Hur Blir Ett Ägg Befruktat?


Hur Blir Ett Ägg Befruktat
Hur blir jag gravid?

Du är här:

En graviditet börjar med att ett ägg och en spermie smälter ihop. De flesta som har en livmoder och äggstockar kan bli gravida men möjligheten brukar minska efter 30-årsåldern. Det vanligaste är att spermier kommer med från penisen in i slidan vid ett slidsamlag.

 1. Spermierna simmar genom livmodern och upp i äggledarna där de kan möta ett ägg.
 2. Den spermie som smälter ihop med ägget befruktar ägget.
 3. Efter några dagar når det befruktade ägget livmodern och fastnar i livmoderns slemhinna.
 4. Där börjar det växa och utvecklas till ett foster.
 5. Det är starten för en graviditet.

Befruktning kan också ske genom så kallad insemination. Då förs spermier in i livmodern med en spruta och en plastslang. Det görs oftast på sjukhus eller särskilda kliniker för insemination. Du kan också inseminera själv eller med hjälp av någon. Den som vill bli gravid men som inte har någon partner eller där partnerns spermier inte funkar kan bli gravid med donerade spermier, alltså spermier från en annan person.
Visa hela svaret

Hur känns det när ett ägg blir befruktat?

Känna befruktning Hur Blir Ett Ägg Befruktat » » Känna befruktning Senast uppdaterad: 24 sep, 2018 Mötet mellan ägg och spermie sker äggledaren. Äggledaren har förmågan att kunna fånga äggen vid ägglossning och se till att spermierna tar sig dit från livmoder för att kunna befrukta ägget. Varje cell i kroppen innehåller arvsmassa.

 1. För att ägget skall kunna befruktas måste ägget halvera sitt DNA genom en så kallad reduktionsdelning.
 2. Spermiens arvsmassa kan på så vis ersätta det DNA som ägget gjort sig av med.
 3. Ett befruktat ägg får då helt ny uppsättning arvsmassa.
 4. Det befruktade ägget består av en enda cell som inom ett dygn delar sig till två celler.

Efter omkring 5-6 dagar har embryot utvecklats till en blastocyst med en vätskefylld hålighet inuti. Den består av ett yttre lager av celler som senare kommer att bilda moderkaka och fosterhinnor, samt av den inre cellmassan, vilken kommer bilda själva fostret.

 • Änns det? Vid befruktningen är ägget ca 0,1 mm i diameter.
 • Spermierna är ännu mindre, från huvud till svanstipp är de ungefär hälften så stora som äggets diameter.
 • Själva befruktningen, alltså när spermien tar sig in i ägget, märks inte av kvinnan.
 • Däremot är det mycket annat som pågår runt äggstockar och livmoder, som ibland kan uppfattas av kvinnan.

Ägglossningen i sig kan ge en del symptom, som exempelvis ont i nedre delen av magen, vilket ofta beror på att det bildats en hormonkörtel (gulkroppen) i äggstocken. De viktigaste hormonerna vid ägglossningen är östrogen och gulkroppshormonet (progesteron).

Hormonerna främjar livmoderns slemhinna att bli tjock och näringsrik för att kunna ta emot det befruktade ägget. Ungefär fem dagar efter att befruktningen har skett har det befruktade ägget omvandlats till en blastocyst och vandrat ner till livmodern där den fäster i livmoderslemhinnan. Detta känner vissa kvinnor av genom att det kan uppstå en liten blödning, en så kallad implantationsblödning.

Graviditet Efter ytterligare ungefär två veckor kan kvinnan känna av tidiga graviditetssymptom. Det sker ungefär i samband med att hon upptäcker att mensen är försenad. Exempel kan vara spända och ömmande bröst, en känsla av trötthet, samt humörsvängningar.

En del kvinnor drabbas av graviditetsillamående och det brukar smyga sig på ungefär cirka 2 veckor efter utebliven mens (6:e graviditetsveckan). Om mensen är försenad några dagar är det bra att göra ett graviditetstest, antingen hos sin barnmorska eller genom ett självtest som finns att köpa på apotek eller i matvarubutik.

Båda sätten är tillförlitliga eftersom testmetoden är densamma. Terése Arvidsson har arbetat inom koncernen sedan 2007 och sen november 2021 arbetar hon inom Eugin Sweden, ägare av Nordic IVF och Stockholm IVF. Hon har tidigare arbetat inom Nordic IVF och har en bakgrund som embryolog på Nordic IVF i Göteborg. Terése arbetar i nära samarbete med HR i projekt inom marknadsföring, kommunikation och övriga uppdrag kopplat till koncernen. : Känna befruktning
Visa hela svaret

Var utvecklas ett befruktat ägg till ett foster?

Kroppen börjar bildas – Efter ungefär 4 dagar når embryot, som nu kallas morula, fram till livmoderhålan. Här utvecklas embryot till en blastocyst under 5:e dagen, vilket innebär att två typer av celler bildats – inre cellmassan som kommer bilda själva fostret, samt ett yttre cellager som kommer bilda moderkaka och fosterhinnor.

Runt embryot finns ett skyddande skal som embryot nu tar sig ut igenom för att implantera, vilket innebär att fästa in i livmoderns slemhinna. I samband med implantationen kan vissa kvinnor märka av en liten blödning, vilken är helt ofarlig. Efter detta kommer en period av snabb celldelning där grunden läggs för kroppen och efter en tid bildas små knoppar som senare kommer att utvecklas till armar och ben.

Celler bildar en ytterhud runt embryot. Denna kommer med tiden att utvecklas till riktig hud med hårsäckar, talgkörtlar och allt annat som utgör huden hos det färdigutvecklade barnet. Terése Arvidsson har arbetat inom koncernen sedan 2007 och sen november 2021 arbetar hon inom Eugin Sweden, ägare av Nordic IVF och Stockholm IVF. Hon har tidigare arbetat inom Nordic IVF och har en bakgrund som embryolog på Nordic IVF i Göteborg. Terése arbetar i nära samarbete med HR i projekt inom marknadsföring, kommunikation och övriga uppdrag kopplat till koncernen.
Visa hela svaret

Hur vet man om man har blivit befruktad?

De allra flesta kvinnor känner inte av några graviditetssymptom innan det befruktade ägget fäster i livmodern. Det sker flera dagar efter befruktningen. Andra börjar fundera först när mensen uteblir.
Visa hela svaret

När vet man om ägget är befruktat?

Gravid i vecka 3 Hur Blir Ett Ägg Befruktat Ägget är befruktat. Den här veckan kommer det att fastna i livmodern. Flimmerhår hjälper det befruktade ägget att glida från äggledaren ner till livmodern. Efter tre till fyra dagar når det fram. Så fort ägget är befruktat börjar cellerna att dela på sig och växa.

 • De första dagarna får ägget sin näring från något som kallas gulesäcken.Sex till åtta dagar efter befruktningen brukar ägget fastna inne i livmodern.
 • Slemhinnan i livmodern anpassar sig för att ta emot ägget.
 • Ytan på ägget blir lite klibbig för att ägget ska fastna bra i livmoderns slemhinna.
 • När ägget har fastnat i slemhinnan bildar de yttre delarna av ägget moderkakan.

Moderkakan brukar oftast sitta fast i den övre delen av livmodern. När ägget fastnar i livmodern är det ganska vanligt att få en, En sådan blödning kan förväxlas med en mens. Vid plockar läkaren först ut ägg. Spermier kan sedan befrukta ägg utanför kroppen.

Efter 2–6 dagar kan det befruktade ägget föras in i livmodern, där det kan fastna i livmoderslemhinnan. Graviditeten räknas från den senaste mensens första dag, alltså ungefär två veckor före befruktningen. Det är ovanligt att du som är gravid känner av graviditeten så här tidigt. Livmodern är ungefär så stor som ett litet päron.

När du är gravid eller planerar att bli gravid ska du undvika alla former av alkohol och droger. Ibland blir det ingen graviditet när man försöker att befrukta ett ägg med spermier. Det kan bero på olika saker. Det är vanligt med barnlöshet och det kan finnas hjälp att få.

 1. Det finns alltid en risk för att fostret ska ta skada om du dricker alkohol under graviditeten.
 2. Därför ska du avstå helt från alkohol om du planerar att bli gravid eller om du är gravid.
 3. Låt bli tobak under resten av graviditeten.
 4. Med tobak menas cigaretter, snus, e-cigaretter och vattenpipa.
 5. Ju mindre tobak som fostret i magen utsätts för, desto bättre.
You might be interested:  Var Lägger Bananflugor Sina Ägg?

Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska, Mödrahälsovårdsenheten, Stockholm Caroline Lilliecreutz, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Lotta Persson, illustratör, Göteborg Ove Nilsson, läkare, professor emeritus i anatomi, Uppsala universitet.
Visa hela svaret

Hur stor är chansen att bli gravid på första försöket?

Hur många lyckas med IVF första gången? Hur Blir Ett Ägg Befruktat » » Hur många lyckas med IVF första gången? Senast uppdaterad: 17 jun, 2022 Att genomgå IVF är för de flesta en speciell tid och många upplever det som en berg-och-dalbana. Det kan vara påfrestande både känslosamt och fysiskt för båda parter och man brottas kanske med många frågeställningar gällande livet i stort men även gällande behandlingen i sig.

Det är många som väljer att inte berätta för sin omgivning om sina IVF-försök för att slippa känna press från andra, medan det för vissa är helt naturligt att berätta om det. Oavsett hur man väljer att göra så ska man göra det som känns bäst för en själv. När det gäller IVF och även andra typer av fertilitetsbehandlingar så är det mycket som ska stämma för att behandlingen ska lyckas, och många gånger gör det också det glädjande nog.

Två personers likheter och olikheter ska stämma överens för att möjligheten ska skapas för en ny människa att bildas. När man sätter igång med sin behandling är det bra om man är beredd på att det kanske inte fungerar direkt. Det kan komma att behövas ett antal försök innan man når målet.

 • Resultat En IVF-läkare planerar behandlingen så att den ska kunna utföras på ett så optimalt sätt som möjligt.
 • Detta sker utifrån all information från fertilitetsutredningens analyser och resultat, samt läkarens kunskaper och erfarenheter.
 • Utifrån detta görs en plan, tillsammans med paret eller kvinnan, för hormonstimulering, ägguttag, befruktning, odling och återföring av embryon.

För de par eller kvinnor som genomgår en embryoåterföring blir ungefär en tredjedel gravida på första försöket. Den här siffran är dock starkt beroende av kvinnans ålder. Om ett par eller kvinna genomgått tre embryoåterföringar får ungefär 70 % av dem ett barn.

Det är därför väldigt viktigt att se varje behandling som ett delförsök i en serie av behandlingar. Det finns även metoder för att sortera fram embryon med hög kvalitet, exempelvis genom blastocystodling (även kallat långtidsodling). En förutsättning för att kunna göra långtidsodling är att det finns möjlighet att skapa flera embryon vid varje stimulering.

Vissa saker kan variera mellan behandlingarna. Exempelvis, läkaren kan behöva justera hormondoserna till andra behandlingen för att resultaten ska kunna förbättras, efter att man sett hur första stimuleringen utvecklade sig. Kvalitet hos ägg och spermier kan också variera mellan cykler, vilket också gör att chansen att lyckas kan vara variera mellan olika behandlingar. Terése Arvidsson har arbetat inom koncernen sedan 2007 och sen november 2021 arbetar hon inom Eugin Sweden, ägare av Nordic IVF och Stockholm IVF. Hon har tidigare arbetat inom Nordic IVF och har en bakgrund som embryolog på Nordic IVF i Göteborg. Terése arbetar i nära samarbete med HR i projekt inom marknadsföring, kommunikation och övriga uppdrag kopplat till koncernen.
Visa hela svaret

Kan man bli gravid även fast killen inte kommer i dig?

Avbrutet samlag

Du är här:

Detta är en mycket osäker metod eftersom det kan vara svårt att dra ut penis i tid. Det kan också finnas spermier även i försatsen. Försatsen är den genomskinliga och hala vätska som kommer från urinröret innan utlösningen. Det kan också finnas sperma kvar i urinröret från en tidigare utlösning.

 • Vilket innebär att ett samlag efter tidigare utlösning kan leda till graviditet.
 • När passar avbrutet samlag? Avbrutet samlag kan passa om du planerar att skaffa barn inom kort och det inte gör något om det blir tidigare än planerat.
 • När passar inte avbrutet samlag? Avbrutet samlag kan lätt leda till oönskad graviditet och passar därför inte om du absolut inte vill bli gravid.

Avbrutet samlag skyddar inte mot, Ida Friedmann, 1177.se, nationella redaktionen Johanna Larback, barnmorska, Stockholms Ungdomsmottagningar Kondom och femidom skyddar mot könssjukdomar. Använd kondom eller femidom om du har vaginala eller anala samlag med någon annan.

 • Det finns olika sätt att skydda sig mot oönskad graviditet.
 • De olika sätten brukar kallas för preventivmetoder eller preventivmedel.
 • Ondom och femidom är de enda metoderna som också skyddar mot könssjukdomar om de används på rätt sätt.
 • Lust till sex kan variera från person till person, och vara olika stark i olika perioder av livet.

Sexuell upphetsning kan starta i hjärnan av olika upplevelser och tankar. Upphetsningen kan också starta i kroppen genom beröring och smekningar, av dig själv eller någon annan. : Avbrutet samlag
Visa hela svaret

Vad ska man undvika att äta när man försöker bli gravid?

Stärk din hälsa inför en framtida graviditet

 1. Du är här:

Innehållet gäller Kalmar län Det finns olika faktorer som kan påverka möjligheten att bli gravid, det vill säga din fertilitet. Levnadsvanor hos både kvinnor och män spelar roll. Mat och motion, tobak och alkohol kan påverka. Ålder har stor betydelse och även miljö och sexuellt överförbara sjukdomar.

Det är en fördel om du så tidigt som möjligt i livet har hälsosamma levnadsvanor. Det är dock aldrig försent att förbättra din livsstil. Att skaffa dig bra vanor redan innan en graviditet skapar goda förutsättningar inte bara för att bli gravid, utan även för din graviditet och för barnets uppväxt. Mödrahälsovården i Region Kalmar län erbjuder kostnadsfri kontakt med en hälsokoordinator som kan stötta dig till goda levnadsvanor.

Kontakta din för mer information. Kvinnlig fertilitet når en topp vid 22 års ålder och minskar därefter sakta till omkring 35 års ålder, varefter den faller snabbare fram till klimakteriet, Efter 35 års ålder ökar även riskerna för komplikationer under både graviditet och förlossning.

 1. Det är därför extra viktigt att ha goda levnadsvanor.
 2. Lder är även en faktor för män eftersom spermiekvalitén blir sämre med stigande ålder.
 3. Du behöver ha ägglossning för att kunna bli gravid.
 4. Ägglossningen inträffar ungefär 14 dagar innan nästa mens.
 5. Kan ske vid vaginalt samlag från fem dagar innan ägglossning till dagen efter ägglossning.

Detta eftersom spermierna kan överleva upp till fem dygn och ägget kan bli befruktat under ungefär ett dygn från att det lossnat. Det är svårt att veta precis när ägglossningen ska ske. Det är bra att kartlägga din menscykel för att bättre ha koll på när ägglossningen ska ske.

You might be interested:  Smoothie Recipes To Gain Weight?

Bra mat för din fertila hälsa Kosten är av betydelse både för kvinnan och mannen. Ät en varierad och näringsrik kost med mycket frukt och grönsaker. Ät mer av mat som innehåller mycket näring, så som fisk, skaldjur, ägg, inälvsmat, kött, mörkgröna grönsaker, baljväxter, nötter och frön. Var försiktig med fisk enligt rekommendationerna för gravida.

Folat/folsyra är ett B-vitamin som är viktigt för både kvinnor och män. Folat finns bland annat i gröna bladgrönsaker, baljväxter, fullkornsprodukter och bär. Bra nivåer av folat ökar chanserna för att fostret ska utvecklas normalt under de första veckorna.

Folat kan också motverka tidiga missfall och ryggmärgsbråck. Gravida rekommenderas att ta tabletter med 400 mikrogram folsyra varje dag fram till tolfte graviditetsveckan. Ett stort intag av koffein kan minska din fertilitet. Koffein finns i till exempel kaffe, te, läsk, energidrycker och choklad. Det finns också ett samband mellan ett stort koffeinintag hos kvinnan och tidigt missfall.

Rekommendationen är därför max 200 mg koffein/dag, vilket motsvarar ungefär två-tre koppar kaffe eller fyra koppar te. är bra för din allmänna hälsa, kan förbättra mäns spermakvalitet och ökar chanserna för en hälsosam graviditet. Se till att du både får vardagsmotion och regelbundna pauser om du sitter mycket.

 • Du bör också få till någon pulshöjande aktivitet, så som till exempel power walk, simning, gympa, cykel eller dans, gärna minst 30 minuter om dagen.
 • Samt någon form av styrketräning två gånger per vecka.
 • Om du är i god fysisk form ökar även ditt mentala välbefinnande.
 • En hälsosam vikt är bra för både män och kvinnors fertilitet.

Både undervikt och kan göra att ägglossningen uteblir vilket minskar dina chanser att bli gravid. Övervikt kan försämra spermakvaliteten för män. För kvinnor ökar risken för att senare drabbas av missfall, graviditetsdiabetes, missbildning, havandeskapsförgiftning och fosterdöd.

 • Det kan också ge en mer komplicerad förlossning.
 • En aktiv kan försvåra chanserna att bli gravid.
 • Det är viktigt att ta hjälp för att bli frisk.
 • Undvik alkohol och droger Undvik alkohol om du planerar en graviditet.
 • Det gäller både kvinnor och män.
 • Om du är kvinna kan ett högt alkoholintag påverka ägglossningen, och för män spermavolymen och sädescellernas antal.

Mäns alkoholkonsumtion innan befruktning kan även ge skador på fostret. Alkoholkonsumtion i tidig graviditet kan påverka organutvecklingen. Ofta vet du inte att du är gravid förrän efter några veckor. Därför är det bra att sluta med alkohol redan när du planerar en graviditet.

Droger ska alltid undvikas, särskilt om du planerar för en framtida graviditet. Håll dig tobaksfri för en god hälsa. Tobak gör det svårare att bli gravid och få barn, det gäller både kvinnor och män och inkluderar passiv rökning. Rökning gör det svårare för ett befruktat ägg att fastna och det skadar arvsanlagen i ägget.

Nikotinet kan även leda till erektionsproblem samt färre och skadade spermier. All tobaksanvändning är skadlig för din hälsa. Undvik därför både cigaretter, snus, vattenpipa, e-cigg och andra tobaksprodukter när du planerar en graviditet. Vid behov kan du få hjälp av nikotinläkemedel när du slutar med tobak innan graviditeten.

 1. Det finns även olika appar till hjälp.
 2. Skydda dig mot könssjukdomar Vissa kan göra det svårare att bli gravid.
 3. Lamydia kan skada både äggledare och testiklar.
 4. Lamydia behöver inte ge några symptom så det är viktigt att använda skydd och att testa dig när du till exempel bytt partner.
 5. Gonorré, syfilis och HPV kan också göra att det blir svårare att få barn.

Vissa kroniska sjukdomar kan påverka din fertilitet. Det gäller till exempel diabetes, högt blodtryck, epilepsi, sköldkörtelsjukdomar eller endometrios. Det kan vara bra att ha en plan för att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför en graviditet.

 • Rådgör med din läkare om du vill veta mer om hur din sjukdom påverkar möjligheterna att bli gravid.
 • En del värkmediciner påverkar tillfälligt ägglossningen och kan minska chanserna att bli gravid.
 • Dessa kan också öka riskerna för missfall och hjärtmissbildning hos fostret.
 • Det gäller bland annat ibuprofen, diklofenak och naproxen.

Läs bipacksedeln och fråga på ditt apotek om du är osäker. Det kan finnas särskilda risker i arbetsmiljön för fertila kvinnor, gravida och ammande. Exponering för tungmetaller, kemikalier och strålning kan påverka fertiliteten negativt och öka missfallsrisken.

För gravida och ammande arbetstagare. Planerar du en graviditet eller är gravid, och är orolig för att det kan finnas risker i arbetsmiljön, bör du tala med din arbetsgivare. Du kan även kontakta din Företagshälsovård om graviditet och arbetsmiljörisker. Om du inte har tillgång till företagshälsovård, och undrar över sambandet mellan graviditet och risker i din arbetsmiljö, kan du vända dig till patientmottagningen hos någon av de Arbets- och miljömedicinska klinikerna som finns i landet.

Det här kan du göra som kvinna:

 • Förstå din menscykel
 • Ät en näringsrik och varierad kost
 • Ta tillskott av folat/folsyra
 • Minska intaget av koffein
 • Rör på dig
 • Håll en hälsosam vikt
 • Undvik alkohol och droger
 • Undvik tobak
 • Skydda dig mot könssjukdomar
 • Var försiktig med vissa läkemedel
 • Ha koll på din exponering för kemikalier och tungmetaller

Det här kan du göra som man:

 • Ät en näringsrik varierad kost
 • Rör på dig
 • Håll en hälsosam vikt
 • Undvik alkohol och droger
 • Undvik tobak
 • Skydda dig mot könssjukdomar

Behöver du stöd för att förbättra din fertilitet? Mödrahälsovården i Region Kalmar län erbjuder kostnadsfri kontakt med hälsokoordinator för att stödja både kvinnor och män till goda levnadsvanor för att främja fertiliteten och på sikt en hälsosam graviditet.
Visa hela svaret

Kan man bli gravid som kille?

Bli gravid – Du som transperson med en livmoder behöver spermier som befruktar ett ägg. Du kanske lever ihop med en person som har en spermieproduktion, och då kan ni bli gravida utan att ta hjälp av vården, antingen genom samlag eller genom heminsemination.

 • Du som vill bli ensamstående/självstående förälder behöver ställa dig i landstingets kö för ensamstående för att få hjälp av vården.
 • De har vissa krav man måste uppfylla för att få hjälp med att bli gravid, exempelvis får du inte ha fyllt 39 år och ha ett BMI under 30.
 • Raven och kötiderna varierar mellan de olika regionerna i landet.

Det går att söka sig till en privat vårdgivare, eller till kliniker utomlands för att få hjälp. Där är kötiderna kortare. Vänder du dig utomlands är det vissa saker som är bra att tänka på om du lever tillsammans med en juridisk kvinna som önskar bli barnets andra förälder.
Visa hela svaret

Hur långt in måste spermierna komma?

För att göra det rätt måste mannen dra ut sin penis ur slidan före utlösning för att se till att ingen sperma kommer i kontakt med, eller i närheten av, slidan. Spermier kan överleva i upp till 6 timmar utanför kroppen, så det är viktigt att se till att ingen sperma kommer i kontakt med slidan under den här tiden.
Visa hela svaret

Hur snabbt efter ägglossning kan man plussa?

Graviditetstest När du är gravid bildas ett hormon som heter hCG i kroppen. Ett graviditetstest mäter hur mycket hCG det finns i urin. Testet kan ge ett snabbt svar om graviditet. Hur Blir Ett Ägg Befruktat Ett graviditetstest kan ge svar på om en person är gravid eller inte. Du kan få ett säkert svar ungefär vid den tid då din mens skulle ha kommit. Du kan köpa graviditetstest till exempel på apotek, i många mataffärer eller på internet. Det går också att göra graviditetstest på en barnmorskemottagning, eller vårdcentral.

You might be interested:  Vilken Hönsras Lägger Mest Ägg?

Där kostar det oftast ingenting. På vissa mottagningar behöver du boka tid för besöket, andra har drop-in-tider. Du kan gå till vilken mottagning du vill i hela Sverige. Här kan du, Många mottagningar kan du kontakta genom att, Det finns olika sorters tester. Det är olika hur känsliga testerna är och hur tidigt de kan ge svar.

Det finns inte tillräckligt av hormon hCG om du gör testet för tidigt.

Så gott som alla tester visar ett säkert svar samma dag som mensen skulle ha kommit. Om du inte vet när mensen ska komma kan du göra ett graviditetstest tre veckor efter ett oskyddat slidsamlag, eller ett försök till befruktning. Det är samma tider som gäller om du går till en mottagning för att göra graviditetstest.

Det finns särskilda test som går att göra redan innan mensen har uteblivit. På förpackningen kan du läsa mer om vad som gäller för just det test du använder. När ett ägg har blivit befruktat och moderkakan har bildats börjar den utsöndra hormonet hCG. Ungefär vid tiden för nästa mens finns det så mycket hCG i kroppen att det kan mätas i urinen.

 • Alla graviditetstester ger svar om graviditet genom att mäta hCG.
 • Det finns många olika graviditetstester och det kan skilja lite hur de fungerar.
 • Det går att kissa i en mugg och doppa en sticka i kisset, eller hålla i stickan och kissa på den direkt.
 • I bruksanvisningen står det vad som gäller.
 • Testerna på mottagningarna fungerar på samma sätt som de du köper själv.

Ett graviditetstest kan se ut ungefär som en plastpinne, penna eller pappsticka. Alla test suger upp kiss för att mäta hCG. Efter att testet har fått kiss på sig ska det ligga platt. Inom en viss tid går det att läsa av resultatet. Du kan få hjälp att tolka resultatet om du gör testet på en vårdmottagning.

Svaret på testet brukar komma efter några minuter. Det står i instruktionerna vilken tid som gäller för testet.På de flesta texter visas ett så kallat kontrollstreck. Det betyder att du har gjort testet rätt. Graviditeten visas sedan genom att det bildas ett streck till bredvid kontrollstrecket. Det finns också digitala tester som visar resultatet med en symbol eller text.

Går det att lita på testerna? Ett graviditetstest anses vara mycket säkert om du följer instruktionerna i bruksanvisningen. Visar testet tydligt på en graviditet kan du lita på att det är rätt. Testerna på vårdmottagningarna visar lika säkert resultat som de du kan köpa själv.

 1. Det kan finnas förhöjda nivåer med hCG i en månad efter ett eller en,
 2. Efter ett graviditetstest är det vanligt med många olika känslor.
 3. Du kanske känner glädje, lättnad, förvirring, sorg eller inget speciellt.
 4. Ibland växlar känslorna.
 5. Inget är rätt eller fel att känna efter ett graviditetstest.
 6. Ontakta en om du har frågor eller funderingar efter ett graviditetstest.

Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska, Mödrahälsovårdsenheten, Stockholm Emma Hasselgren, 1177.se, nationella redaktionen : Graviditetstest
Visa hela svaret

Kan man känna med fingrarna om man är gravid?

Vanliga symtom är domningar, stickningar och ibland värk i fingrarna, framförallt på natten. Att symtomen ökar under natten beror på att du oftast sover med handleden lätt nedåt böjd med armen i horisontellt läge och med inaktiv muskelpump.
Visa hela svaret

När vet man om ägget är befruktat?

Gravid i vecka 3 Hur Blir Ett Ägg Befruktat Ägget är befruktat. Den här veckan kommer det att fastna i livmodern. Flimmerhår hjälper det befruktade ägget att glida från äggledaren ner till livmodern. Efter tre till fyra dagar når det fram. Så fort ägget är befruktat börjar cellerna att dela på sig och växa.

 1. De första dagarna får ägget sin näring från något som kallas gulesäcken.Sex till åtta dagar efter befruktningen brukar ägget fastna inne i livmodern.
 2. Slemhinnan i livmodern anpassar sig för att ta emot ägget.
 3. Ytan på ägget blir lite klibbig för att ägget ska fastna bra i livmoderns slemhinna.
 4. När ägget har fastnat i slemhinnan bildar de yttre delarna av ägget moderkakan.

Moderkakan brukar oftast sitta fast i den övre delen av livmodern. När ägget fastnar i livmodern är det ganska vanligt att få en, En sådan blödning kan förväxlas med en mens. Vid plockar läkaren först ut ägg. Spermier kan sedan befrukta ägg utanför kroppen.

Efter 2–6 dagar kan det befruktade ägget föras in i livmodern, där det kan fastna i livmoderslemhinnan. Graviditeten räknas från den senaste mensens första dag, alltså ungefär två veckor före befruktningen. Det är ovanligt att du som är gravid känner av graviditeten så här tidigt. Livmodern är ungefär så stor som ett litet päron.

När du är gravid eller planerar att bli gravid ska du undvika alla former av alkohol och droger. Ibland blir det ingen graviditet när man försöker att befrukta ett ägg med spermier. Det kan bero på olika saker. Det är vanligt med barnlöshet och det kan finnas hjälp att få.

 1. Det finns alltid en risk för att fostret ska ta skada om du dricker alkohol under graviditeten.
 2. Därför ska du avstå helt från alkohol om du planerar att bli gravid eller om du är gravid.
 3. Låt bli tobak under resten av graviditeten.
 4. Med tobak menas cigaretter, snus, e-cigaretter och vattenpipa.
 5. Ju mindre tobak som fostret i magen utsätts för, desto bättre.

Kristin Rohman, 1177.se, nationella redaktionen Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska, Mödrahälsovårdsenheten, Stockholm Caroline Lilliecreutz, specialist i obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Lotta Persson, illustratör, Göteborg Ove Nilsson, läkare, professor emeritus i anatomi, Uppsala universitet.
Visa hela svaret

Hur känns det när ägget fäster i livmodern?

Graviditetssymptom – När du har ägglossning kan du få lite ont eller känna ett obehag nertill i magen. När ägget fäster i slemhinnan kan du få en liten blödning som kallas för nidblödning. En nidblödning är ljusare än en mensblödning, har inga klumpar och varar mycket kortare än en vanlig mens.
Visa hela svaret

Kan det göra ont när ägget fäster?

Smärta vid ägglossning – Att känna mensvärk under mensen är vanligt och det har nog de flesta kvinnor känt på. Men det finns även kvinnor som kan uppleva mensvärksliknande smärta under ägglossningen. Att ha ont under ägglossningen är inte farligt – men det kan självklart vara väldigt jobbigt.

 • Smärta under ägglossningen känns oftast på antingen höger eller vänster sida nere i magen.
 • Att det känns på ena sidan av magen är på grund av att smärtan kommer ifrån den högra eller vänstra äggstocken som släpper ägget.
 • Det är svårt att veta varför vissa kvinnor upplever smärta under ägglossningen.
 • Det kan vara själva processen när ägget lossnar från äggstocken.

Det kan också vara sammandragningar i äggledarna när ägget transporteras ner till livmodern. Hur länge man har ont under ägglossningen varierar, vissa känner smärtor i några timmar – andra har ont i flera dagar. Om du får jätteont eller har värk i flera dagar i samband med ägglossning kan du kontakta vården för att få hjälp.
Visa hela svaret

Vad händer när en spermie väl tagit sig in i ägget?

Befruktning – Befruktning inuti kvinnokroppen sker i äggledaren där ägg och spermier möts och smälter samman. Det tar cirka en vecka för det befruktade ägget att ta sig till livmodern där det fäster och växer till. Ägget är bara befruktningsdugligt i ett dygn.
Visa hela svaret