När Slutar Drottningen Lägga Ägg?


När Slutar Drottningen Lägga Ägg
Drottningen – Den nykläckta drottningen är längre än både arbetsbiet och drönaren och något tjockare än arbetsbiet. Hennes vikt är vid maximal äggproduktion 0,23 g. Om det finns rivaler i samhället söks de upp och drottningen försöker döda dessa. Bara en drottning tolereras normalt i bisamhället.

 1. På tredje dagen börjar ungdrottningen visa tecken på könsmognad.
 2. Hon flyger normalt ut på 6-7 dagen och hon kan bli parad redan vid den första utflygningen men i regel är den och de närmaste orienteringsflygningar som varar mellan 1-20 min.
 3. Hon avlägsnar sig i medeltal högst 2 km från kupan och parningen försiggår på 6-20 meters höjd.

En drottning är könsmogen i fyra veckor och har hon inte blivit parad under den tiden, så blir hon “drönarmoder” och kan bara lägga obefruktade ägg. När drottningen har blivit parad ökar binas intresse för henne, hon får en samling bin runt sig hennes “hovstat” som matar henne med fodersaft och berör hennes kropp med antennerna och slickar henne, detta är väldigt viktig för att föra ut den s k drottningsubstansen i samhället.

 • Ungbina i hovstaten växlas ständigt eftersom bina kommer i närheten av henne.
 • Hennes livstid är mellan 4-5 år och då kan hon lägga över 500 000 ägg.
 • Hon börjar äggläggningen blygsamt tidigt på våren för att senare komma upp till ca 2000 ägg per dygn.
 • Drottningen uppgift i samhället är inte enbart att vara äggproducent.

Hon ingriper på ett avgörande sätt också i dess sociala liv genom avsöndring av feromoner som tack vare det för bisamhället typiska utbytet av foder från den ena individen till den andra sprids till alla samhällets innevånare och påverkar deras beteenden, reaktioner och organfunktioner.
Visa hela svaret

När parar sig drottningen?

Bisamhällets tre individer – DROTTNINGEN är den enda honliga individ som är fullständigt könsutvecklad i bisamhället. En bra drottning sägs kunna lägga upp till 3000 ägg per dygn. Med hjälp av doftämnen styr drottningen livet i samhället och när arbetsbina putsar, matar och vårdar henne förs doftämnen över till bina och sprids vidare i samhället.

Drottningen parar sig endast en gång i livet. Normalt byts hon ut efter 2-3 år då bina vill ersätta henne med en ny produktivare drottning. Hennes sviktande äggläggningsförmåga upplevs som en fara för samhällets fortlevnad. ARBETSBINA är också honor, men pga av en mindre näringsrik föda under uppväxten, är deras könsorgan inte fullt utvecklade.

Nyfödda ungbin saknar flygförmåga och först efter ca 3 veckor är t.ex. giftkörteln fullt utvecklad. I huvudsak kan man dela in biets liv i två perioder.

Inomhusarbete med t.ex. cellputsning, matning av larver, packning av pollen, vaxbygge, renhållning av kupan, mottagning och behandling av nektar, värmereglering av samhället och vakttjänst vid flustret. Utomhustjänst med uppgift att samla in bl.a. nektar, pollen, vatten och propolis. Binas arbetsuppgifter är delvis beroende på åldern, men flexibiliteten är ganska stor mellan de olika uppgifterna. Detta möjliggör en anpassning till de behov, som samhället för tillfället har. Om sommaren lever ett arbetsbi i 5-6 veckor. De arbetsbin, som föds på eftersommaren och hösten, överlever vintern tillsammans med drottningen.

DRÖNARE är namnet på den hanliga individen i bisamhället. Drönaren saknar gadd och har inga möjligheter att försvara sig. Hans huvuduppgift är att säkerställa ungdrottningarnas parning. De drönare som lyckas para sig med en drottning får dessvärre plikta med sitt liv.

Könsorganet fastnar i drottningen och slits av från drönarens bakkropp. Drönarna har en ofattbar förmåga att med hjälp av doftämnen spåra upp brunstiga drottningar på flera kilometers avstånd. På hösten motar arbetsbina ut alla kvarvarande drönare ur kupan. Lite oförtjänt beskylls ibland drönarna för att inte göra någon annan nytta.

Emellertid visar det sig att de deltar aktivt i både honungsbehandling och värmereglering. Genom att sprida ett speciellt doftämne bidrar drönaren också till harmonin i samhället.
Visa hela svaret

Hur länge lever drottningen i ett bisamhälle?

Slutsats – En god förståelse av bisamhällets biologi formar grunden till en lyckad biodling. Den traditionella definitionen av ett bisamhälle, som fortfarande används i dag, är inte genetiskt korrekt och leder till missförstånd, som till exempel att ett bisamhälle kan leva i all oändlighet.

Genom att definiera ett bisamhälle med sin genetiska uppsättning får man en biologisk meningsfull bild av dess livscykel som underlag till sin biodling. Under naturliga förhållanden, i nordiskt klimat, skaffar ett bisamhälle en avkomma i stort sett varje år och lämnar över boplatsen till denna genom svärmning.

Från och med året efter födseln byter samhället alltså sin boplats årligen. Ett bisamhälle lever ungefär två år och dör huvudsakligen på vintern. Den med vax och propolis förberedda boplatsen lämnas då för nästa svärm på våren. Om en svärm bosätter sig på gamla vaxkakor eller bygger nya beror på hur duktiga andra djur är på att rensa en överlämnad boplats och hur snabbt boplatsen tas i bruk igen.

Inom biodlingen har bisamhällets naturliga livscykel vänds upp och ner. Istället för vid svärmning skapas nya bisamhällen i bigården primärt genom drottningbyten. De tvingas dessutom att bo kvar i en och samma kupa under hela sin livstid istället för det årliga bytet av boplatsen. Och istället för att dö på vintern så dör bisamhällen i bigården huvudsakligen på sommaren.

Viktiga mekanismer för bisamhällets hälsa sätts därmed ur funktion, vilket biodlaren i dag tvingas kompensera för. Att bisamhällen bara lever omkring två år leder till stor förmåga för genetisk anpassning. Detta ger biodlaren både möjligheten och ansvaret att använda sig av en avelsstrategi.

 • En sådan behöver inte enbart bygga på drottningodling, utan kan göras på samhällsnivå där drottningodlingen överlämnas till bina.
 • Om ett bisamhälle skulle kunna leva i all oändlighet skulle det vara meningsfullt att göra allt för att hålla enskilda samhällen vid liv.
 • Med en livslängd om bara två år är en långsiktigt hållbar strategi däremot att fokusera sitt arbete på överlevnaden av hela sin population av bisamhällen.

Då parningen av drottningen med drönare sker inom ett väldigt stort område är det viktigt att biodlarna i grannskapet samarbetar med utvecklingen av den lokala bistammen. Bisamhällenas korta livslängd ger oss insikten att döden är naturlig och årligen förekommande i bigården.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det för en Drottningcell?

2012-07-05 kl.22:10 #14377 För en vecka sedan, torsdag 28 juni, svärmade ett av mina samhällen och nu undrar jag hur lång tid det tar innan det finns en ny drottning i kupan. Det fanns drottningceller och kanske någon täckt. Hur lång tid i förväg börjar samhället förberda sig för svärmning? Jag vill inte gärna lyfta ramar och kika eftersom det är lätt att dra sönder drottningcellerna då de ju sitter lite illa till, och vad händer då? /Stina 2012-07-07 kl.07:02 #16339 Du kan räkna med att det tar 6-7 dygn från att en drottningcell täckts till att den kläcks.

Så de bör var kläckta nu.2012-07-07 kl.11:08 #16342 För en vecka sedan, torsdag 28 juni, svärmade ett av mina samhällen och nu undrar jag hur lång tid det tar innan det finns en ny drottning i kupan. Det fanns drottningceller och kanske någon täckt. Hur lång tid i förväg börjar samhället förberda sig för svärmning? Jag vill inte gärna lyfta ramar och kika eftersom det är lätt att dra sönder drottningcellerna då de ju sitter lite illa till, och vad händer då? /Stina Det fanns säkert minst en täckt drottningcell i samhället.

I annat fall skulle inte bisamhället ha svärmat. Svärmen kommer först efter att första drottningcellen har täckts över med ett vaxlock. När yngelrummet är fyllt med ägg, larver, täckt yngel, pollen och nyindragen nektar då vaknar lusten för bina att förmera sig.

 • Finns anlaget för svärming i bisamhällets genetiska arvsanlag då svärmar de vid första täckta drottningcellen vid lämpligt väder.
 • Ca 2 veckor före att drottningcellen är täckt har förberedelserna för svärmning börjat.
 • Alltertersom antalet tomma vaxceller minskar i mängd i yngelrummet.
 • Då reduceras drottningens möjligheter att lägga ägg.
You might be interested:  Vilken Värme Ska Man Steka Pannkakor På?

När hennes äggläggning reduceras minskar även hennes produktion av den sammanhållande feromondoften i samhället. Det resulterar i att bina börjar känna av att drottninngen inte är tillfylles. Bina sätter då igång med att bygga fler cellkoppar och städa samt putsa dem alla rena.

 • När drottningen hittar dessa och ser att de är rena och välputsade.
 • Då vänder hon sig om och pressar ut ett ägg i cellens botten.
 • Bina bygger ut drottningcellen och när ägget har kläckts till en larv matas den av ca 400 ambin.
 • Efter nio dygn täcks drottningcellen och svärmning är ett faktum.
 • Är samhället svärmtokigt då kan det bli flera svärmar allteftersom det kläcks nya drottningar.

Men bara om det finns fler drottningceller än två. Vid endast detta antal av drottningceller avser samhället att göra eget stilla byte av sin drottning. När den är parad, det kan då i kupan vara både den nya och den gamla drottningen. Samhällets bin svälter till slut ihjäl den gamla drottningen.

 1. Detta genom att hennes stab av uppvaktande bin som matar henne har fått en annan syssla i livet, som t.ex ha blivit byggbi.
 2. När ingen matar den gamla drottningen då dör hon.
 3. Sedan släpar städbin ut henne och hon tippas över kanten vid kupans ingång.
 4. Det finns sällan bara en drottningcell i ett bisamhälle som har förberett sig på att svärma.

Om någon skulle bli skadad vid skötseln av det. Det äventyrar inte att samhället blir drottninglöst.2012-07-07 kl.13:21 #16343 Stort tack för era svar, Olof och Eyvind. Nu väntar jag bara på att det ska sluta regna så jag kan gå ut och kika efter den nya drottningen.

/Stina 2012-07-07 kl.16:58 #16344 Stina, det finns ingen exakt vetenskap om vad som egentligen händer i kupan. Sannolikt har man flera celler och en av dem tar över och samhället destruerar övriga. Du får tyvärr olika svar från olika biodlare, så ser fakta ut i Sverige men inte på andra håll i världen.

Därför reser jag hellre till Bath/Lacock eller Dartmoor eller för kommunikation med dem, yngre kreativare biodlare som tänker lite mera som jag själv. Där är alla mycket mera överens och man har ofta bra referenser till amerikanska/argentinska och inhemska forskningsrapporter.2012-07-08 kl.07:01 #16346 Det är spännande att följa drottningdramat efter svärmen.

Samhället är fortfarande viselöst och jag misstänker att jag saboterade en drottningcell när jag tittade i det (fyra dagar efter svärmen). Det finns nu, nio dagar efter svärmen, två kanske tre viseceller och nu väntar jag ytterligare några dagar innan jag tittar igen. Bina flyger och bygger, i väntan på ny madame, men inga stift, inga larver, bara täckt yngel, pollen och honung 2012-07-08 kl.07:09 #16347 Jaha du Stina.

Det finns som Sten-Åke säger flera svar på en och samma frågeställning. Om man frågar 10 biodlare då erhålls som regel lika många olika svar och möjligen ännu fler. När ett bisamhälle är svärmgalet då kan det dra upp omkring 20 drottningceller. När den första täcks och om det råder bra väder då kommer första svärmen att gå ut med den gamla drottningen.

 • Därefter kan det komma flera eftersvärmar med oparade drottningar.
 • Men som regel blir det bara tre svärmar från ett och samma bisamhälle.
 • Efter dessa svärmar är det riktigt glest med bin i kupan.
 • Deras utrymme kan säkert reduceras till hälften.
 • När intresset för svärmning har avstannat det kan då finns flera kläckta drottningar i samhället.

De slåss på liv och död tills att den starkaste överlever. Hon går sedan omkring i samhället för att leta upp eventuella rivaler. Hittas någon drottningcell vars drottning ännu inte är kläckt. Den härskande drottningen biter då upp cellen i dess botten och sticker ihjäl innevarande drottning.

 1. Bina städar ut resterna och cellen.
 2. Detta fortgår tills att bara härskarinnan finns kvar.
 3. Efter att hon har blivit parad och börjat att lägga ägg är samhället åter en fungerande enhet i bivärlden.2012-07-08 kl.07:19 #16350 Tack Eyvind för dina svar här och lycka till med din blogg! Hoppas du inte lämnar detta forum helt – the more the merrier – och jag uppskattar att få många olika svar på mina frågor.

Jag är så pass ny biodlare att det kommer att dröja länge innan jag kan svara på något inlägg själv i detta forum, utan jag är i fråga-stadiet. /Stina
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det för en drottning att kläckas?

Drottningen

Drottningen, eller som hon också kallas visen, är bisamhällets viktigaste individ. Det är hon som svarar för all avkomma i bisamhället. Det är på hennes gener produktiviteten, övervintringsförmågan, motståndskraften mot bisjukdomar, aggressiviteten m.m. beror. En duktig drottning har en enorm kapacitet. Hon kan under högsäsongen, när sommarens blommor ger som mest nektar, lägga 2000 ägg per dygn. Vikten av dessa är mer än hennes dubbla vikt. Hon matas då hela tiden intensivt av ett antal ambin.

table>

Bidrottningens utvecklingstid från ägg till färdigt bi är 16 dygn och därmed kortare än arbetsbiets 21 dygn, vilket antagligen beror på den förträffliga föda hon bestås med, nämligen fodersaft eller som den också kallas, Cellen där drottningen kläcks och utvecklas är mycket större än andra celler, Den hänger ofta utanför vaxcellkakan. En bidrottning kan i sällsynta fall vara aktiv i 5 år. En improduktiv drottning kan bina utan vidare byta, s.k. stilla byte. När bina ger sig drottningen ut med ungefär hälften av samhällets bin. En ny drottning är då på väg att krypa ut och ersätta den gamla. Kommer det ut flera drottningar blir det en kamp på liv och död om herraväldet i samhället. Den slutar alltid med att endast en drottning finns kvar. Den gamla, utflugna drottningen bildar sedan ett nytt samhälle på en annan plats.

Drottningen
Visa hela svaret

Vad händer om drottningen dör?

Prins Charles blir kung – Elizabeths son, prins Charles, kommer att utropas till kung Charles III klockan 11.00 i morgon enligt planen. Därefter kommer han omedelbart att resa rike runt för att delta i minnesceremonier för drottningen och att träffa ledare för de olika riksdelarna Drottningens kropp kommer att föras till tronrummet på Buckingham Palace inför begravningen, vars förberedelser leds av den 18:e hertigen av Norfolk Edward Fitzalan-Howard.
Visa hela svaret

Hur hälsar man på drottningen?

Vad ska man kalla kungligheterna när man möter dem? Får du titta dem i ögonen? Och vad händer om du bryter mot någon regel? Vi har tagit reda på de viktigaste reglerna som du borde hålla koll på – ifall du möter en kunglighet. Det är inte ofta man är bjuden på middag med kungligheter och när det väl händer brukar det vara med flera tusen andra personer. Galamiddag med svenska kungahuset, Bildkälla: Kungahuset. Vissa vett- och etikettregler är mer en artighetssak, som att inte hålla på med mobilen under middagen eller att man ska komma i god tid dit man är bjuden. Men andra vett- och etikettregler kanske är mer okända för oss som inte umgås med kungligheter så ofta.

Här är några att hålla reda på: Vad ska du kalla kungligheterna? Om du blir introducerad för drottningen eller kungen så ska du kalla hen Ers majestät. Om det är en annan i kungafamiljen kan du kalla dem ers kunglighet, och om det är en partner till kungafamiljen säger du herr eller fru. Vad ska du göra första gången du möter en kunglighet? När du möter kungligheten för första gången ska damerna niga och herrarna buga för hen.

I det brittiska kungahuset får till exempel de anställda absolut inte titta drottning Elisabeth eller någon annan i kungafamiljen i ögonen, skriver Reuters, Är det okej att fråga om en selfie? Oftast är det inte lämpligt att be om en selfie. Så om du vill ta en bild med en kunglighet fråga om lov först.

Det är viktigt att respektera deras personliga utrymme även om de är offentliga personer. Får du ta armen runt en kunglighet? Det bästa är om du inte tar initiativ till fysisk kontakt med en kunglighet. Det kan hända att de tar initiativet till att lägga armen om dig eller ger dig en kram men som sagt: avvakta.

Vad händer om du gjort något som du inte får göra? Ingen fara, det här är oskrivna regler och inte en lag. Be om ursäkt och behåll lugnet om du på något sätt brutit mot de oskrivna reglerna. När Slutar Drottningen Lägga Ägg Carl Philip med sin familj. Bildkälla: Kungahuset. Det var inte längesedan prins Carl Philip och prinsessan Sofias andra son prins Alexander fyllde två år. Här kan du se bilderna från den dagen. Vill du testa dina kunskaper om svenska kungahuset? Det kan du göra här,
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Länge Håller Tårta I Frysen?

Kan bin svärma utan drottning?

Ett bisamhälle, som kan bestå av 10.000–70.000 enskilda bin, ser sig själva som en enda individ. Det är naturligt för bina att vilja svärma för att föröka sig och bli två individer. Svärmningen inträffar på försommaren, oftast före midsommar. Eftersom antalet bin i samhället under denna period kan öka med flera tusen om dagen känner bina ofta att det börjar bli ont om plats i bikupan och att deras drottning inte längre har plats att lägga ägg.

– Vad kan biodlaren göra för att undvika att bina svärmar? Biodlaren kan motverka svärmningen genom att se till att det finns plats för äggläggningen och för att lagra honung. Det kan man göra genom att lägga till en ny våning ovanpå bikupan. Biodlaren kan också hjälpa bina och förekomma svärmning genom att dela på dem och skapa två eller flera bisamhällen från ett.

Hur vet de var drottningen är? I maj, juni har bisamhällena gjort nya drottningar och när det blir fint väder är de mogna att födas. Innan de kryper ur sin cell så “tutar” eller “ropar” de för att höra om den gamla drottningen har gett sig av med hälften av bina i samhället eller om hon fortfarande är kvar. När Slutar Drottningen Lägga Ägg En svärm är på väg att promenera in i sin nya kupa ledd av sin drottning. Hon är grönmärkt och kan ses lite till höger om mitten på bilden: Foto: Apinordica. Hur fångar man en svärm? Om svärmen sitter väldigt högt ska man inte riskera livet genom att klättra upp för att ta ned den.

Sitter svärmen så att den kan nås på ett säkert sätt håller man exempelvis en papplåda eller svärmfångstkupa under svärmen, skakar och borstar ner bina i lådan eller kupan. Placera sedan lådan med öppningen nedåt i skuggan ganska nära platsen där svärmen satt. Avvakta en stund, se efter om bina flyger in i lådan eller om de flyger bort från den.

Om bina flyger in har du fått med drottningen och kan ta med svärmen hem. Om bina däremot flyger bort från lådan sitter drottningen kvar på svärmplatsen och du får göra om proceduren. När Slutar Drottningen Lägga Ägg En biodlare “slår in” en svärm i en ny kupa. Foto: Apinordica. Vad gör man med den nya svärmen? Ställ svärmen svalt och på kvällen kan du “slå in” (eller skaka ner) den i en ny kupa. Placera gärna lite foder- eller honungsramar i nya kupan så att bina har mat på plats.

 1. Fodret kan vara sockerlösning.
 2. Man kan antingen låta bina promenera in genom kupans fluster (ingång) på en så kallad svärmbräda eller slå in dem i kupan ovanifrån.
 3. Om du ser en svärm och inte själv kan ta hand om den, kan du kontakta en biodlare i närheten.
 4. Du hittar dina lokala biodlare på www.biodlarna.se Sticks bina? När bina svärmar sticks de sällan, och överlag sticks de betydligt mer sällan än många tror.

Honungsbin använder bara sin gadd i nödvärn eftersom de själva dör efter sticket. När de nyligen svärmat​ har de honungsblåsan full och är mätta och snälla. Har svärmen däremot hamnat i dåligt väder och inte hittat ny boplats kan de ha använt upp sin matreserv och vara ilskna.

 1. ​Kan man mata bin? ​Bin känner igen sin biodlare och kan komma och “hälsa” om man tar det lugnt.
 2. Om man tar lite honung på fingret och håller fram kommer bina och äter, och då kan man faktiskt se deras pyttesmå röda tungor.
 3. Se när kocken Paul Svenssons son Alvin matar bin.
 4. Varför är det viktigt att ta hand om bina? Honungsbin är mycket viktiga pollinatörer och behövs för att vi ska få mat som bär, frukt och raps.

Sverige behöver fler bin och fler biodlare. Läs mer Bifakta: Lotta Fabricius Kristiansen När Slutar Drottningen Lägga Ägg På bilden hänger drottningceller som ett pärlband längst ner på ramen. De gör flera drottningceller för att var säkra på att det verkligen blir nya drottningar. Den drottning som föds först kommer att döda de andra redan innan de hunnit krypa ut ur cellen. I övrigt är det mest arbetsbiceller i ramen. De celler på bilden som ser större ut och inte hänger lodrätt är drönarceller. Foto: Apinordica.
Visa hela svaret

Hur väljer bin sin drottning?

Hur bin drottningar föds – kungliga celler och avel Hur föds bindrottningar ? Mekanismen för utveckling av larverna följer olika procedurer beroende på den näring som tas emot. Drottningbin föds från ägg som finns inuti kungliga celler, De fysiska egenskaperna hos ett bi drottning skiljer sig mycket från dem hos ett arbetsbi.

Detta beror på att kroppens utveckling anpassar sig till vad som kommer att vara deras funktion i bikupan. Drottningen sticker ut från andra bin eftersom hon har en mycket längre buk och en större bröstkorg. Det suveräna biet kan betraktas som alla bins moder, just för att det är det enda fertila exemplaret i kolonin.

Drottningen kommer efter parningen att ta hand om att lägga ägg resten av sitt liv. Dess högpresterande reproduktionssystem gör att den kan producera mer än 2 000 ägg per dag! Arbetsbina å andra sidan är inte fertila individer och av denna anledning är deras behov av att ha en drottning högsta prioritet.
Visa hela svaret

Vad matas drottningen med?

Den mat som drottningen blir uppmatad med. Det som gör att ett honbi blir drottning eller arbetsbiet är maten. Droottningfodersaft produceras av 1-2 veckor gamla bin för att mata alla larver i kupan under deras första levnadsdagar. Efter tre dagar får arbetsbi- och drönarlarver en blandning av fodersaft, pollen och honung.
Visa hela svaret

När börjar drottningen lägga ägg?

Drottningen – Den nykläckta drottningen är längre än både arbetsbiet och drönaren och något tjockare än arbetsbiet. Hennes vikt är vid maximal äggproduktion 0,23 g. Om det finns rivaler i samhället söks de upp och drottningen försöker döda dessa. Bara en drottning tolereras normalt i bisamhället.

På tredje dagen börjar ungdrottningen visa tecken på könsmognad. Hon flyger normalt ut på 6-7 dagen och hon kan bli parad redan vid den första utflygningen men i regel är den och de närmaste orienteringsflygningar som varar mellan 1-20 min. Hon avlägsnar sig i medeltal högst 2 km från kupan och parningen försiggår på 6-20 meters höjd.

En drottning är könsmogen i fyra veckor och har hon inte blivit parad under den tiden, så blir hon “drönarmoder” och kan bara lägga obefruktade ägg. När drottningen har blivit parad ökar binas intresse för henne, hon får en samling bin runt sig hennes “hovstat” som matar henne med fodersaft och berör hennes kropp med antennerna och slickar henne, detta är väldigt viktig för att föra ut den s k drottningsubstansen i samhället.

 1. Ungbina i hovstaten växlas ständigt eftersom bina kommer i närheten av henne.
 2. Hennes livstid är mellan 4-5 år och då kan hon lägga över 500 000 ägg.
 3. Hon börjar äggläggningen blygsamt tidigt på våren för att senare komma upp till ca 2000 ägg per dygn.
 4. Drottningen uppgift i samhället är inte enbart att vara äggproducent.

Hon ingriper på ett avgörande sätt också i dess sociala liv genom avsöndring av feromoner som tack vare det för bisamhället typiska utbytet av foder från den ena individen till den andra sprids till alla samhällets innevånare och påverkar deras beteenden, reaktioner och organfunktioner.
Visa hela svaret

Har ingen drottning?

2017-07-22 kl.12:13 #15381 Halloj, Jag har 2st samhällen, fullt med trevliga bin som drar in bra med honung. Samhällena är avläggare som jag gjorde för kanske 3-4 veckor sedan. Jag hittar ingen drottning, inga stift, larver, yngel eller viceceller men ändå jobbar samhällena på väldigt bra tycker jag.

Har jag bara missat en oparad drottning vid min inspektion eller kan ett samhälle vara snällt och starkt även utan drottning? Tack på förhand, Hampus 2017-07-22 kl.12:33 #20009 Hur gjordes avläggarna? Allra enklast att kontrollera idag om de har Drottning är att hänga in en ram med spätt yngel. Kolla efter 24 timmar om de dragit upp celler eller ej.2017-07-22 kl.12:57 #20011 Flyttade gamla kupan inkl drottning, ställde upp ny kupa där den gamla stått, satte ner ett par yngelramar med alltifrån stift, öppet och täckt yngel.

Ok, jag ska testa sätta ner en ram med spätt yngel och se vad som händer. Tack så mkt, Hampus 2017-07-22 kl.13:05 #20012 Flyttade gamla kupan inkl drottning, ställde upp ny kupa där den gamla stått, satte ner ett par yngelramar med alltifrån stift, öppet och täckt yngel.

 1. Ok. Har det gått 3-4 veckor sedan dess bara, så är jag ganska säker på att de har en Ungdrottning, som kanske inte börjat sin äggläggning riktigt ännu.
 2. Att låta bina dra upp en ny Drottning från spätt yngel gör att man “förlorar” ca en månads äggläggning, jämfört med att ge en parad och äggläggande Drottning vid bildandet av avläggaren 2017-07-22 kl.13:57 #20013 Då ger jag mig till tåls ett tag till 🙂 Tack! Hampus 2017-07-24 kl.17:57 #20022 Hur sent in på säsongen parar sig drottningen? Och när slutar hon med äggläggning egentligen? Tack, H 2017-07-24 kl.18:11 #20023 Hon parar sig så länge det finns drönare i tillräcklig mängd kvar.
You might be interested:  Is Eating Bacon A Sin?

Då det råder risk för inledande av drönarslakten kan man ta bort Drottningen ur ett par samhällen. Dessa sparar då drönarna tills vinterns intåg
Visa hela svaret

Hur mycket honung på en ram?

Rammått

Ramtyp Bredd Honung per ram (ca)
Lågnormal 366 2.330
Svea 300 2.610
Halv Svea 300 1.180
LS (lågnormal svea) 366 3.230

Visa hela svaret

Hur märker man en drottning?

När Slutar Drottningen Lägga Ägg Årsfärg, Årsfärger, Märkfärg eller Märkpennor kallas inom biodling den färg som används till märkning av bidrottningar, För att bidrottningen skall vara lätt att hitta i bikupan så kan biodlaren märka henne med en färg. Fem olika färger används och med hjälp av dem sätter man samtidigt ett “årtal” på drottningen, se årsfärgstabell nedan.

 • Det är inget måste att märka bidrottningen eller använda en specifik färg för årtal, men det är till stor hjälp när drottningen ska lokaliseras.
 • Färgen är brukar vara en snabbtorkande märkfärg som appliceras i liten mängd på bidrottningens rygg.
 • En märkbur är praktisk för smidig och skonsam märkning.
 • Märkfärg, märkpennor och märkburar säljs hos biredskapsförsäljare,

Årsfärgstabell

Färg Slutsiffra
Blått 0 och 5 (t.ex. år 2020, 2025)
Vitt 1 och 6 (t.ex. år 2021, 2026)
Gult 2 och 7 (t.ex. år 2022, 2027)
Rött 3 och 8 (t.ex. år 2023, 2028)
Grönt 4 och 9 (t.ex. år 2024, 2029)

I den här filmen märker biodlaren en bidrottning med märkfärg i en märkbur.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en bidrottning?

Köpa en bidrottning – I avsnitt #10 av Biodlartips Podcast kan du höra om att köpa en Bidrottning. Man vill ju ha friska starka och “snälla” bin. Chansen till detta ökar i de flesta fall om man köper en parad drottning av en kunnig drottningodlare. Det går fint att odla drottningar själv men kräver en del kunskap och erfarenhet.

I de fall man behöver en ny bidrottning så kan bisamhället under rätt omständigheter själva ta fram en drottning. Bra att tänka på är då att tar det minst en månad innan den kan börja lägga ägg. Då har en ganska stor del av den svenska sommaren passerat och det blir svårt att få någon honungsskörd. Ett vanligt pris för en parad bidrottning är någonstans mellan 350 och 500 kr.

Bidrottning: ca.350 – 500 kr I avsnitt #14 så köper jag en drottning av Stefan.
Visa hela svaret

Hur behandlar man en drottning?

Känner igen drottningbiet: utseende och storlek – Om du är en nybörjare biodlare och vill förstå hur du identifierar ett drottningsbi på din gård, var uppmärksam på några särdrag. En drottningbi kan lätt urskiljas i en bin svärm tack vare några estetiska men också beteendemässiga egenskaper.

Storlek: ett drottningsbi är mycket större än för något annat bi. Drönarna (kolonins män) är också större men drottningarna kännetecknas av en längre och smalare form. Buk: drottningens buk är tydligt annorlunda eftersom änden av hennes kropp tenderar att ha en V-form. Arbetarnas kropp har en mer rundad ände. Ben: vanligtvis drottningsbien håller benen utsträckta utåt och är mycket mer synliga än de för arbetarna som tenderar att hålla dem under kroppen. Med en vy ovanifrån kan du tydligt se denna skillnad. Sting: Detta är en viktig aspekt att betona. Arbetarnas och drottningbiets sting är helt annorlunda. Drottningen har ett sting som är användbart för reproduktion och äggläggning som är slät och enhetlig. Arbetarnas är hackad eftersom den fungerar som ett försvarsverktyg. Beteende och position: till och med biet kan berätta om det är drottningen. Vanligtvis tenderar drottningsbin att ligga nära larverna, i närheten av de ägg som läggs. Dessutom kan drottningen lätt urskiljas när du tydligt märker att ett bi står bland de andra som inte gör något. I själva verket, förutom att lägga ägg, tar drottningarna inte hand om något annat. Om du märker ett stadigt bi eller arbetare som undviker att låta det passera, är det definitivt ett drottningsbi.

Visa hela svaret

Får man ledigt när drottningen dör?

Har jag rätt att vara ledig vid anhörigs bortgång? Om någon i din familj eller en nära släkting har dött, så kan du ha rätt till betald ledighet. Det kallas ledighet för enskilda angelägenheter (EA-dagar) och oftast står det om vad som gäller i ditt kollektivavtal.

Du kan också ha rätt till betald ledighet i samband med nära anhörigs begravning. Vid vård av någon i familjen är det vanligt att man kombinerar EA-dagar med semester. Det är viktigt att du kommer överens med din arbetsgivare om hur ni löser det i just ditt fall. Du kan och ditt, Vanliga sökningar till det här svaret: dödsfall i familjen, enskild angelägenhet, anhörigdagar.

: Har jag rätt att vara ledig vid anhörigs bortgång?
Visa hela svaret

Hur gammal blir ett drottningen?

SILVIA Renate, Sveriges Drottning, född den 23 december 1943. Förmäld den 19 juni 1976 med H.M. Konung Carl XVI Gustaf.
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar drottningen?

Kungahuset innehar flera olika inkomstkällor där en stor portion intäkt kommer från ett så kallat apanage som finansieras utav skattebetalarna. Hur stort apanage som tilldelas kungafamiljen bestäms av regeringen, varav den under 2020 beräknades till 146,4 miljoner kronor.
Visa hela svaret

Kan drottningen bli dömd?

den 5 december Fråga 2011/12:210 Översyn av regeringsformens bestämmelse om kungens immunitet av Lena Olsson (V) till justitieminister Beatrice Ask (M) Kungen kan inte åtalas för sina gärningar. Detta regleras i 5 kap.8 § regeringsformen. Den straffrättsliga immuniteten omfattar alla gärningar, både sådana som utförs i tjänsten och sådana som är av rent privat natur.

Inte heller har det någon betydelse hur allvarlig gärningen är, alla gärningar från felparkering till mord omfattas av immuniteten. Regeln härstammar från den tid då kungarna var allenarådande och ansågs vara källan till alla lagar. Rättsprincipen löd: The king can do no wrong – kungen är ofelbar. Före 1974 års regeringsform ansågs kungen även ha civilrättslig immunitet och kunde därför inte stämmas till domstol i tvistemål.

Längre tillbaka innebar rättsprincipen även att staten inte hade något skadeståndsansvar. Rättsprincipen har således successivt inskränkts och vad som nu återstår är kungens straffrättsliga immunitet. Även i denna inskränkta utformning står principen i dålig samklang med de grundläggande principer om demokrati och jämlikhet som vårt statsskick bygger på.
Visa hela svaret

Kan drottningen bli straffad?

Åtalsimmunitet är ett juridiskt begrepp. En person med åtalsimmunitet kan inte ställas till svars för något brott vederbörande begått. Formellt kan en person med åtalsimmunitet inte heller misstänkas för brott. I Sverige har kungen eller den regerande drottningen och en tillfällig ersättare för denne ( riksföreståndaren ) åtalsimmunitet. Det sagda framgår av 5 kap.8 § regeringsformen (1974:152). Denna juridikartikel saknar väsentlig information, Du kan hjälpa till genom att lägga till den,
Visa hela svaret

Kan drottningen bli åtalad?

En kung eller drottning kan inte bli åtalad för brott.
Visa hela svaret

Vad är skillnaden mellan drottning och Drottninggemål?

Regerande drottning – En regerande drottning i en arvmonarki är en kvinnlig monark, det vill säga en statschef i egen rätt. Den manliga motsvarigheten är kung, På svenska brukar det i vardagligt språk inte göras någon skillnad på en regerande drottning (som drottning Elizabeth II eller drottning Margrethe II ) eller en gemål, dvs den som är drottning enbart för att vederbörande är gift med en kung (exempelvis drottning Silvia av Sverige eller drottning Sonja ).
Visa hela svaret

Hur parar sig bin?

Parar sig på hösten – När de nya drottningarna kläckts flyger de ut ur boet och parar sig med nykläckta hanar. De befruktade drottningarna söker nu övervintringsställen, medan arbetarna och hanarna dör under eftersommaren och hösten. Hos oss brukar den övervintrade och befruktade drottningen komma fram från april till juni, när temperaturen är tillräckligt hög.
Visa hela svaret

Hur många slott äger drottningen?

Drottningen äger alltså två slott privat: Sandringham och Balmoral.
Visa hela svaret

Vem bröt sig in hos drottningen?

Michael Fagan-incidenten inträffade den 9 juli 1982, när Michael Fagan (född 8 augusti 1948 i London ) gjorde intrång i Buckingham Palace och tog sig in i drottning Elizabeths sovrum vid 07.00-tiden på morgonen. Fagan hävdar att han kom in genom ett olåst fönster på taket.
Visa hela svaret