Varför Flyter Ett Ägg I Saltvatten?


Varför Flyter Ett Ägg I Saltvatten
Har du hört att man flyter bra i Döda havet? Det är ett hav med hög salthalt. Flaskorna varierar i salthalt, kan du gissa vilken som har högst? Har du hört att man flyter bra i Döda havet? Det är ett hav med hög salthalt. Flaskorna varierar i salthalt, kan du gissa vilken som har högst? Detta experiment är en modell för vattnets densitet.
Visa hela svaret

Varför flyter föremål i saltvatten?

Det magiska ägget Arkimedes princip säger att ett föremål som är nedsänkt i en vätska påverkas av en uppåtriktad kraft, som är lika stor som den undantränga vätskans tyngd. Förenklat kan man därför säga att när ett föremål tränger undan vatten som väger mer än föremålet självt, kommer föremålet att flyta,

 1. När ett föremål tränger undan vatten som väger mindre än föremålet, kommer det att sjunka, för då är tyngdkraften större än lyftkraften som kommer från det undanträngda vattnet.
 2. När föremålet tränger undan vatten som väger lika mycket som föremålet självt, kommer det sväva,
 3. Saltvatten har högre densitet än sötvatten (kranvatten).

Densitet är ett mått på ett ämnes volymmassa (massa/volym) eller med andra ord ett ämnes täthet. Saltvattnet har högre densitet än ägget och det kommer därför flyta i det salta vattnet. Sötvattnet har lägre densitet än ägget och det kommer därför att sjunka i sötvattnet.

Fyll båda glasen med vatten. Blanda i salt i ett av glasen. Lägg i ett ägg i varje glas.

Se vad som händer med äggen! I vilket glas flyter ägget och i vilket sjunker det ner till botten? Varför? Vad mer, förutom ägg, flyter i saltvattnet? En potatisklyfta flyter till exempel också i saltvatten, medan den sjunker i vanligt kranvatten. Har du fler exempel? Kan du genom att tillsätta mer vatten få något som inte flöt innan att flyta? Källa: Uppsala vattencentrum (2006).
Visa hela svaret

Vad är det som gör att saker flyter?

Flytförmåga – Flytförmåga bestäms av en kropps densitet i jämförelse till vätskans densitet. Ett föremål som har lägre densitet än vätskan flyter. Ett föremål med lägre densitet än luft svävar (jämför Arkimedes princip ).
Visa hela svaret

Har saltvatten högre densitet än sötvatten?

Undervisningstips och tilläggsinformation – I boken finns rutor som förklarar formler för uträkningar inom fysiken. I början av lärarmaterialet till kapitel 1 finns ett dokument med bokens alla formler samlade. I dokumentet finns även några tilläggsuppgifter att räkna.s.52 Inledningsbilden kan ge upphov till många diskussioner Hur högt måste lufttrycket inne i en tryckluftshall vara för att hålla hallen uppe? Här kan vi reducera problemet till skillnaden i lufttryck på insidan jämfört med på utsidan.

 • Vi utgår från lufttrycket utanför och kallar det P.
 • Trycket inne i hallen måste då vara högt nog för att lyfta materialet hallen är byggd av.
 • Vi kan anta att materialet väger 10 kg per kvadratmeter.
 • En kvadratmeter av materialet dras då mot marken med en kraft av 10 kg ⋅10 m/s²=100 N.100 N per kvadratmeter är 100 Pascal.

Det kan uttryckas som 1 hPa vilket är detsamma som 1 millibar. Lufttrycket inne i hallen trycker lika mycket åt alla håll, vilket betyder att det räcker att trycket inne i hallen är en millibar högre än trycket utanför för att hallen ska hållas utspänd.

You might be interested:  Hur Många Ägg Under Påsk?

Dock räcker det inte för att hålla hallen stabilt i blåsväder och i snöväder. Därför kan tryckskillnaden vara två millibar mellan ut- och insidan.s.53 Vattenglaset och kartongbiten Häll vatten i ett dricksglas och täck glasets öppning med en pappskiva. Dricksglaset behöver inte vara helt fullt med vatten.

Håll fast skivan med ena handen och vänd upp och ner på glaset och notera att skivan blir kvar. Skivan kommer att bukta ner en aning och därmed minskar trycket inne i glaset. Det yttre atmosfärstrycket trycker upp skivan.s.55 Ägget i bägaren Saltvatten är tyngre, har alltså högre densitet, än vanligt vatten och därför flyter ägget.

Matoljan är lättare, har alltså lägre densitet än saltvattnet, och lägger sig ovanpå saltvattnet. Ägget, som har en densitet mellan saltvattnets och oljans, lägger sig i mitten. När du tillsätter salt blir vattnet tyngre och får högre densitet. Om du tillsätter tillräckligt mycket salt kan ägget flyta.

Diskutera med eleverna om de har märkt att det är lättare att simma i salt vatten än i sött vatten. Detta beror på densiteten och att du tränger undan mera vikt i saltvatten än i sötvatten. Saltvatten har högre densitet än sötvatten. Eleverna behöver en densitetstabell när de gör experimentet.

Pdf-dokument att skriva ut.s.58 Jordmånen på främmande planet Jobba i par. Den ena i paret är forskaren som finns på jorden medan den andra är roboten, som finns på en annan planet. Robotarna och forskarna skall vara så långt från varandra det går, helst i olika rum. Vi föreställer oss att roboten är placerad på en främmande planet och ska skicka data till en forskare hemma på jorden.

Roboten tar med sig de tre mjölkpaketen till sin plats på den främmande planeten. Hen väljer ut ett av paketen, som alltså består av 1 liter jord, tar en bild av det då det står på vågen och skickar bilden, från vilket framgår provets massa, till forskaren.

 1. Forskarens uppgift är att först räkna ut densiteten för jorden på bilden.
 2. Sedan kan hen väga upp en deciliter åt gången av de olika proven hen har i skålarna och räkna ut deras densiteter för att kunna avgöra vilket av proven som motsvaras av jorden från den främmande planeten.s.60 Vad flyter, vad sjunker? Att en del material flyter och andra sjunker beror på materialets täthet, densitet.

Frigolit har låg täthet, till och med lägre än vad vatten har. Därför flyter det på vatten. Järn har hög täthet, högre än vatten. Därför sjunker det i vatten. Vilka material har lägre densitet än vatten och vilka har högre? Testa olika föremål av till exempel sten, trä, porslin, glas, stearin, olja, koppar, aluminium, kork.

Ägget är tyngre än vattnet. Vi säger att ägget har högre densitet eller täthet än vatten. Korken har däremot lägre densitet än vattnet och därför flyter korken medan ägget sjunker. Dricksglaset i punkt 4 sjunker direkt eftersom det stjälper och fylls med vatten. Om ni däremot stöder upp glaset med handen eller sätter något tungt i botten hålls det flytande.

Det hålls också flytande ifall ni har en del vatten i botten på glaset. Stora passagerarfartyg balanseras ofta med vatten i tankar långt nere i båten, så kallade ballasttankar.s.63 Vattnets lyftkraft När eleverna har märkt ut vattenytans läge på mjölkpaketet kan du be dem räkna ut volymen för den delen av paketet som är under vattenytan.

You might be interested:  Varför Är Honung Bra När Man Är Sjuk?

Använd gärna enheten dm så att resultatet är lätt att omvandla till liter. Låt dem sedan fundera på hur mycket den volymen vatten skulle väga. Alternativt kan man helt enkelt tömma paketet med sand och sen fylla det med vatten upp till vattenlinjen och väga det. Video: Titta på videon om varför skepp flyter.

Videon (Yle Arenan, Vetamix, 3 min) s.66 Hur mycket lättare blir ett föremål som sänkts i vätska? Tänk på att du behöver göra den mättade koksaltslösningen i god tid före experimentet. Natriumkloridens löslighet vid 20 °C är 35,9 g per 100 g vatten. Det motsvarar en salthalt av 26,43 % och då är lösningens densitet 1,199 g/cm³.

Lösligheten ökar bara lite vid ökad temperatur. Etanol finns i olika brännvätskor, till exempel i Sinol eller Marinol. Diskutera vad vågens resultat beror på. Hur hänger det ihop med Newtons tredje lag? En våg visar alltid motkraften till lyftkraften. Arkimedes princip: Om en sten läggs i vatten så kommer den att sjunka.

Det beror på att stenens densitet är större än vattnets. Samtidigt kommer stenen att vara lättare när den är under vattnet än vad den är ovanför i luften. Det beror på vattnets lyftkraft som påverkar stenen uppåt. Denna lyftkraft kommer att vara lika stor som tyngden av det vattnet som trängs undan av stenen.s.70 Vilken spets tränger lättast in i apelsinen? Ju spetsigare ett föremål är, desto mindre är ytan som kraften koncentreras till.s.72 Den sprutande flaskan Det sprutar från det nedersta hålet i flaskan både längst tid och med den längsta strålen.

 1. Trycket i strålen avtar steg för steg uppåt.
 2. Trycket i vattnet blir större ju djupare ner i flaskan vi kommer.
 3. Så är det också när man dyker: ju djupare ner man kommer, desto större blir trycket eftersom man har mer vatten ovanför sig.
 4. Video: Titta på videon om luft och lufttryck.
 5. Experimentet på sidan 72 i boken visas i detta videoklipp.

Vi får också veta hur ett flygplan hålls i luften och vad som skulle hända om ett fönster skulle gå sönder när flygplanet befinner sig på hög höjd. Videon (Yle Arenan, Vetamix, 10 min) Video: Titta på videon om lufttryck, den mystiska glaskulan. Går det att blåsa upp en ballong inne i en glasbehållare? Jonas experimenterar och förklarar.

Videon (Yle Arenan, Vetamix, 5 min) Visa eleverna hur man kan flytta mätaren för att mäta trycket på olika djup. Enklast görs det om man fyller bassängen ända upp och använder rutnätet för att visa djupet. Låt sedan eleverna experimentera själva med exempelvis olika former på bassängen eller med att avlägsna trycket från jordens atmosfär.

Simulering av tryck s.75 Bygg en modell av ett vattentorn Den enklaste varianten här är att trä en slang på en tratt och låta tratten fungera som vattentorn och slangen utgöra vattenledning. Hur högt kan du lyfta den fria ändan av slangen och fortfarande få vatten att strömma ur den? Det har ingen betydelse hur lång slangen är, så jobba gärna med en rejält lång slang för att betona hur systemet fungerar.

You might be interested:  Är Det Mjölk I Pasta?

Det är endast höjden som avgör. Givetvis kan ni utveckla ert vattentorn och göra en vacker modell med förgreningar på slangen.s.76 Lufttornet Ju lägre ner i lufttornettornet något som kan komprimeras placeras, desto mer trycks det ihop av det som finns ovanför i tornet. Om 20 elever placerar sig ovanpå varandra kommer 19 elever att trycka ihop den elev som är längst ner.

Den som är näst längst upp har bara en kompis som pressar på.s.79 Bygg din egen barometer Så här fungerar barometerburken: Högt atmosfärstryck trycker på ballonghinnan och får den att bukta inåt. Den fasttejpade ändan av sugröret sjunker, vilket får den andra ändan att lyftas upp.

 1. När atmosfärstrycket är lågt är luftens tryck inuti burken högre och lyfter upp den tejpade delen av sugröret som börjar peka neråt.
 2. Temperaturen påverkar också atmosfärstrycket så att din barometer behöver en konstant temperatur för att vara exakt.
 3. Håll barometern borta från ett fönster eller andra platser som upplever temperaturförändringar.

Med hjälp av en barometer kan du förutsäga vädret. Vädermönster är förknippade med regioner med högt och lågt atmosfärstryck. Stigande tryck är förknippat med torrt, svalt och lugnt väder. Snabbt sjunkande lufttryck förutsäger regn, vind eller stormar. ● Snabbt stigande tryck som startar från genomsnitt eller högt tryck under vackert väder indikerar att en lågtryckscell närmar sig.

Du kan förvänta dig att trycket börjar sjunka när dåligt väder närmar sig. ● Snabbt stigande tryck efter en period med lågt tryck innebär att du kan förvänta dig en kort period med bra väder. ● Långsamt stigande barometertryck under en vecka indikerar bra väder som håller fast ett tag. ● Långsamt fallande tryck indikerar närvaron av ett närliggande lågtryckssystem.

Förändringar i ditt väder är osannolikt just nu. ● Om trycket fortsätter att sjunka långsamt kan du förvänta dig en lång period av dåligt väder. ● Ett plötsligt tryckfall över några timmar indikerar en storm som närmar sig inom 5–6 timmar. Stormen involverar förmodligen vind och nederbörd, men kommer inte att pågå länge.
Visa hela svaret

Varför flyter apelsiner?

Resultat – Apelsin flyter i vatten. Det är många frukter och nötter som kan sprida sina frön genom att de flyter på vatten och till och med till andra världsdelar. När du skalar bort skalet så sjunker apelsinen. Skalet är också hydrofobt, medan en skalad apelsin kan ta upp vatten. Det är viktigt att ha flytväst när man är i en båt.
Visa hela svaret

Hur påverkar salt vattnets densitet?

Uppdaterad 7 december 2020 Publicerad 4 juni 2009 Vattendragen som mynnar ut i Östersjön tillför sötvatten och minskar havets salthalt. Densiteten hos sötvatten är lägre än saltvatten, vilket påverkar havsvattenståndet i Östersjön. I Bottenviken är salthalten 3-4 promille, i Bottenhavet 5-6 promille, i Egentliga Östersjön 6-9 promille och i Västerhavet 15-30 promille.

 1. Mängden salt i havet är relativt konstant.
 2. Om vatten med låg salthalt tillförs systemet innebär detta att densiteten sjunker.
 3. Eftersom mängden salt är densamma ökar därför volymen.
 4. Detta medför i sin tur ett högre vattenstånd.
 5. Bottenvikens vattenstånd är på grund av detta alltid 35-40 cm högre än Skagerraks.

Eftersom varje mätstation ges ett eget årsmedelvattenstånd syns inte detta i vattenståndsdiagrammen.
Visa hela svaret