Lägger Vattensnoken Hårda Eller Mjuka Ägg?


Lägger Vattensnoken Hårda Eller Mjuka Ägg
Fortplantning – Arten lägger ägg och har en livslängd på 25 till 28 år. Snoken är ovipar, det vill säga liksom fåglarna lägger den tämligen outvecklade ägg som tar relativt lång tid att kläckas. Honan lägger 15-30 ägg som är omgivna av ett pergamentartat, vitaktigt skal.
Visa hela svaret

Har Vattensnok yttre befruktning?

Här leker hjärnkorallen. Man ser hur könscellerna sprider sig i vattnet. Koraller är fastsittande och måste naturligtvis ha yttre befruktning, läs om yttre och inre befruktning i svaret nedan. Det är ett mäktigt skådespel när korallerna på Stora barriärrevet utanför Australiens östkust släpper ut sina könsceller. Det sker på natten under veckan efter fullmåne i vårmånaderna oktober och november. För att det ska ske krävs en ökad vattentemperatur, nattmörker och att månen är i rätt fas. Courtesy of Emma Hickerson and the National Oceanic and Atmospheric Adminstration (USA), in the public domain.

Vad är fördelarna med yttre befruktning och med inre befruktning? Yttre befruktning är den ursprungligaste metoden. Denna metod är bara möjlig i vatten. Hanar och honor släpper ut könscellerna i det omgivande vattnet. Vanligen måste stora mängder könsceller avges, eftersom ett stort antal äggceller och spermier går förlorade.

Djuren satsar på kvantitet, snarare än på kvalitet i form av skydd åt könsceller och embryon. För att underlätta befruktning är det viktigt att könscellerna avges samtidigt på en bestämd plats. Hanar och honor avger sina könsceller vid en viss tidpunkt och samlas då ofta på särskilda lekplatser. Detta gäller till exempel många av våra vanligaste fiskar och flertalet ryggradslösa djur i havet.

En del landlevande djur, bland annat groddjur, uppsöker vatten vid fortplantningen och har yttre befruktning. Inre befruktning är nödvändig på land för att inte könscellerna ska dö av uttorkning, men förekommer också hos många vattenlevande djur. Befruktningen kan åstadkommas genom att spermier förs in i honans reproduktionsorgan med hjälp av hanens parningsorgan (penis).

Den kan också ske genom att hanen för in spermier i honan med hjälp av speciella extremiteter. Det senare gäller bland annat bläckfiskar, vissa kräftdjur och hajar. Hos en del av dessa djur kan spermierna vara förpackade i en så kallad spermatofor. Hos de flesta djur med inre befruktning befruktas äggcellerna inne i honans kropp varefter äggen lämnar kroppen genom äggläggning.

Sådana ägg är ofta skyddade mot uttorkning och mekaniska skador av ett eller flera tjocka äggskal. Hos många djur, t.ex. kräldjur inklusive fåglar, bildas skalen efter befruktningen. Då hindrar de inte spermierna från att nå äggcellen. Hos insekter bildas skalen före befruktningen och är försedda med ett eller flera små hål genom vilka spermierna kan ta sig in till äggcellen.

Även tjocka skal måste släppa igenom syre och koldioxid, vilket gör dem genomträngliga för vatten. Om äggen utvecklas på land, förlorar de därför vanligen vatten under den tid som embryot utvecklas inne i ägget. De flesta landdjur lägger därför äggen på fuktiga ställen. Men ägg av en del landdjur, t.ex.

vissa insekter, har en mycket låg vattengenomsläpplighet och kan ändå utbyta syre och koldioxid. Fågelägg skyddas i viss mån från vattenförlust genom att de vid ruvningen ligger i ett mer eller mindre slutet rum. Texten fortsätter efter videon.

Fiskhonan på videon är en ciklid (familjen Cichlidae) från Malawisjön i Afrika. Den äter inte upp de små fiskarna. De är i stället hennes egna yngel som söker sin tillflykt till hennes munhåla. Till skillnad från flertalet fiskar, vårdar de flesta ciklider sin avkomma. Honan ruvar de befruktade äggen i sin munhåla och även ynglen kan få en fristad där. I Malawisjön har cirka 400 ciklidarter utvecklats från en enda förfader och fyllt en mängd ekologiska nischer. Dessa arter finns inte någon annanstans. From YouTube, courtesy of the Hulsey Lab (University of Tennessee).

Vissa djur vårdar äggen och avkomman som kläcks ur dem. Detta gäller fåglar, men bland annat också vissa vattenlevande djur och en del insekter, t.ex. tvestjärtar. Eftersom chansen då blir större att avkomman överlever, behöver dessa djur inte producera lika stora mängder könsceller.

 • De satsar på kvalitet snarare än på kvantitet.
 • Andra sätt att satsa på kvalitet och öka chansen för att avkomman ska överleva är ovovivipari och vivipari,
 • Läs om detta i nästa svar.
 • Inre befruktning, ovovivipari och vivipari har utvecklats många gånger under evolutionens gång i olika djurgrupper, både på land och i vatten.2011, 2013.

Anders Lundquist Till början på sidan
Visa hela svaret

Hur länge kan en snok vara under vatten?

Gå inte på myten om huggormen – En vanlig myt är att huggormar inte kan simma, och att om du därför ser en simmande orm kan vara säker på att det inte är huggorm. Det stämmer inte alls – huggormar är utomordentliga simmare och klättrare. Huggormar simmar med hela kroppen vid ytan medan snoken bara har huvudet över ytan – dessutom kan snoken vara under vattnet i hela 30 minuter!
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Gör En Sås När Den Reducerar?

Kan snokar bitas i vatten?

Publicerat tisdag 21 juni 2016 kl 08.40 Snoken är en skicklig simmare och lever gärna nära vatten. Den har ofta ljusgula fläckar i nacken. Reptiler är växelvarma och behöver sola då och då för att hålla de 28-32 grader som är deras optimala kroppstemperatur.

I Sverige har vi tre ormarter

VattensnokHasselsnokHuggorm

Utseende

Man känner igen en snok på de ljusgula fläckarna i nacken.Det finns dock snokar utan de gula fläckarna (se bilder).Färgen på ovansidan är mörkgrå, svart, brun- eller grönaktig.Undersidan av ormen är ljus med mörka fläckar.

De stora bukplåtarna som böjer upp något mot ormens sidor har gula fläckar längst ut i kanterna.Det gör att man även hos svarta snokar kan se detta pärlband av ljusa fläckar utmed hela ormens längd strax ovanför marken.Huggormen saknar dessa fläckar.

Snoken är lång och slank med en stjärt som utgör 1/3 av ormen längdDe kan i Sverige bli 120 cm men kan längre söderut bli 180 cm lång.Huvudet övergår omärkligt i hals och kropp (Till skillnad mot huggormens trekantiga huvud).Huvudet har få och stora hudplåtar till skillnad mot huggormens många små.Pupillen är rund till skillnad mot huggormens vertikala.

Levnadssätt

Snoken lever mest på land men oftast i närheten av vattenDen är en skicklig simmare som fångar grodor, paddor, salamandrar och fisk i vattnet.Man ser lätt om det är en huggorm eller snok som simmar.

Snoken har bara huvudet över vattenytan och dyker ibland för att komma undan eller för att fånga fisk och groddjur.Huggormen blåser upp sin enda lunga och flyter som en luftmadrass så att man ser ovansidan av hela ormens längd.Huggormen jagar inte i vatten utan transporterar sig bara över vattendrag eller mellan öar.

Det är bara huggormen som är en giftorm.

Men

Snoken har också gift!Fast den är ändå ofarlig för människor.Snoken har inga gifttänder och räknas därför inte till giftormarna. Den har faktiskt giftkörtlar men den kan inte skada en människa.Dess små tänder kan inte tränga igenom människohud.Dessutom bits den inte.Giftet används till att bedöva tunnhudade bytesdjur som grodor och paddor.

Alla ormar sväljer sina byten hela.

Så gott som alltid sväljer ormen sitt byte med huvudet först.Det går lättast eftersom ben, päls, fjädrar och fjäll annars bromsar sväljandet.Detta fungerar däremot inte med en stor padda.Snoken är ett av de få djur som tål paddans giftiga hudsekret.Paddan försvarar sig dock genom att blåsa upp sig kraftigt.Snoken kan liksom alla ormar gapa riktigt stort eftersom de saknar käkled och underkäkshalvorna är delbara.Men – den kan inte gapa hur stort som helst.De måste därför ta till ett knep.

De sväljer paddan bakifrån.Paddans ben kan lätt vikas framåtNär ormen långsamt kränger sina käkar bakifrån över paddan pressas luften ur den så att den blir smal nog för snoken att svälja.

Det kan se otäckt ut att se en sorgset blickande padda på väg ner i snokens svalg.

Den är dock redan förgiftad så det är ingen idé att försöka rädda den. Dessutom fångar då snoken bara en ny padda.

Försvar

För att försvara sig ringlar den snabbt iväg, dyker eller spelar död och luktar illa.Den slänger sig på rygg med öppen mun och hängande tunga.Den sprutar också ut ett illaluktande analsekret så det verkar som om den var rutten. Lukten kan sitta kvar i flera dagar om man fått sekretet på händerna.De kan också utsöndra blod ur mun och näsborrar.För säkerhets skull har den ett fläckmönster på undersidan som kan påminna om huggormens teckning.Detta för att försöka skrämma den som inte drar sig för att äta ett ruttet kadaver.Ibland händer det att den försöker skrämmas genom att väsa och göra skenanfall med stängd mun.

Fortplantning

Alla ormar har inre befruktningHanen har två snopparParningen sker på vårenSnokhonan lägger ägg.

Förr i tiden åt man snoken. I många länder äter man fortfarande ormar. En anledning att inte äta snoken är att den är fridlyst liksom alla svenska grod- och kräldjur. Hör utan öron

Ormar har vare sig ytteröron eller trumhinna.De uppfattar markvibrationer genom käkbenen som vardera är kopplade direkt till innerörat via ett ben, columella auris, som motsvarar stigbygeln I vårt öra.Man har nyligen upptäckt att ormar kan höra lågfrekvent 80-110 Hz luftburet ljud om det är tillräckligt högt – cirka 10 000 gånger högre än det svagaste ljud vi kan höra. (Vi hör ljud med frekvenser mellan 20 och 20 000 Hz)

Visa hela svaret

När lägger snoken sina ägg?

Förändrat jordbruk ger färre snokar Snokarna lägger sina ägg i slutet av juni eller början på juli, lite beroende på hur varm våren varit. Ofta utnyttjar de människors gödselstackar och komposter där det blir varmare än i den omgivande luften. Snokäggen behöver temperaturer runt 25 grader för att utvecklas, det räcker att det är några grader kallare för att äggen inte ska kunna kläckas.
Visa hela svaret

You might be interested:  Är Potatis Nyttigare Än Pasta?

Vilken befruktning har vattensnok?

Uppgifter Skriven av Gert Svensson. Foto Gert Svensson Publicerad 16 juli 2015 Snok (Natrix natrix), kallas även vattensnok eller vanlig snok. Arten lägger ägg och har en livslängd på 25 till 28 år. Snoken är ovipar, det vill säga liksom fåglarna lägger den tämligen outvecklade ägg som tar relativt lång tid att kläckas. Honan lägger 15-30 ägg som är omgivna av ett pergamentartat, vitaktigt skal. Äggen läggs på varma ställen, ofta i gödselhögar eller i ansamlingar av ruttnande växtdelar, där den genererade värmen sörjer för att äggen utvecklas under en förhållandevis hög temperatur. Snokens saliv innehåller gift som den förlamar sitt byte med. Saliven kan inte tränga igenom människans hud och eftersom snoken inte har några huggtänder så är den ofarlig för människor. Snoken lever främst på vattenlevande djur som fisk och grodor, men kan även ta paddor, sorkar och andra smådjur. Till skillnad mot många andra ormar påverkas snoken inte av paddans gift. Snoken går i dvala redan i början av oktober. Den övervintrar på frostfritt djup företrädesvis i hål och gångar. Snoken parar sig redan i maj. Honorna lockar till sig hanarna med sina doftkörtlar. Det är många hanar som slåss om att få para sig med samma hona.
Visa hela svaret

Hur blir man av med vattensnok?

Så blir du av med snokar – Snokar kan inte skada människor, de har förvisso gift som förlamar sitt byte men saknar huggtänder vilket gör att giftet inte kommer in i människor även om de skulle bli bitna. Då snoken är fridlyst och inte utgör ett hot för varken människor eller husdjur så förespråkas ingen form av bekämpning av ormarna.
Visa hela svaret

Kan huggormar bitas när de simmar?

Västerås 26 mars 2012 07:04 Varmare tider = huggormstider. Se upp var du sätter ner fötterna. För nu har de vaknat – en månad tidigare än normalt. Annons Men först kan vi konstatera. Huggormen är räddare för dig än vad du är för den. – När du är ute i naturen passerar du massor av huggormar utan att du ser dem. De kan ligga en halv meter ifrån dig, och när de hör dina steg och vibrationerna i marken så rasslar den i väg, säger Jonas Wahlström på Skansen-Akvariet.

Ormen är en smart reptil, enligt Wahlström. Oftast slösar den inte bort en massa gift på människan. Istället sparar den giftet till sorkar och möss. – De är ju godbitarna. Dig kan den inte äta upp. Huggormen, som är fridlyst, är omgiven av en massa myter. Det som är sant är i alla fall att ju större orm desto mer gift.

Men den svarta huggormen är inte giftare än den vanliga arten. Hur är det då med äspingarna? Att ormungarna är så giftiga att honan tvingas föda dem i träd så att de faller ner till marken om hon mot all förmodan skulle bli biten? – Nej, nej, det är inte sant.

Det finns de som bedyrar att de till och med har sett huggormar föda i träd, men huggormar tar sig inte upp i träd. Och äspingarna har inte alls så mycket gift i sig. Annons Annons Men om man skulle råka bli biten – vad ska man göra då? – Du ska definitivt inte göra som John Wayne gjorde i de gamla cowboyfilmerna, han tog ju fram en kniv och började skära i huden.

Ta det istället lugnt och gå till doktorn. Du kan inte veta om du är allergisk och det är det man dör av. Ungefär en person var åttonde år dör av ormbett. Men det går att skydda sig mot bett genom att använda gummistövlar när du är ute i naturen. – Deras huggtänder är bara tre millimeter, så de kan inte bita igenom det.

 1. Däremot gör det ont att bli biten av en orm.
 2. Det kan värka ordentligt och svullnaden kan bli rejäl.
 3. Huggormar är liksom alla andra ormar skickliga simmare och den trivs vid badplatser.
 4. Och den kan hugga i vattnet, enligt Jonas Wahlström.
 5. Men då krävs det att du tar tag i den så att den får en fast punkt.

Det är inte så att den simmar omkring och planlöst hugger folk.
Visa hela svaret

Får man slå ihjäl en snok?

Orm på tomten Solen lockar fram ormarna ur sina gömställen. Av våra svenska ormar är det bara huggormen som är giftig, men den går aldrig till anfall och biter inte om man inte trampar nästan rätt på den. Alla andra ormar är ofarliga. Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilken Ost Är Bäst Till Pizza?

Hur lockar man fram en snok?

Konsten att locka en orm – Sveriges Natur FRÅGOR & SVAR * Hur får jag snok på tomten? Och vilka hudkrämer är bäst för miljön? Läs frågor och svar om miljö och våra vilda grannar. De första åren vi bodde i vårt hus hade vi en stor snok som verkade bo under altantrappan och som soliga dagar solade hem-trevligt på altanens stenar.

 1. Nu har vi inte sett till den på ett par år.
 2. An man göra något för att uppmuntra snokar att hitta vår eminenta altantrappa, eller visa sig i närområdet? Johan Bjellvi och sönerna Gustaf 5 och Folke 3, Göteborg SVAR: Snokar behöver mat, husrum, och en plats att övervintra.
 3. Snoken lever bland annat av groddjur och fiskar, därför är trädgårdsdammar som lockar grodor och salamandrar bra.

Snokar gillar stenrösen, både som boplats sommartid och för att övervintra. Din altan verkar ju duga men om du vill höja oddsen så anlägg en stenmur eller ett stenröse. Öppna komposthögar är också bra. Där lägger snokar sina ägg. Isak Isaksson, biolog, Naturskyddsföreningen.
Visa hela svaret

Vad händer om man blir biten av en snok?

Juli är den månad då flest människor uppsöker vård på grund av huggormsbett, kanske främst för att många då rör sig mycket i skog och mark. Att bli biten är inte en sådan småsak som många kanske tror, inte ens för vuxna och friska människor. Även om man inte skulle sväva i livsfara kan bettet innebära ett trist avbrott i sommarplanerna och det kan ta ett bra tag innan man repar sig.

 • Läkare Eero Kitinoja påminner om att man alltid ska uppsöka läkarvård då man blivit biten av en huggorm.
 • Är den som blivit biten ett barn, en äldre person eller en vuxen med allvarliga grundsjukdomar behövs sjukhusvård, säger Kitinoja.
 • Man kan tänka att det inte är så farligt för en vanlig frisk vuxen människa, men varje gång man blir biten ska man söka sig raka vägen till läkare.

Har man inga symtom kan man kanske ta sig till läkarvård själv, men börjar symtomen dyka upp ska man kontakta larmcentralen. Ett ormbett ska tas på allvar även om man är vuxen och frisk. Hur ens kropp reagerar på ormbettet är individuellt. – Barn får mer eller mindre alltid ordentliga symtom och därför ges de alltid sjukhusvård.

Vuxna kan klara sig med lindriga lokala symtom men kan lika väl få en anafylaktisk shock och det kan komma kvickt, säger Kitinoja. Var på kroppen man blir biten påverkar inte symtomen, förutom om man blir biten nära huvudet eller halsen. Då kan lokal svullnad täppa till andningsvägar. Får man en anafylaktisk chock, en allergisk reaktion är det bråttom.

Andningsvägar kan täppas till och orsaka andfåddhet och då ska hjälp omedelbart tillkallas. Har man allmänna symtom så som illamående, magont, diarré, blir trött och medvetandet sviktar är det också läge att ringa nödcentralen. Lägger Vattensnoken Hårda Eller Mjuka Ägg Bildtext Kortisonmedicinen Kyypakkus är inte till stor hjälp vid huggormsbett. Bild: Yle ormbett,kyypakkaus Något som många har hemma och på stugan är kortisonmedicinen Kyypakkus. Enligt Kitinoja kan man ta medicin men den hjälper inte värst mycket. – Det skadar inte, man kan bra ta den, men man kan inte räkna med att saken är ur världen i och med det. Lägger Vattensnoken Hårda Eller Mjuka Ägg Bildtext Snokbett kan orsaka infektion. Bild: Yle/Annika Holmbom snok,orm,runsala,Ruissalo,helt åt skogen,helt åt skogen tältar på runsala Att veta om barnet blivit bitet är inte alltid så lätt. De allra minsta kan kanske inte berätta själva vad som hänt och alltid kan man inte hitta märken efter bettet.

 1. Barn kanske inte heller känner igen en huggorm.
 2. Det har varit fall där barnen sagt att en mask har bitit, men det finns orsak att alltid ta det på allvar.
 3. Hellre söker man sig bort från stugan eller holmen i onödan än att stanna kvar och vänta och se om det blir någon reaktion.
 4. Om det är en snok som bitit behövs inte sjukhusvård, men det finns risk för infektion och det finns behov för stelkrampsvaccination ifall den inte är i kraft.

– Men är det frågan om barn ska man inte lita på vad de säger om vad som bitit dem ifall en vuxen inte sett vad som hänt. Man ska ta situationen på allvar även om barnen tycker att det var något annat än en huggorm, råder Kitinoja.
Visa hela svaret

Vad äter en Vattensnok?

Föda och födosök – Snokens saliv innehåller gift som den förlamar sitt byte med. Saliven kan inte tränga igenom människans hud och eftersom snoken inte har några huggtänder så är den ofarlig för människor. Snoken lever främst på vattenlevande djur som fisk och grodor, men kan även ta paddor, sorkar och andra smådjur. Till skillnad mot många andra ormar påverkas snoken inte av paddans gift.
Visa hela svaret