiken  Intensiv trafik och ökad vägtäthet utgör ett stort problem för grodor, paddor och vattensalamandrar. Förutom att vägar utgör ett faromoment när djuren måste korsa demkan byggandet av vägar bidra till förstörda lekvatten. Tungmetaller och näringsämnen från vägen påverkar vattenkvaliteten i lekvatten negativt. Groddjur känsliga för miljöpåverkan  Groddjur är känsliga för olika typer av miljöpåverkan. Övergödning, användning av bekämpningsmedel i närheten av lekvatten och utsläpp av läkemedel kan bidra till beteendeförändringar och fortplantningsproblem.  Våtmarker har försvunnit   Utdikning av sjöar och våtmarker är en annan stor anledning till att mängden groddjur har minskat. I södra Sverige har ca 90-95 procent av alla våtmarker försvunnit sedan 1800-talet för att ge plats åt odling, dessutom har odlingslandskapen förändrats från småskaligt och mångsidigt till storskaligt och ensidigt och förstört landmiljöer som grodor lever och leker i. Det finns hopp för grodorna!   I en del kommuner finns redan idag smarta lösningar som vi gärna vill se mer av. Ett exempel är    där groddjuren kan ta sig säkert fram till andra sidan utan att bli påkörda. I en sådan tunnel kan även andra smådjur som till exempel igelkottar slippa trafiken.

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet! : Så kan du hjälpa grodorna
Visa hela svaret

Hur ofta lägger grodor ägg?

Om grodyngel Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Grodyngel. Bilden tagen av Böhringer Friedrich. Jag ömmar så för de grodor som lever och förökar sig i min lilla trädgårdsdamm. Nu lekte de och lade mycket rom under den varma perioden runt påsk. Tyvärr har kylan återkommit och rommen ser inte bra ut. Har allt dött? Förra året hände samma sak och då lades ny rom, men de ynglen hann inte bli grodor innan den kalla hösten kom.

 1. Är det “kört” i år också? Jag är ingen expert på hur grodrom klarar låga temperaturer, men min gissning är “ganska bra”, eftersom många groddjur leker väldigt tidigt på året när vattentemperaturerna fortfarande är låga och väderomslag ganska vanliga.
 2. Om det blivit så kallt att dammen, och rommen, frusit, är det såklart en annan historia.

En mindre damm är också mer utsatt för väderomslag, eftersom det är en mindre vattenmassa som värms och kyls snabbare. Jag tycker du ska ta upp rommen och titta på den – om den lever kan du se hur grodynglet rör sig inuti ägget! Ny rom tror jag inte det blir, beroende på vart i landet du befinner dig.

 • Leken brukar vara ganska synkroniserad i de arterna som leker tidigt på våren, och sen händer inte mycket mer eftersom de vuxna djuren lämnar dammarna efteråt.
 • Om rommen eller ynglen dör år efter år kanske det beror på något annat.
 • Det kanske finns rovdjur, t.ex.
 • Fiskar, som äter av den? Eller det kanske är lite dåliga vattenförhållanden i dammen? -Andreas Nord Andreas svar är ungefär vad jag skulle ha sagt.

De tidigt lekande grodarterna klarar vattentemperaturer ner mot nollan under ganska långa perioder. Endast om rommen fryser och det bildas is i cellerna — något som ibland påverkar den del av äggen som ligger högst upp i klumpen, i vattenytan — är det risk att de dör av förfrysning.

Detta gäller de “bruna” grodorna, som ju leker tidigt på våren: vanlig groda, åkergroda, och (den lokalt förekommande i sydöstligaste Sverige) långbensgrodan. Just långbensgrodan leker ofta först av dessa tre arter, med start i mitten av mars. Rom som lagts så tidigt kläcks ofta inte på flera veckor, eller rent utav på en månad.

Det beror delvis på att den läggs litet djupare i vattnet, fastlimmad på grenar och växter, och inte flyter upp till ytan. Därför är den skyddad när dammens yta ibland fryser under kalla nätter under den tidiga våren. Men eftersom solen inte värmer upp dylik rom på djupare vatten lika effektivt och snabbt, så dröjer det längre innan den kläcker.

 1. Vanlig groda och åkergroda lägger sin rom på grundare vatten, och speciellt äggklumparna av den förstnämnda ligger solexponerad i ytan av dammen redan som nylagd.
 2. Ibland händer det alltså att äggen på toppen (i vattenytan) fryser, men resten av äggen i dylika klumpar klarar sig.
 3. När man någon gång hittar en hel romklump där alla de svarta äggkärnorna har dött — vilket ses av att det bildas liksom en grå, luddig hinna runt “äggkärnan” — så finns skälet till deras olycka vanligen på annat håll.
You might be interested:  Hur Länge Håller Sig En Tårta?

Kanske har de inte befruktats, eller så har grodan lekt där vattenkvaliteten är gravt undermålig. Iglar kan ibland pressa sig in i romklumpar och selektivt äta de svarta äggen (“kärnorna” i varje klotformad gelepärla, vilken romklumpen består av). Men aldrig är iglarna så effektiva att de klarar av att hitta och äta vart enda ägg in en stor romklump med kanske ett tusental ägg.

Få andra predatorer ger sig på rommen innan ynglen kläckts och lämnat gelehöljet. Som Andreas skriver kan honor av dessa “bruna” grodor — vanlig groda, åkergroda, och den i sydost förekommande långbensgrodan — endast lägga en klump om året. Lekperioden i en damm är ofta överstånden på mindre än en vecka.

Ibland kan den avbrytas tillfälligt om det kommer kallare väder mitt i leken, och återupptas när det blir mildare igen. Men grodorna har ingen möjlighet att lägga ägg fler gånger om det mot förmodan skulle bli en lång och iskall period med mycket sönderfrusen rom, eller — vanligare förekommande — om rommen torkar ut.
Visa hela svaret

Varför lägger grodor sina ägg i vattnet?

Grod_kraldjur – Ett myller av liv Varför Lägger Grodor Så Många Ägg För grodor och salamandrar är det viktigt att det är vattensamlingar utan fisk men den vanliga paddans larver tycks vara så illasmakande och giftiga att de klarar sig även bland fisk. Snokar lever i och nära vatten hela sitt liv. De äter grodor, paddor och fisk. Eftersom snoken inte är giftig så jagar den ikapp sitt byte (på mark eller i vatten) och sväljer det levande. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Snokar som blir angripna eller skrämda reagerar ibland genom att spruta ut en illaluktande körtelvätska ur kloaken och sedan lägga sig på rygg och spela döda. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Snoken känner man igen på runda pupiller (huggormar har elliptiska) och de ljusa fläckarna i nacken. Sällsynt finns dock helsvarta exemplar. Huggormen trivs nära sjöar och våtmarker. Där kan den hitta sina favoritbyten sorkar och grodor. Till skillnad från snokar så äter inte huggormar paddor och fisk. Däremot kan den undantagsvis äta fågelungar som den stöter på i bon på marken. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Huggormen har en tvärt avhuggen nos och vertikala pupiller. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg När huggormarna nyligen ömsat skinn är de extra vackra. Detta är en hanne vilken man ser på den ljusgrå grundfärgen med nästan svart ryggmönster. Honan är mer brunaktig. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Man säger att grodorna leker när de samlas för att fortplanta sig. Hanen ligger i vattnet och kväker. När han lyckats locka till sig en hona klamrar han sig fast på hennes rygg och väntar på att hon ska lägga sin rom (äggklump) så han kan befrukta den med sin mjölke (sperma). Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Halvvuxna grodyngel äter på nedfallna fjolårsblad i en liten vattensamling. Grodorna lägger sina ägg tidigt på våren i form av stora romklumpar. Det sker i fiskfria vattensamlingar som är stora nog att inte torka ut förrän grodlarverna förvandlats till små grodor med lungor och hoppben istället för gälar och fenor. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Hanne och hona av vanlig padda. Hannen är oftast mindre än honan. På våren klamrar sig hanen fast på honans rygg när han hittat en passande partner. Ofta bär honan hannen en ganska lång sträcka tills de når en lämplig vattensamling att leka i.© Lars-Olov Karlsson Varför Lägger Grodor Så Många Ägg När paddrommen (äggen) kläcks på våren kommer det ut små paddyngel som ser ut som små fiskar och andas med gälar i vattnet. När de växt färdigt i augusti förvandlas de till små paddor som kryper upp på land. Ofta kan man se dem i stora mängder när de är på väg från vattnet där de föddes och upp på land. Lättast lägger man märke till dem när de passerar en väg eller stig nära något vatten. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg När honan lägger sin rom, som hänger ihop i två långa snören (ett från varje äggstock), så befruktar hanen den med sin sperma. Så här ser en unge ut när den tappat gälarna, börjat andas med lungor och gått upp på land. Den är fortfarande väldigt liten.

 • Den mindre vattensalamandern påträffas då i små dammar och liknande vattensamlingar där det inte finns fisk.
 • Den lever i regel långt från vatten när det inte är lektid.
 • Då hittar man den ofta som här under den lösa barken på trädstubbar.
 • Den större vattensalamandern lever större delen av året på land, i skog och fuktig ängsmiljö.

Den vill gärna ha gott om död ved och lövförna där den kan hitta mat och gömställen. Stenrösen, block och håligheter bidrar med bra övervintringsplatser. Äggen läggs under april och maj i mindre stillastående och vattensamlingar fria från fisk. Liksom hos de flesta andra groddjur lever sedan ynglen i vattnet, och andas med gälar.
Visa hela svaret

Kan en groda drunkna?

I måndags när museet var stängt och vi var inne för att mata djuren hittade vi dem! Årets första färdiga smågrodor! Grodornas utveckling kan gå fort både i början och på slutet. Det var två små grodor som var färdiga för att gå upp på land och hade klättrat upp på den flytande stocken i akvariet.

Det kan vara lite utmanande att fånga dem, de är små och ganska sköra, men med en liten mjuk akvariehåv fick vi fast dem och satte dem i en transportburk. Det bästa sättet att förvara de färdiga smågrodorna är i en burk där de har något fuktigt att sitta på. Det kan vara en växt eller en bit papper. Om man fyller på för mycket vatten så kan grodorna lätt drunkna, så de behöver kunna klättra upp på något.

Det är också bra att hålla dem kalla för att få dem att klara sig tills det är dags att släppa ut dem. Så nu har tiden börjat då vi ofta har en burk med mycket små grodor i kylskåpet på Biotopia. När grodorna väl har börjat bli färdiga kommer det oftast några nya varje dag, och det är bäst att ta ut dem så snart som möjligt.
Visa hela svaret

Är det olagligt att ta grodyngel?

Det ena är att man får flytta huggorm från sin tomt om det är nödvändigt. Det andra är att man får föda upp grodyngel från de vanligaste arterna. Det gäller vanlig groda, åkergroda och vanlig padda. Man får bara ta in några ägg eller yngel.
Visa hela svaret

Är det bra att ha grodor i trädgården?

Grodor och paddor är nyttodjur! – Grodor och paddor är fascinerande varelser som gör stor nytta i trädgården där de äter sniglar, snäckor, insekter och andra små skadegörare. De bor i olika fuktiga områden i högar med ved, stenrösen, gräs och fuktiga ängar och likande ställen där det är fuktigt och de kan hitta en bra undanskymd liten håla att gömma sig i.
Visa hela svaret

Varför ska man inte röra grodor?

Se men inte röra Tänk på att ha fuktig hand (lite kallt fuktigt vatten) om du skulle hålla en groda. De har så tunn hud att de kan skadas av våra varma händer.
Visa hela svaret

Hur blir man av med grodor?

Padda i damm. Foto: John Hallmén En damm är det viktigaste du kan göra för att gynna groddjur i en trädgård, men det finns många andra små och stora insatser som kan göra skillnad för dem. Det berättar grod- och dammexperten Vide Ohlin. LÄS ÄVEN : • Vår samlingssida med guider, föredrag och artiklar om trädgårdsdammar De flesta tänker förvisso på vatten när de tänker på groddjur, men de lever stora delar av sina liv på land.

Därför är det viktigt att tänka även på lämpliga landmiljöer när man vill gynna dem. En lättnad för alla som gillar grodor, men kanske inte får plats med en damm i sin trädgård eller kolonilott. Men även om det går att göra mycket även utan vatten så berättar Vide Ohlin, som anlagt ett 30-tal dammar i Stockholmstrakten och intresserat sig för grodor i hela sitt liv, att den största insatsen man kan göra är att anlägga någon sorts damm.

– Det ger störst effekt. Det är där man ser grodorna tydligast och det är där de reproducerar sig. Det är kanske det som kommer göra det till en riktigt grodträdgård. Men oavsett om du har en damm eller inte så är åtgärder i övriga delen av trädgården av vikt. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg En mur av avsågade grenar och stammar är ett utmärkt gömställe för groddjur. Foto: Erik Hansson Jaktmarker Groddjur jagar framför allt på natten. Du kan hjälpa dem genom att erbjuda relativt öppna ytor som till exempel en varierad gräsmatta som är kortklippt på vissa platser och även har områden som är högväxta med blommande örter.

 • Eftersom de mest jagar med sin syn så behöver de ha relativt bra överblick där de letar mat, men de föredrar att ha nära till gömställen även när de jagar.
 • Så alltför stora öppna ytor är inte optimalt.
 • Övervintringsplats – “grodholk” eller hibernaculum Grodor går i dvala på vintern.
 • De behöver då frostfria gömställen.
You might be interested:  Ont I Magen Av Ägg Gallan?

Gräv till exempel en grop, bäst är om den är en meter djup för att minska risken för frost. Fyll den med gamla tegelpannor, stenar, löv och död ved. Täck med jord ovanpå så att det skyddar mot frost. Lägg eventuellt en dammduk eller annat ovanpå stenarna så att det fortfarande finns håligheter. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Groddjur äter gärna gråsuggor. Källargråsugga till vänster och murgråsugga till höger. Foto: Pudding4brains, Public Domain Gynna “maten” Insekter, maskar, gråsuggor och sniglar hör till groddjurens diet. Lockar du deras mat så ökar chansen att groddjuren också dyker upp.

 • I många fall är grodornas gömställen också bra platser för småkryp – som till exempel stockhögar, stenrösen och öppna komposter.
 • I Storbritannien skrivs det ofta om grodor som ett bra hjälpmedel i kampen mot sniglar – hur är det med den saken? – Jag vet inte hur väl vetenskapligt belagt det är, men jag tror att de äter mycket sniglar.

Groddjur är generalister så de äter alla möjliga småkryp. Finns det mycket av något så äter de mycket av det. Dieten avspeglar vad som finns i området. Men deras födorespons triggas av att något rör sig så jag tror inte de äter så mycket snigelägg, säger Vide Ohlin.

 1. En som har positiva erfarenheter av snigelätande grodor är Per Hasselberg.
 2. När han gjorde en enkel avvattningsränna i trädgården blev den lekplats för grodor och då märkte han snart att sniglarna försvann.
 3. Efter alla timmar som lagts ner på snigelplockning och andra metoder så ville jag som nyfrälst sprida denna ekosystemtjänst till allmänheten, berättar han.

Jag hittade visst stöd i 1800-talslitteraturen: “ta icke bort groddjuren ty de är trädgårdsmästarens bäste medhjälpare” och hos experten Jon Loman, Kanske är det mängden grodor som gjort att sniglarna försvunnit här. Han tillägger också att det förutom rent praktiska skäl, är “en ren glädje att ha försynta kollegor med grodperspektiv som pysslar om trädgården på nätterna. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg En av Per Hasselbergs dammar. Foto: Erik Hansson Vide Ohlin berättar att det inte bara är sniglar som grodorna kan hjälpa till med i trädgården. – Stickmyggor är känsliga för konkurrens och predatorer. En större naturdamm med en mångfald av småkryp och exempelvis grodor och vattensalamandrar slipper stickmyggor.

I övrigt äter groddjur bladlöss om de kommer åt dem. Mindre vattensalamandrar kan klättra upp till en halvmeter över marken. Grodvänligt vatten Om du har plats så är vatten som sagt det bästa sättet att gynna groddjur. Och det finns en del att tänka på för att de ska trivas i ditt vatten. Det viktigaste är att undvika fisk i dammen.

De äter både grodägg och grodyngel, men inte paddyngel – de har illsmakande yngel. Områden som har grunda zoner och svagt sluttande strandkanter gör det lätt för grodorna att komma i och ur dammen. Grunda områden (10-30 cm) värms upp snabbt och kan då bli lämpliga för äggläggning.

Det är också bra om dammen snabbt blir varm på våren. Grodorna leker tidigt på våren (april, ibland redan i mars) och vattnet ska då vara så varmt som möjligt. Det gynnar utvecklingen av ägg och yngel och ökar chansen att de hinner med sin utveckling under året. Så se till att det finns mycket solinstrålning mot dammen, framför allt mot den norra kanten.

Det är mest gynnsamt. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Vanlig groda heter vår vanligaste groda. Foto: Holger Krisp, CC BY 3.0 Precis som på land uppskattar grodorna närhet till gömställen så lämna gärna höguppvuxen vegetation runt dammen så de kan hitta skydd, men undvik hög och skuggande vegetation på södra sidan av dammen.

 • Lagom mycket vegetation Även i dammen är det bra med mycket vegetation.
 • För salamandrar behövs finbladig undervattensvegetation med tunna små blad eftersom de använder dessa växter för äggläggning efter leken i april.
 • De lägger äggen ett och ett och viker in dem i bladen.
 • Vegetation i vattnet är också viktigt som gömställen och som substrat för bakterier och för ryggradslösa djur som föda.

Det är dock inte bra om du har så mycket flytbladsväxter att de täcker hela vattenytan. Då skuggas dammen för mycket och det blir inte så varmt som grodorna gärna vill ha det. Dessutom sker sämre algtillväxt och därmed mindre föda åt grodyngel och vattenloppor, som i sin tur är viktig föda åt vattensalamandrar och deras yngel. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Även en liten damm kan locka groddjur. Foto: Erik Hansson Hur är det med mindre dammar – kan de också fungera för groddjur? – Ja, det kan vara mycket värdefullt, säger Vide. Även en mindre damm som en nedgrävd balja kan vara väldigt populär för grodor.

 • Både att leva kring, men också att lägga ägg i.
 • Jag har sett bilder på en damm som bara var någon kvadratmeter som var helt proppfull med rom.
 • Behöver det finnas en annan damm eller våtmark i närheten för att grodorna ska hitta till en trädgårdsdamm? – Groddjur rör sig generellt upp till någon kilometer från sina lekvatten, men de rör sig inte längre än de behöver.

Studier har visat att de flesta vattensalamandrar håller sig omkring 100 meter från en sin lekdamm. Vissa individer kan dock vandra långa sträckor. I vissa fall har man sett att de kan vandra 1 300 meter eller mer, så man kan inte utesluta att de kan ta sig ut på långa vandringar naturligt. Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Mindre vattensalamander (hona). Foto: Anevrisme, CC BY-SA 3.0 Ju fler av dina grannar som du övertalar att skaffa damm, desto större chans är det med andra ord att ni alla får små medhjälpare i trädgården.
Visa hela svaret

Var sover grodor på vintern?

25 januari, 2010

Groddjur och kräldjur kan inte värma sig med egen kroppsvärme utan deras temperatur ändras efter hur varm eller kall omgivningen är. För klara vintern söker de under hösten upp ett ställe som erbjuder skydd både från kyla och rovdjur. Det kan vara en håla i marken eller ett lämplig krypin i en ris- eller lövhögar som ligger skyddad.
Visa hela svaret

När ska man släppa ut grodyngel?

När grodynglen fått bakben och små framben börjar svansen krympa. Då är det dags att släppa tillbaks dem.
Visa hela svaret

Vad äter bebis grodor?

Livscykel och levnadssätt – Som vattenlevande larver (yngel) äter de alger, växtdelar och smådjur, varför de fungerar som filtrerande renhållare. När de förvandlats och påbörjat sitt landliv äter de maskar, sniglar, spindlar och andra småkryp. De är dessutom själva omtyckta bytesdjur för en rad andra organismer – i vatten blir de ofta föda åt större insektslarver och på land äts de till exempel av olika smådäggdjur och fåglar,

Groddjurens levnadssätt och fortplantning har anpassats efter en hög dödlighet i de lägre åldersklasserna. Under den årliga lekperioden producerar exempelvis en åkergrodehona en äggsamling med cirka 1 500 ägg. Av dessa överlever mellan fem och tio fram till vuxen ålder då de själva kan delta i fortplantningen.

Resten av honans fortplantningsansträngning det året kommer ekosystemet till del i form av näring och föda. När grodor föds, föds de med gälar. Medan de växer utvecklas lungor som de använder som fullvuxna. I regioner med tempererat klimat sammanfaller lektiden med våren, men i subtropiska och tropiska områden finns inga särskilda parningstider.

 • Hos vissa arter som lever utanför Europa kan honan lägga upp till 20 000 ägg (jämför rom ).2009 fann zoologer från bland annat Museum für Tierkunde en ny grodart i Anderna, Sydamerika.
 • Arten är så liten att den kan sitta på en tumnagel och har fått namnet Noblella pygmaea,
 • Grodan hittades på 3100 meters höjd i Valle de Cosnipata i Peru,

Till skillnad från de flesta andra grodarter är det färdigutvecklade små grodor som kommer ur äggen, inte grodyngel, Den lilla grodan är således helt anpassad till ett liv på land,
Visa hela svaret

Hur ofta ska man mata grodor?

Mata vuxna grodor ungefär två gånger i veckan, ungdjur oftare. Kontrollera temperatur och luftfuktighet dagligen och byt ut vattnet i vattenskålen och diska den.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det för yngel att bli en groda?

Hur lång tid tar det för grodyngel att bli grodor? Frågeställare Pontus Blume Fråga Hur lång tid tar det för grodyngel att bli grodor Svar Det varierar beroende på bl.a. art och hur gynnsam miljön är för grodynglen att växa. För vanlig groda är tiden från nykläckt yngel till färdig groda ungefär 1-2 månader om näringstillgången är god och förhållandena i övrigt är någolunda gynnsamma.
Visa hela svaret

You might be interested:  För Stark Gryta Vad Göra?

Hur länge är en groda gravid?

Hanen gravid – Hos de flesta fiskar som vårdar sina yngel är det hanen som gör det. Samma sak är det hos tångsnällan. Liksom sjöhästen bär tångsnällehanen ägg och så småningom yngel i en så kallad yngelvårdsficka på svansen. Hanen bär de befruktade äggen medan de utvecklas till färdiga ungar, vilket tar cirka 1,5 månad.
Visa hela svaret

Varför dör grodor?

Till slut kom värmen! Efter några riktigt varma dagar i början av april så blev det kallt och frysgrader på nätterna. Grodleken som var på gång frös inne och den kväll vi hade trott att det skulle gå att samla grodägg var det istället en ishinna på dammen.

 1. I måndags 1/5 gjorde vi en utflykt med Biotopias äventyrsgrupp till groddammen.
 2. Det var väldigt lite vatten jämfört med vad det brukar vara och en stor yta som brukar vara översvämmad var i stort sett torrlagd.
 3. När vi kom till dammen var det många grodor på plats, några spelade till och med, fast spelet var ganska lågmält.

Vi samlade en äggklump på ca 5 dl och plockade med in till ett akvarium på museet. När vi samlade äggen upptäckte vi att det låg en hel del döda grodor i vattnet. Varför hade så många grodor dött? Den kalla och torra våren skulle kunna vara en förklaring.

 1. Det kan ha uppstått syrebrist i dammen när det plötsligt blev isbelagd.
 2. En annan tänkbar förklaring är att grodorna smittats av en sjukdom.
 3. Det finns två allvarliga sjukdomar som drabbar grodor, chytridsvamp och ranavirus.
 4. De sprids mellan groddammar med grodorna, och det är en viktig anledning varför man aldrig ska flytta vatten eller grodor mellan dammar.

Vi kommer under veckan att kontakta SVA för att få hjälp att ta reda på varför grodorna dog.
Visa hela svaret

Vad äter grodor på vintern?

Groda – Grodan finns i mängder av storlekar och färger och är mycket variabel med mer eller mindre mörka fläckar på en grundfärg som kan vara gul, ljust gulbrun, brun, olivgrön, grå eller nästan svart. I Sverige förekommer det 8 arter grodor: vanlig groda, åkergroda, ätlig groda, långbensgroda, gölgroda, lövgroda, lökgroda och klockgroda.

 • Alla dessa arter är fridlysta i Sverige.
 • Flera grodarter är hotade.
 • Orsakerna är dels att småvatten och våtmarker i stor omfattning under de senaste 200 åren dikas ut, fylls igen eller blir igenväxta.
 • En effekt av exploateringen är att enskilda populationer minskar i omfattning, vilket leder till att populationer isoleras från varandra.

Avståndet mellan populationer blir till slut så stort att få eller inga individer klarar av att vandra från den ena till den andra. Även skogsbrukets övergång från lövskog till barrskog påverkar många arter. Många grodor dödas i trafiken när de försöker korsa de vägar som utgör vandringshinder mellan reproduktions- och levnadsområdena.

För att skydda grodorna så att de inte blir överkörda sätter skyddsorganisationer och frivilliga människor upp stängsel vid vägens kant. Grodorna fångas i hinkar som är ingrävda längs stängslet och bärs sedan över vägen. Ofta räknas grodorna för att få en uppskattning av områdets population. En annan möjlighet är fast installerade tunnlar under vägarna.

Som vattenlevande larver (yngel) äter de alger, växtdelar och smådjur, varför de fungerar som filtrerande renhållare. När de förvandlats och påbörjat sitt landliv äter de maskar, sniglar, spindlar och andra småkryp. De är dessutom själva omtyckta bytesdjur för en rad andra organismer – i vatten blir de ofta föda åt större insektslarver och på land äts de till exempel av olika smådäggdjur och fåglar.

 1. Groddjurens levnadssätt och fortplantning har anpassats efter en hög dödlighet i de lägre åldersklasserna.
 2. Under den årliga lekperioden producerar exempelvis en åkergrodehona en äggsamling med cirka 1 500 ägg.
 3. Av dessa överlever mellan fem och tio fram till vuxen ålder då de själva kan delta i fortplantningen.

Resten av honans fortplantnings-ansträngning det året kommer ekosystemet till del i form av näring och föda. När grodor föds, föds de med gälar. Medan de växer utvecklas lungor som de använder som fullvuxna. Grodor leker normalt i april – maj. Hanarna kommer först till lekdammarna.

Där sätter de igång med sina “kväkkonserter”. Ett sätt att locka honor. Grodorna håller normalt till inom ganska begränsade egna områden. Det är bara i samband med vårens fortplantningslek och äggläggning de vandrar till vatten- samlingar som ger ägg och ungar en chans att utvecklas. Unga hanar övervintrar i vattnet på botten av någon vattensamling.

Honor och äldre hanar gräver ned sig på land. Gärna i lös jord, under lövhögar osv. Grodor skyddas numera också av lagen. Det är inte tillåtet att hålla grodor i fångenskap. Däremot är det tillåtet att för studier samla ägg och yngel av vanlig groda. De skall sedan snarast återutsättas där de samlades in.
Visa hela svaret

Vilken är världens giftigaste groda?

Världens giftigaste ryggradsdjur. Den gyllene kokoigiftgrodan är världens giftigaste ryggradsdjur. En enda groda kan innehålla gift som kan döda 10 000 möss eller 10–20 människor. När grodan lever i fångenskap är den inte giftig. Det är ämnen från födan i det vilda, som samlas i grodans hud, som gör den så giftig.

 • Grodan lägger sina ägg på marken, gömda under löv och kvistar i den fuktiga tropiska regnskogen.
 • De kläckta grodynglen sätter sig i pappans ryggslem.
 • Pappan bär upp ynglen i ett träd där han släpper dem i en liten vattensamling i en grenklyka eller annan hålighet.
 • Miljön som grodan lever i förstörs genom att skogen avverkas, att människors bosättningar breder ut sig och att olagliga odlingar besprutas med gift.

Det begränsade område som arten lever i försvinner mer och mer.
Visa hela svaret

Vad har grodan för fiender?

Till groddjurens fiender hör rovfåglar, t. ex. ormar och igelkottar. På vintern sover groddjuren sin långa vintersömn.
Visa hela svaret

Vilket djur äter en groda?

Användare: vilka fåglar äter grodor Agent: Skäggdopping, rördrom, häger, vit stork, vattenrall, kornknarr, sandtärna och berguv. Användare: vad äter skäggdopping Agent: Skäggdopping: Lever framförallt av fisk (upp till 12 cm) men tar ibland även vatteninsekter, grodyngel, grodor och kräftdjur.
Visa hela svaret

Hur ofta måste man byta vatten till grodyngel?

Djuren måste få nytt vatten så gott som dagligen.
Visa hela svaret

Hur länge är en groda ett ägg?

Äggen kläcks efter 2 till 3 veckor beroende på temperaturen. Ynglet tar 2 till 3 månader på sig att förvandlas.
Visa hela svaret

Hur matar man en groda?

Pudra foderdjuren med kalcium och multivitamin och se till att alla foderdjur är ordentligt matade och att de har druckit, för att innehålla maximalt med näring. Mata vuxna grodor ungefär två gånger i veckan, ungdjur oftare.
Visa hela svaret

Hur förökar sig en vanlig groda?

Grodor lägger stora romklumpar, paddor lägger långa äggsnören i vattnet. Hanen sprutar ut sina spermier över äggen. Kring varje romkorn sväller ett geléhölje. Gelén blir en lins som fångar solljuset så att äggen blir varma och växer snabbt.
Visa hela svaret

Hur vet man om en groda är en tjej eller kille?

Könsbestämning av grodor Varför Lägger Grodor Så Många Ägg Vanlig groda, Rana temporaria, Bilden tagen av Bill och Sam Lionheart. Detta med att könsbestämma grodor, jag har kommit fram till att honorna är större, hannarna låter som gäss i parningstid, men om jag bara har en groda hur då se om det är en hona eller hane? Det är ganska knepigt att könsbestämma grodor (det vill säga svanslösa groddjur).

I regel är det som du säger att honorna är längre än hannarna, men det har man kanske ingen nytta av om man bara har ett djur i handen. Under parningssäsongen, mars – juni varierande mellan arter och var i Sverige de leker, har hannarna som regel så kallade brunstvalkar på fingrarna, samtidigt som frambenen kan vara kraftigt uppsvällda.

Hos vissa arter kan man också se hannarnas mörkt färgade strupsäckar avteckna sig genom huden vid strupen. Hos åkergroda kan vissa hannar bli blå under lekperioden, men det är nog också den enda könsbetingade färgvariationen bland svenska grodor. Det finns en väldigt trevlig app, utvecklad av naturskyddsföreningen, som kan laddas ner på: Där finns de olika arternas ljud inspelat och där kan man lära sig att skilja de svenska arterna åt på ljudet.
Visa hela svaret