Hur Ska Man Förvara Honung?


Hur Ska Man Förvara Honung
2. Det är fel att ha honung i kylen – Varför förvara honung i kylen om den har förmågan att hålla sig intakt i årtusenden? Honung blir inte dålig, detta är dess naturliga anlag. Att förvara den i en kall och fuktig miljö som i ett kylskåp kan förändra dess smak och kvalitet.
Visa hela svaret

Hur länge håller honung i rumstemperatur?

Kan honung hålla sig för evigt? Om honung förvaras i en kruka med tättslutande lock, så att fukt inte kan tränga in, kan den i princip hålla sig för evigt. Den obegränsade hållbarheten beror på en kombination av högt sockerinnehåll, låg vattenhalt och speciella enzymer. Hur Ska Man Förvara Honung Da arkæologer i 1920’erne udgravede Tutankhamons grav, fandt de bl.a. en krukke med stadig spiselig honning. © Shutterstock & The New York Times/Scanpix Honungens höga koncentration av socker är en annan väsentlig orsak till den långa hållbarheten. Honung innehåller omkring 80 procent socker, som binder vätska – även från eventuella bakterier.

 1. Sockret suger ut vätskan ur bakterierna så att de torkar ut och dör.
 2. Dessutom är honung relativt sur med ett pH-värde på mellan cirka 3 och 4,5, där 7 är neutralt.
 3. Bakterier och svampar klarar inte att överleva i en så pass sur miljö.
 4. För att honung ska hålla sig är det viktigt att den förvaras i tättslutande behållare.

Om locket inte är ordentligt åtdraget, kommer honungen nämligen att suga fukt från luften. Därigenom ökar vattenhalten, så att bakterier får goda tillväxtbetingelser. Man bör dessutom avstå från att stoppa ned ett finger eller en smutsig smörkniv i honungen – det kan tillföra bakterier och fukt.

 1. Balsamering: Enligt sägen lades Alexander den store vid sin död 323 f.Kr.
 2. I en guldkista fylld med honung, så att hans lik inte skulle ruttna under den långa hemfärden från Babylon.
 3. Desinfektion: Honung har i tusentals år använts för behandling av sår.
 4. Till exempel smorde egyptierna honung på sår eftersom det fick såren att vätska mindre och läka snabbare.

Gravgåvor: När Howard Carter öppnade Tutankhamuns grav 1922 fann han en förseglad kruka med honung som efter 3?000 år fortfarande var ätlig. : Kan honung hålla sig för evigt?
Visa hela svaret

Hur förvarar man en öppnad honungsburk?

Förvaring av honung – Långtidsförvara alltid honung med tätslutande lock, mörkt och svalt, ej över 15°C. Undvik direkt solljus. Ett mörkt och svalt skafferi, kylskåp eller källare passar bra till långtidsförvaring av honung. Yrkesbiodlare långtidsförvarar honung i kylrum.

 • Förvaras honung för varmt kan den skikta sig eller jäsa (läs mer nedan).
 • Förvaras honung kallt, i t.ex.
 • Kylskåp blir konsistensen hårdare.
 • Honung går bra att frysa, det görs då främst med nyslungad/färsk honung eller kakhonung, under sommarhalvåret då honung skördas i Norden.
 • När den frysta honungen tinas så blir den flytande igen, så länge den var flytande vid infrysning.

Nordiska honungssorter blir annars förr eller senare oftast fast i konsistensen och då kan man värma den försiktigt om man vill göra den flytande. Här följer några förklaringar på vad som kan hända med honungen i honungsburken vid förvaring. Jäst honung, Om honungen ökar i volym och luktar jäst har den antagligen börjat jäsa p.g.a. hög vattenhalt eller för varm lagringstemperatur. Honungen är inte otjänlig i och med jäsning. Den kan användas till matlagning och bakning utan problem. En del gillar t.o.m.
Visa hela svaret

Hur förvaras flytande honung?

HONUNG SOM JÄSER – Det vanliga problemet som man stöter på är att honungen har jäst. En honung som jäser kan man om den är förpackad i en plastburk redan känna igen på att locket buktar. Honungen luktar sött och fruktigt och dess yta kan bubbla. Jäsningen gör att smaken på honungen ändrar, men honungen blir inte giftig eller ohälsosam.

Man kan skumma bort ytan på honungen och använda resten i till exempel bakning. Det är ett kvalitetsfel att honungen har jäst. Orsaken är oftast att honungen har för hög fukthalt, vilket gör att det eventuellt har kommit jästsporer i honungen som sedan kan försöka sig i honungen. Speciellt regniga somrar utgör en risk, men också lagringsförhållandena inverkar på hållbarheten.

Om du misstänker att du köpt en honung som jäser, så tag kontakt med producenten. Honung som jäser borde inte finnas till försäljning. För att undvika att honungen börjar jäsa skall man förvara honungen torrt och svalt. Kylskåpet är vanligtvis för kallt och fuktigt för honungen.
Visa hela svaret

Har honung utgångsdatum?

Med medlemskap i Biodlarna följer möjligheten att använda Biodlarnas honungsetiketter med slingan. Förutsättningen är att gällande Bihusesyn utförts och att ett godkännande från honungsbedömningskommittén på inlämnat honungsprov har noterats på ett underskrivet honungsbedömningsprotokoll som skickats in, från föreningen, till Biodlarnas kansli.

 • Som medlem i förbundet finns också möjlighet att beställa etikett för legotappad honung.
 • Ravet för att kunna beställa den etiketten är genomförd Bihusesyn och att den aktuella anläggningen är livsmedelsgodkänd (detta måste uppges vid beställningen).
 • Etiketter För Biodlarnas medlemmar finns tre olika etiketter: (1) Biodlarnas burketikett för placering på sidan av konsumentförpackningen och alltid tillsammans med medskickad locksäkring.
You might be interested:  Dålig I Magen Av Ägg?

Locksäkringen ska placeras så att del av det hamnar under etiketten. (2) Biodlarnas locketikett med locksäkring för placering på locket till konsumentförpackningen tillsammans med egen etikett (OBS – ej tillsammans med Biodlarnas burketikett). (3) Biodlarnas etikett för legotappad honung.

Glasburk, 700 gram, 500 gram eller 350 gram med plåt alternativt plastlock i guldfärgat utförande med tätning. Glasets mantelyta ska vara cylindrisk och i tillräcklig höjd så att etiketten inte skrynklas. Plastburk, 700 gram, 500 gram eller 350 gram, konisk med vitt plastlock. För konisk etikett kan vi även erbjuda tryck för 1 kg och 2 kg.

Föreskrifter för etiketter Biodlarnas etiketters utseende kan i detaljer ändras för att motsvara konsumenternas och handelns krav. Förbundsstyrelsen beslutar om ändringar. Ingen av Biodlarnas etiketter får användas på konsumentförpackningar vilka innehåller smaksatt honung Biodlarnas burketikett med locksäkring (1) får kombineras med egen tilläggsetikett på locket.

 1. Tilläggsetiketten kan exempelvis vara en förstärkt information av det lokalproducerade, sorthonung eller motsvarande.
 2. Biodlarnas locketikett med locksäkring (2) får kombineras med egen framtagen burketikett.
 3. Den egna burketiketten ska märkas med honungens beteckning, namn på producenten, adress eller telefonnummer, nettovikt, förvaringsanvisningar och bäst före datum.

Biodlarnas etikett för legotappad honung (3) är en möjlighet för medlem att nyttja förbundets varumärke. Aktuell honung bedöms inte efter förbundets honungsbedömningsreglemente. Den aktuella etiketten har tilläggstexten “Innehållet i denna burk är hanterad hos extern livsmedelsproducent”, som förmedlar att den är legotappad.

 1. Det är alltid livsmedelsproducenten som ansvarar för produkten och att den är märkt, så att konsumenten kan reklamera.
 2. Regler finns att hämta på Livsmedelsverkets www.slv.se hemsida.
 3. Etikettbeställning Beställning av etiketter från Biodlarnas kansli görs i första hand via formulär på www.biodlarna.se eller i andra hand på särskild blankett för etikettbeställning.

Minimimängd per beställning är 250 st per viktenhet. Vi beställning av 500 etiketter eller fler utgår en rabatt. Livsmedel ska vara försedda med s k identifikationsuppgifter. På etiketten finns plats för 3 rader med önskad text. Varje rad består av 30 tecken inkl.
Visa hela svaret

Varför är det bra att äta honung?

Exempel på hur honung kan nyttjas för hälsans skull –

 • Honung verkar antibakteriellt, hämmar tillväxten av bakterier.
 • Honung har osmotisk, sårläkande effekt.
 • Honung är rogivande, kan hjälpa vid sömnsvårigheter.
 • Honung är bra för magen, gynnar matsmältningen.
 • Honung är svagt laxerande.
 • Honung är slemlösande och hostdämpande.
 • Honung är rik på antioxidanter, lindrar inflammationer.
 • Honung hjälper för minskat sockerintag eftersom honung är sötare än socker och har lågt GI.
 • Honung gör huden mjuk och len. Även hår blir mjukt och lent av honung.
 • Honung mot pollenallergi, pollen i honung vänjer kroppen vid pollen via matvägarna.

Visa hela svaret

Vad kostar ett kilo honung?

Honung Flytande Jfr-pris 93:-kr/kg.
Visa hela svaret

Varför blir det kristaller i flytande honung?

Hur Ska Man Förvara Honung Kristalliserad honung, kanderad honung eller fast honung kallas honung av nektar från växter som med tiden får mer trögflytande, fast, eller hård konsistens, I nästan alla nordiska honungssorter bildas förr eller senare kristaller. Nyslungad /nyskördad honung är alltid flytande.

 1. Efter en tid övergår honungen i fast form, genom att sockret kristalliserar.
 2. Om vattenhalten är låg och andelen druvsocker hög så börjar honungen kristallisera tidigt, i värsta fall redan innan den slungats ur vaxkakan,
 3. Läs mer om honungens konsistens,
 4. Vill man göra kristalliserad honung flytande igen så kan man värma den försiktigt, läs mer,

Läs mer om honung i böckerna Bin till nytta och nöje och Honung,
Visa hela svaret

Varför är svensk honung fast?

Vad är äkta honung? av · Publicerat 19 maj, 2014 · Uppdaterat 12 oktober, 2020 Vad är äkta honung? Vad betyder egentligen naturlig honung, kallslungad eller rå honung och vad krävs för att få kalla honung ekologisk? Hur hanterar man bäst honungen för att behålla all nytta och smak? Svenska Bin reder ut begreppen.

Över 40 grader förstörs viktiga nyttigheter All honung är hanterad på ett eller annat sätt, annars kan man inte få den från vaxkakan till burken. Det absolut väsentligaste i arbetet med honung, och för konsumenten, är att inte värma den över 40 grader. Över detta gradantal börjar aktiva ämnen som olika enzymer att förstöras.

En försiktig upp-värmning däremot gör det möjligt att hälla honungen i konsumentförpackningar. Olika begrepp och etiketter på honung “Naturlig” eller “äkta” honung är en taftologi (dubbelsägning) då äkta honung är helt naturlig. Bara det som inte har några tillsatser som exempelvis fruktsocker eller smakämnen får kallas honung.

 • För att få kallas honung så ska ursprunget till 100% komma från blommornas nektar eller från honungsdagg.
 • Nyslungad honung: Honung som är från årets säsong, högst 3 månader gammal och flytande.
 • Hur snabbt en honung går från flytande till fast beror på vilken växt bina hämtat nektar från, vilket i sin tur påverkar mängd av de olika sockerarterna.

Med mer fruktsocker än druvsocker håller honungen sig flytande längre. Primörhonung: Tidig honung som skattas redan i maj eller juni, beroende på vårens utveckling. Sorthonung: Beroende på vilka blommor bina hämtar nektar från får honungen olika smak och karaktär.

 1. Genom att skörda ofta och hålla isär skördarna kan man få honung med smak av exempelvis klöver, lind, maskros eller ljung.
 2. Färsk honung: Honung som är nyslungad och högst ett par veckor gammal.
 3. Rå honung: Honung som slungats och sedan direkt tappats på burk utan någon extra hantering.
 4. Allslungad honung: Ett påfunnet begrepp som används för att berätta att man inte värmt upp honungen under hanteringen.
You might be interested:  Vad Väger Ett Ägg Med Skal?

Man kan inte slunga honung kallt – den blir då trögflytande och går inte att få ut ur vaxkakorna. Därför håller man oftast en temperatur på cirka 25 grader i slungrummet. Begreppet kallslungad är missvisande då man kan få uppfattningen att all honung som inte etiketteras kallslungad är uppvärmd, vilket inte är sant.

Vildhonung: Ett begrepp som ibland används för att beskriva färsk honung men egentligen hör hemma i andra delar av världen där man går på honungsjakt och tar honung från vilda bisamhällen. Region och växtsort ger olika smak och konsistens Den svenska honungen blir ofta ljus och fast, det beror på våra växtsorter, och kan variera stort mellan olika landsändar.

En ren ljunghonung från Bohuslän är till exempel mörkare och mer flytande än en rapshonung från Skåne som blir vit och fast. Precis som med vin så handlar det om växtsorter och regioner. Flytande och fast honung och honungsprodukter Den svenska honungen är naturligt flytande när den är nyslungad men kristalliseras sedan i olika utsträckning beroende på vilken sorts nektar honungsbina samlat och gjort honung av.

Dessutom finns olika produkter med honung, ibland även uppblandade med fruktos för att hålla produkten flytande. De kan ibland vara värmebehandlade, då har man hettat upp honungen över 50 grader och då blir det en så kallad fördröjd rekristallisation som göra att honungen håller sig flytande längre. Det bra sockret som fruktsocker och druvsocker finns dock kvar i honungen även om den hettats upp, men enzymerna finns inte kvar.

Ekologisk honung Ekologisk är den honung som är producerad enligt regelverket för ekologisk honungsproduktion. Det innebär bland annat att det inom en radie av 3 km från bikupan enbart ska finnas bra föda till bina på ekologiska odlingar eller i naturområden.

 1. Detta gör att honung från stadsbin inte kan klassas som ekologisk.
 2. Eftersom bin är blomtrogna så håller de sig kvar där så länge det finns tillgång på mat.
 3. Bina ska matas med ekologiskt socker eller honung som vintermat och det är inte tillåtet att använda läkemedlet Apistan mot varroakvalstret.
 4. De som producerar biodynamisk så kallad Demeterhonung får inte mata bina med annat än honung.

Ett av världens mest förfalskade livsmedel Jämte olivolja är honung det livsmedel som är mest utsatt för förfalskningar och utspädning. Leta gärna efter svensk honung och gynna dina lokala biodlare, de bidrar till pollineringen i ditt närområde. Vad får bina när vi har skördat honungen? Biodlaren skattar under hela sommaren en del av honungen som bina samlat och på hösten får de i gengäld en sockerlösning.

Bin är beroende av att ha tillgång till rätt sorts foder, annars svälter de lätt ihjäl. Inga undersökningar visar att binas hälsa blir sämre av socker som vintermat, men det är viktigt att odlaren inte skattar all honung i bikupan och att de får tillräckligt med socker för att klar sig ända fram till april, maj året därpå.

Honungen är bara en biprodukt – pollineringen är det viktigaste Eftersom honung är en så fantastisk produkt är det lätt att glömma att biodlingen egentligen är en ekosystemtjänst, och att honungen bidrar till finansieringen av pollineringen i Sverige.

Var tredje tugga vi stoppar i oss är beroende av pollinering. Skördarna varierar Honungsskörden kan variera från år till år och hänger främst ihop med vädret, men kan även höra ihop med stora vinterförluster av bisamhällen, och därför är det viktigt att svensk biodling ständigt växer och utvecklas. I första hand för att pollineringen av våra livsmedel ska säkras, men även för att det ska finnas tillräckligt med honung i butik.

Endast 50 procent av den honung som säljs i Sverige kommer från svenska biodlare. För att lyfta svensk honung och binas pollineringsarbete har vi skapat föreningen Svenska Bin.

Föreningen har tiotalet medlemmar, läs mer på Ladda hem faktamaterialet som pdf Etiketter:

: Vad är äkta honung?
Visa hela svaret

Hur mycket kan man värma honung?

Nyttigheter med honung – Att honung har många goda egenskaper har varit känt sedan urminnes tider, och honungen har med sina medicinska egenskaper varit viktig för hälsans skull. Forskare har definierat över 200 olika ämnen i honung. Det är olika arter av socker, fettsyror, vitaminer, mineraler.

enzymer, mineralämnen, vitaminer, aminosyror och inhibiner (ett bakteriehämmande ämne). Honung är i sig antibakteriellt, och fungerar både slemlösande och hostdämpande, vilket har gjort den till en vanlig huskur vid förkylningar. “Om man ska maximera nyttigheten med honung ska den inte värmas över 40 grader.

Den fungerar förstås fint som sötningsmedel och smaksättare även vid högre värme, men en del enzymer och mineraler försvinner”, berättar Marie på Maries bihantverk, Så istället för varmt te med honung kan vi tipsa om att antingen äta en sked honung som den är, eller lägga i ljummet vatten och låta den lösa upp (det tar bara lite längre tid än vad det gör i varmt vatten).

You might be interested:  Höns Som Lägger Gröna Ägg?

Honung fungerar också läkande och mildrande på både bistick, eksem och sår, så det är inte fel att smörja med lite honung (men sätt gärna ett plåster på – det blir ju också ganska kladdigt!). Många anser också att honung är rogivande och hjälper vid sömnsvårigheter. Trots att honung är sötare än socker, så har honungen lågt GI och fungerar därför bra som ersättare för socker.

För 1 dl socker så räcker det med 0,5 dl honung.
Visa hela svaret

Hur får man honung flytande igen?

Hur Ska Man Förvara Honung Göra fast honung flytande igen genom att värma honungen. Redan vid 35-45° återgår honungen till flytande form. Honungen håller sig flytande kortare eller längre tid beroende på vilken sort du använder. Olika sorters honung kan ta olika lång tid att smälta.
Visa hela svaret

Hur ofta kan man slunga honung?

Om det finns tillräckligt med samlad och täckt honung kan man slunga i slutet av månaden. Försommarhonungen ger vanligtvis en mild ljus honung och kommer från exempelvis äppelblom, körsbärsblom, lönn och kastanj.
Visa hela svaret

Är honung antiinflammatorisk?

Honungens hälsoegenskaper – En sorthonung från Nya Zeeland som kallas Manukahonung är väldigt populär världen över på grund av sina mycket goda antibakteriella egenskaper. I Sverige har vi ljunghonungen som motsvarighet. Den har genom forskning bevisats innehålla samma nivå av bra egenskaper som Manukahonungen.

 1. Honungen innehåller även antiinflammatoriska ämnen eftersom att mjölksyrebakterierna i honungen utsöndrar detta.
 2. Dessa ämnen verkar också som milt slemlösande.
 3. Eftersom honung är en väldigt skiftande produkt och inte standardiserad är det svårt att få ett helhetsgrepp om hur pass bevisad de medicinska egenskaperna i honung faktiskt är.

Trots dessa egenskaper går det inte att kalla honung nyttigt fullt ut eftersom den innehåller så mycket av sockerarten fruktos. Men tack vare att honung får sin sötma från just fruktos så innehåller honungen färre kalorier än vanligt vitt socker för samma mängd “söt smak”.
Visa hela svaret

Hur länge håller en öppnad burk honung?

HONUNG Följande text är hämtad från Livsmedelsverkets hemsida Vad är Honung För att underlätta handeln mellan medlemsländerna har EU slagit fast vad en vara får och inte får innehålla för att få säljas under en viss varubeteckning, bland annat honung.

Det kallas för livsmedelsstandarder. Standarden innehåller bland annat definitioner av honung, kriterier för honungens sammansättning och bestämmelser om märkning av honung. Honung kan enligt livsmedelsstandarden delas in i följande huvudsorter: a) beroende på ursprung; blomhonung eller nektarhonung och bladhonung, b) beroende på hur den produceras eller presenteras; honung i vaxkakor och honung i bitar av vaxkakor, självrunnen honung, slungad honung, pressad honung respektive filtrerad honung c) bagerihonung.

Med undantag för bagerihonung får beteckningen honung användas för samtliga produkter ovan. När honungen säljs med beteckningen “honung” får inga ingredienser eller tillsatser ha tillförts den. Honung med olika ursprung får däremot blandas. För mer information se Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung.

Länk enligt nedan. Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung FÖRVARING AV HONUNG Honung (som du inte använder) bör fövaras mörkt och svalt och med tätslutande lock. Honung kan egentligen inte bli för gammal. Man har i Georgien hittat honung som är 5500 år gammal.Det finns uppgifter om att man hittat ätbar honung i kungagravar i Egypten och Jordanien som är flera 1000 år gammal! Honung kan däremot få olika utseende beroende på hur den förvaras.

Här är en kort förklaring på rimfrost-, skiktad-, och jäst honung. Rimfrost Ibland kan man se som ett vitt mönster på honungsburkens glassidor. Man brukar säga att denna honung har låg vattenhalt och har förvarats svalt. För att slippa fenomenet att kristallerna sitter kvar på glaset när honungen “går ihop” kan man låta honungen stå ett dygn i rumstemperatur innan man förvarar den för slutkristallisering i ca 14 gr.

Skiktad honung När honung har förvarats varmt eller temperaturen har växlat mellan kallt och varmt, honung som varit med om varma somrar och kalla vintrar, kan honungen skikta sig. Honungen får då ett utseende med ett mörkt skikt ovanpå ett ljusare. Det ljusare druvsockret sjunker mot botten av burken och fruktsockret bildar ett täcke ovanpå.

Honung – Hållbarhet och förvaring

Det är bara att röra runt i honungsburken och ställa den något svalare så blir den som “ny” igen! Jäst honung Honung jäser om den har en vattenhalt som överstiger 20%. Honung som förvaras varmt kan också börja jäsa. Man känner det på lukten och honungen kan var något gryning till konsistensen.
Visa hela svaret

Vad händer med honung vid uppvärmning?

Hur Ska Man Förvara Honung Göra fast honung flytande igen genom att värma honungen. Redan vid 35-45° återgår honungen till flytande form. Honungen håller sig flytande kortare eller längre tid beroende på vilken sort du använder. Olika sorters honung kan ta olika lång tid att smälta.
Visa hela svaret